Рішення Колегії N 62 від 28.05.2004 р.

Рішення Колегії N 62 від 28.05.2004 р. Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості з виплати заробітної плати у будівництві

Рішення колегії від 28 травня 2004 № 62 Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості з виплати заробітної плати у будівництві Рішення колегії від 28 травня 2004 № 62 Розглянувши питання про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам сфери управління Держбуду та підприємств що входять до складу будівельних корпорацій відповідно до Указу Президента України від 25 травня 2004 року №576/2004 “Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати” колегія відзначає що центральний апарат Комітету та будівельні корпорації вживають заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Держбуд України щомісяця проводить моніторинг стану заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств установ і організацій сфери управління Держбуду а також тих що входять до складу корпорацій. Як наслідок заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах які належать до сфери управління Держбуду України немає. Разом з тим керівники будівельних корпорацій не приділяють належної уваги питанням погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств які належать до сфери їх управління. Заборгованість із виплати заробітної плати в будівельних корпораціях залишається значною і на 01.05.2004 року становить 25 7млн.грн. у тому числі по корпораціях: “Укрбуд” – 10 4млн.грн. “Украгропромбуд”– 7 5млн.грн. “Укрмонтажспецбуд”– 6 0млн.грн. “Укртрансбуд” – 1 7млн.грн. “Укрметротунельбуд” – 0 1млн.грн. що ставить під загрозу виконання Указу Президента України. З метою виконання Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати” колегія вирішила: 1. Визнати незадовільною роботу керівників будівельних корпорацій щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств що входять до складу будівельних корпорацій. 2. Керівникам корпорацій “Укрбуд” Ю.Пелих “Укрмонтажспецбуд” О.Копил “Украгропромбуд” М.Удовенко “Укртрансбуд” О.Гвоздь “Укрметротунельбуд” В.Петренко : забезпечити безумовне виконання Указу Президента “Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати”; за участю профспілкових організацій: проаналізувати протягом місяця причини невідповідності обсягів погашення заборгованості підприємств із виплати заробітної плати працівникам фінансово-економічним можливостям підприємств та за результатами аналізу вжити заходів щодо розв’язання зазначених проблем забезпечити їх виконання та у тижневий строк поінформувати Держбуд України; забезпечити перегляд графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати підприємств-боржників з метою скорочення строків повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати до 1 листопада 2004 року. Погодити зазначені графіки з відповідними центральними комітетами профспілок та розглянути на засіданнях рад корпорацій питання щодо забезпечення безумовного та повного погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам; запровадити практику регулярного розгляду на засіданнях рад корпорацій за участю керівників та представників трудових колективів підприємств стану виконання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати; вжити в місячний строк у встановленому порядку заходів щодо проведення досудової санації порушення справ про банкрутство підприємств неспроможних виконати зобов’язання з погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам а також щодо включення до планів санації відповідних підприємств вимоги про погашення в дев’яностоденний строк заборгованості із виплати заробітної плати працівникам; притягнути до адміністративної відповідальності керівників підприємств що входять до сфери управління корпорацій які не забезпечують своєчасної виплати заробітної плати працівникам та допустили її заборгованість а також розглянути їх відповідність займаним посадам; запровадити з 1 червня 2004 року моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; щомісяця інформувати Держбуд України про виконання графіків погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств сфери управління корпорацій. 3. Попередити керівників корпорацій “Укрбуд” Ю.Пелих “Укрмонтажспецбуд” О.Копил “Украгропромбуд” М.Удовенко “Укртрансбуд” О.Гвоздь “Укрметротунельбуд” В.Петренко про персональну відповідальність за забезпечення додержання зазначених графіків остаточного і повного погашення до 1 листопада 2004 року заборгованості з виплати заробітної плати а також несвоєчасну виплату поточної заробітної плати працівникам підприємств сфери управління корпорацій незалежно від форм власності. 4. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам підприємств та організацій які належать до сфери управління Комітету. 5. