Рішення Колегії N 46 від 23.04.2004 р.

Рішення Колегії N 46 від 23.04.2004 р. Про організаційні заходи щодо удосконалення взаємодії з місцевими органами влади

Рішення колегії від 23 квітня 2004 р. № 46 Про організаційні заходи щодо удосконалення взаємодії з місцевими органами влади Рішення колегії від 23 квітня 2004 р. № 46 Поглиблення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування є одним з пріоритетних напрямів роботи Уряду на що спрямовані ряд актів і доручень Кабінету Міністрів України. Так розпорядженням Уряду від 2 грудня 2002 року № 685 за центральними органами виконавчої влади закріплено регіони з метою здійснення конкретних заходів щодо поліпшення в них ситуації в соціальному і економічному житті. Заслухавши інформацію начальника Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григора та з метою підвищення ефективності взаємодії з місцевими органами влади колегія вирішила: 1. Інформацію начальника Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григора взяти до відома. 2. Заступникам Голови Комітету підвищити ефективність взаємодії з місцевими органами влади згідно з розподілом обов'язків затвердженим наказом Держбуду від 25 листопада 2003 року № 196 "Про розподіл обов'язків між керівництвом Державного комітету України з будівництва та архітектури". 3. Керівникам структурних підрозділів Комітету керівникам державних будівельних корпорацій підприємств і організацій що належать до сфери управління Держбуду забезпечити ефективну взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з вирішення актуальних питань соціально-економічного розвитку регіонів. 4. Покласти здійснення функцій з організаційного забезпечення взаємодії з органами влади Кіровоградської області на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. 5. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку до 20 травня 2004 року внести на розгляд Голови Комітету пропозиції щодо посилення ефективності співпраці між Держбудом і Кіровоградською облдержадміністрацією. 6. Підтримати пропозицію щодо включення одного з заступників голови Кіровоградської облдержадміністрації до складу колегії Держбуду України. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку опрацювати питання з Кіровоградською облдержадміністрацією та протягом місяця внести узгоджену кандидатуру. 7. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату разом зі структурними підрозділами забезпечити опрацювання і підготовку до підписання угод про співпрацю Комітету з Одеською та Львівською обласними державними адміністраціями. 8. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григор Відділу кадрів Н.Осяєва Фінансово-економічному управлінню Т.Щавінська внести пропозиції щодо визначення посадової особи центрального апарату Комітету відповідальної за інформаційно-аналітичне забезпечення роботи щодо взаємодії з місцевими органами влади. 9. З метою проведення моніторингу щодо ефективності взаємодії з місцевими органами влади державним будівельним корпораціям підприємствам і організаціям сфери управління Держбуду щомісяця надавати Комітету інформацію про вжиті конкретні заходи. 10. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. ГОЛОВА КОЛЕГІЇ В. ЧЕРЕП * * * Довідка Одним з пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України є забезпечення ефективної взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Ряд актів і доручень Уряду спрямовані на реалізацію заходів щодо поліпшення взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади виконання яких дозволить оперативно визначати найбільш актуальні проблеми регіонів та шляхи їх вирішення для підвищення рівня життя населення на місцях. З метою підвищення ефективності цієї взаємодії в Секретаріаті Кабінету Міністрів України в січні 2004 року створено спеціальний структурний підрозділ - відділ з питань взаємодії центральних органів виконавчої влади з місцевими органами влади основними завданнями якого є аналіз діяльності центральних органів виконавчої влади з питань практичної та організаційно-методичної допомоги місцевим органам влади координація їх спільних зусиль з розв'язання проблемних питань розвитку регіонів відповідних галузей та сфер. Держбудом постійно здійснюється робота по взаємодії з місцевими органами влади. Наказом Держбуду від 25 листопада 2003 року № 196 за Головою Комітету та його заступниками закріплено питання взаємодії з конкретними регіонами. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2002 року № 685-р за Комітетом закріплено Кіровоградську область. З метою надання системності у вирішенні важливих питань соціального і економічного розвитку регіону в червні 2003 року підписано Угоду про співпрацю між Державним комітетом України з будівництва та архітектури та Кіровоградською обласною державною адміністрацією щодо реалізації державної містобудівної політики на території області на 2003 рік. Слід відзначити що в цілому зобов'язання Комітету викладені в Угоді виконані. Зокрема в повному обсязі профінансовано виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури області в першочерговому порядку розглянуто і надано висновки експертизи щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та вирішення невідкладних питань в регіонах. Враховуючи позитивний досвід співпраці між Комітетом і Кіровоградською облдержадміністрацією протягом минулого року в лютому 2004 року продовжено дію згаданої Угоди на поточний рік а також опрацьовуються подібні угоди про співпрацю між Держбудом і Одеською та Львівською обласними державними адміністраціями. З урахуванням вищевикладеного та з метою поліпшення співпраці Комітету з регіонами пропонується питання організаційного забезпечення взаємодії з Кіровоградською областю покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка а також визначити посадову особу в центральному апараті Держбуду відповідальну за інформаційно-аналітичне забезпечення взаємодії Комітету з місцевими органами влади. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ А. ГРИГОР