Рішення Колегії N 36 від 26.03.2004 р.

Рішення Колегії N 36 від 26.03.2004 р. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”

Рішення колегії від 26 березня 2004 р. № 36 Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” Рішення колегії від 26 березня 2004 р. № 36 Заслухавши інформацію щодо стану оприлюднення у мережі Інтернет матеріалів про діяльність Державного комітету України з будівництва та архітектури функціонування офіційного веб-сайту Держбуду для забезпечення відкритості діяльності Комітету та інформування громадськості про роботу будівельного комплексу колегія вирішила: Вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” Держбудом в цілому виконуються. Відзначити роботу Державного науково-дослідного інституту автоматизованих систем в будівництві зі створення та супроводу веб-сайту Держбуду України. З метою підвищення ефективності функціонування офіційного веб-сайту Держбуду України щодо забезпечення відкритості діяльності Комітету та інформування громадськості про роботу будівельного комплексу керівникам структурних підрозділів Комітету: забезпечити подання щомісяця Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату інформації про основні результати діяльності Комітету та будівельного комплексу; про події та проведення заходів що матимуть великий резонанс у суспільстві подавати терміново інформацію Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату для розміщення її на сайті Комітету; постійно здійснювати заходи щодо актуалізації інформаційного наповнення сайту з питань що належать до компетенції підрозділу. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор постійно здійснювати розміщення на сайті Комітету актуалізованих матеріалів. Державному науково-дослідному інституту автоматизованих систем у будівництві Б.Волобоєв до 01.07.2004 р. внести пропозиції з проведення навчання працівників центрального апарату Комітету щодо користування мережею Інтернет та засобами електронного зв'язку. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату Відділу кадрів Н.Осяєва протягом місяця подати пропозиції Голові Комітету щодо кандидатури працівника на якого покладаються обов'язки супроводу і забезпечення функціонування веб-сайту Держбуду. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату врахувати пропозиції щодо фінансування в 2005 році робіт з супроводу та забезпечення роботи веб-сайту Комітету при підготовці бюджетного запиту 2005 року та вжити заходів щодо їх захисту під час розгляду в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України та Кабінеті Міністрів України. Будівельним корпораціям підвідомчим організаціям Комітету забезпечити зв'язок власних веб-сайтів з сайтом Комітету та наповнення і актуалізацію їх відповідними матеріалами про діяльність корпорації інституту для інформування громадськості. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту. Член колегіїА.Беркута * * * Довідка Офіційний сайт Держбуду www.build.gov.ua створено в 2001 році технічне забезпечення якого покладено на Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві ДНДІАСБ . Структура веб-сайту Комітету відповідає вимогам Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2003 р. № 3. На сайті Комітету розміщується оперативна інформація про результати діяльності будівельного комплексу перелік чинних нормативно-правових і нормативних документів у будівництві розпорядчі та інструктивні документи Комітету інші інформаційні матеріали. На сайті діє рубрика “Держбуд України роз'яснює…” де подаються відповіді на найбільш поширені питання що містяться у зверненнях громадян. Також на сайті розміщено електронну версію Інформаційного бюлетеня Держбуду. Регулярно розміщуються матеріали до питань що пропонуються до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Комітету. Це дало змогу членам ради та іншим зацікавленим особам детально ознайомитись з матеріалами підготовленими до розгляду завдяки чому якісно підвищився рівень розгляду питань. Громадськість вчасно і регулярно інформується про заходи що вживаються Комітетом з формування і реалізації державної політики у сферах будівництва архітектури містобудування та промисловості будівельних матеріалів. Розміщена на сайті інформація постійно актуалізується і оперативно оновлюється. Кількість відвідувань сайту постійно зростає. За час функціонування сайту Держбуду станом на 1 березня 2004 року зареєстровано понад 33 тис. відвідань. З них лише протягом лютого 2004 року – понад 1400 відвідань. Розвиток інформаційних технологій і подальша демократизація суспільства вимагають посилення роботи в цьому напрямку. В зв'язку з цим наказом Комітету від 21 квітня 2003 року № 45 “Про Порядок інформаційного наповнення технічної підтримки і супроводу веб-сайту Держбуду України та підвищення рівня інформаційного забезпечення учасників будівництва” визначено основні завдання щодо удосконалення інформаційного наповнення і супроводу офіційного сайту Комітету реалізація яких потребує залучення до цього процесу всіх структурних підрозділів центрального апарату Держбуду підвідомчих установ і організацій підзвітних і підконтрольних Комітету структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади. Також передбачається створити рубрику інтерактивного спілкування з відвідувачами сайту під час якого оперативно надаватиметься інформація з питань що цікавлять абонентів. Для здійснення цих а також ряду інших заходів з розвитку переліку інформаційних послуг що надаються через сайт Держбуду вкрай необхідно налагодити постійне і достатнє фінансування утримання супроводу та інформаційного наповнення баз даних сайту яке сьогодні здійснюється переважно силами ДНДІАСБ. Відповідні кошти повинні бути передбачені у пропозиціях до проекту Державного бюджету на 2005 рік. Передбачається також покладення виконання обов'язків щодо супроводу інформаційного наповнення і актуалізації сайту на окремого співробітника Комітету. Начальник Управління організаційно-аналітичного забезпечення апаратуА.Григор