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова підготувати проекти звернень до Мінфіну та Мінекономіки України щодо врахування під час підготовки проекту Державного бюджету на 2005 рік норм щодо: запровадження в повному обсязі Закону України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів та механізму його реалізації; відновлення дії пункту 11.25 Закону України “Про додаток на додану вартість” стосовно “касового методу” нарахування податку на додану вартість за датою надходження коштів на розрахунковий рахунок платника податку за операціями з виконання підрядних будівельних робіт. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту та заступника Голови Комітету О.Бондаренка відповідно до розподілу обов’язків. Голова колегіїВ.Череп * * * Довідка Зазначене питання виноситься на розгляд колегії Держбуду України за результатами наради що відбулась у Президента України 20 травня 2004 року з питань незадовільної роботи міністерств інших центральних та місцевих органів виконавчої влади із забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам. За даними Держкомстату України заборгованість з виплати заробітної плати у будівництві станом на 01.04.2004р. склала 136 1 млн.грн що на 3 2млн.грн. або 2 4відсотка більше ніж станом на 1 січня 2004 року. За результатами діяльності будівельних корпорацій з січня по травень 2004 року зменшення заборгованості з виплати заробітної плати відбулось на підприємствах всіх корпорацій роботу яких координує Держбуд однак заборгованість залишається ще досить значною і на 01.05.2004р. становить 25 75 млн.грн. У загальній сумі заборгованості з виплати заробітної плати по будівельній галузі сума заборгованості з виплати заробітної плати підприємств корпорацій становить 26 6 відсотка станом на 01.01.2004р. . В корпорації "Укрметротунельбуд" з 18 підприємств які входять до складу корпорації станом на 01.05.2004р. заборгованість з виплати заробітної плати загальною сумою 92 9 тис.грн. мають три підприємства або 17 відсотків серед них: у будівництві – ЗАТ "Метроспецбуд" – у сумі 25 1тис.грн. та ВАТ"Укрспецбудмонтаж" – у сумі 36 7тис.грн. у промисловості – одне підприємство ЗАТ "Перещепінський комбінат "Промбудматеріали" – у сумі 31 1 тис.грн. За інформуванням корпорації та згідно з наданим графіком кінцевий термін повного погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах що входять до сфери її управління – листопад 2004 року. В корпорації "Укрмонтажспецбуд" заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.05.2004 року мають 21 підприємство із 119 або 18 відсотків які входять до складу корпорації. Станом на 01.05.2004 року заборгованість з виплати заробітної плати склала 6020 0 тис. у тому числі у будівництві – 4920 0 тис.грн. на промислових підприємствах – 1100 тис.грн. В корпорації "Укртрансбуд" станом на 01.05.2004 року заборгованість з виплати заробітної плати мають 12 підприємств із 46 які входять до складу корпорації або 26 відсотків у сумі – 1704 тис.грн. По корпорації "Укрбуд" станом на 01.05.2004 р. заборгованість з виплати заробітної плати мають 113 підприємств із 726 або 16 відсотків які входять до складу корпорації у сумі 10436 7тис.грн. В корпорації "Украгропромбуд" станом на 01.05.2004 року 68 учасників корпорації із 100 мають заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 7500 тис.грн. Із загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати 5100тис.грн. допустили колективи будівельних організацій і 2400 тис.грн. – промислові підприємства. Графіки погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам складені корпораціями тільки для державних підприємств. Підприємства сфери управління Держбуду України. Із 45 підприємств сфери управління Держбуду України заборгованість з виплати заробітної плати має одне державне підприємство – Сумський центр наукових досліджень і проектування конструкцій промислових будинків і споруд Сумський ЦНДПромбудов яка станом на 01.05.2004 року становила 89 1тис.грн. Відповідно до висновку щодо фінансового стану підприємства "Сумський ЦНДПромбудов" затвердженого Головою державної госпрозрахункової установи Агентства з питань банкрутства станом на 01.04.2004 року державне підприємство "Сумський ЦНДПромбудов" має ознаки надкритичної неплатоспроможності що робить неможливим виконання ним своїх зобов"язань перед кредиторами і не має можливості розрахуватися з боргами із заробітної плати обов"язковими платежами іншими зобов"язаннями. Наказом Держбуду України від 31.03.2004 року №55 зобов’язано директора державного підприємства "Сумський центр наукових досліджень і проектування конструкцій промислових будинків і споруд" Сумський ЦНДПромбудов звернутися із заявою до Господарського суду про порушення справи про банкрутство цього підприємства у порядку встановленому чинним законодавством. Керівникам підприємств сфери управління Комітету та керівникам будівельних корпорацій необхідно вжити заходів до повного погашення заборгованості з виплати заробітної плати до кінця 2004 року. Начальник Управління економіки тастратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова