Рішення Колегії N 75 від 25.06.2004 р.

Рішення Колегії N 75 від 25.06.2004 р. Про дотримання обласними службами Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Хмельницькій області

Рішення колегії від 25 червня 2004 р. № 75 Про дотримання обласними службами Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Хмельницькій області Рішення колегії від 25 червня 2004 р. № 75 Перевіркою щодо дотримання обласними службами Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Хмельницькій області здійсненою відповідно до організаційно-технічних заходів Державного комітету України з будівництва та архітектури на 2004 рік встановлено що протягом 2003 року службою "Хмельницькінвестекспертиза" виконано державну експертизу проектів будівництва по 54 об’єктах службою "Облагроінвестекспертиза" – по 210 що відповідно на 108% та 56% більше ніж у 2002 році. Разом з тим перевіркою виявлено порушення законодавчих нормативних та методичних документів з питань організації та проведення комплексної державної експертизи в області а саме: не прийнятий розпорядчий документ місцевого рівня з урахуванням Рекомендацій з удосконалення порядку проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та взаємодії співвиконавців її складових частин направлених листом Держбуду України від 24.01.03 №7/7-58; служби "Хмельницькінвестекспертиза" та "Облагроінвестекспертиза" не підпорядковані обласній державній адміністрації "Хмельницькінвестекспертиза" - підприємство не державної а комунальної власності; повноваження між обласними службами Укрінвестекспертизи не розподілені; мають місце випадки затягування нормативних термінів проведення комплексної державної експертизи завищення вартості її виконання та видачі неякісних експертних висновків; не комплексно здійснюється проведення державної експертизи проектів будівництва службою "Облагроінвестекспертиза" 100% загальної кількості ; відсутні необхідні для нормального функціонування служб Укрінвестекспертизи умови оргтехніка приміщення кадри . Крім того відзначається низький рівень проектування про що свідчать висновки державних експертиз з рекомендаціями доопрацювати проекти будівництва що видаються службами Укрінвестекспертизи у 48% випадків. Не налагоджена практика надання інформації в ліцензійний центр при обласному управлінні архітектури та містобудування і відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності Держбуду України щодо юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності у галузі будівництва які проектують з грубими порушеннями державних будівельних норм та правил для вжиття відповідних заходів. Мають місце видача дозволів на виконання будівельних робіт по будовах проекти яких не пройшли комплексну державну експертизу. Виходячи з наведеного на виконання пункту 4 окремого доручення Прем'єр-міністра України від 01.03.2004 № 9688/0 та пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.04 № 100-р "Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням новим будівництвом реконструкцією капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд" з метою поліпшення стану організації проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва колегія Держбуду вирішила: 1. Інформацію про дотримання обласними службами Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Хмельницькій області взяти до відома. Організацію проведення комплексної державної експертизи в області визнати такою що вимагає суттєвого покращання та приведення у відповідність до законодавства. 2. Рекомендувати Хмельницькій обласній державній адміністрації: терміново провести оцінку діяльності служб Укрінвестекспертизи та атестацію їх працівників за Рекомендаціями Держбуду з цього питання направленими листом від 27.04.04 №7/8-504; в місячний термін: за результатами зазначеної оцінки та атестації реорганізувати служби Укрінвестекспертизи і створити на їх базі єдину обласну державну службу підпорядковану облдержадміністрації; вжити організаційних заходів з підбору спеціалістів відповідної кваліфікації та приміщення для обласної служби; здійснити перевірку об'єктів що будуються в області стосовно наявності позитивних висновків комплексної державної експертизи та вжити заходів з унеможливлення будівництва об'єктів без наявності зазначених висновків; в тримісячний термін: розробити та затвердити заходи спрямовані на удосконалення та спрощення процедури проведення комплексної державної експертизи з урахуванням положень "Рекомендацій з удосконалення порядку проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та взаємодії співвиконавців її складових частин" направлених листом Держбуду України від 24.01.03 р. №7/7-58; запровадити практику надання службою Укрінвестекспертизи інформації в органи ліцензування Держбуду України та обласної державної адміністрації щодо випадків низької якості проектування. 3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обл міськ держадміністраціям проаналізувати роботу підпорядкованих їм служб Укрінвестекспертизи щодо організаційного та якісного рівня проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва вжити необхідних заходів з удосконалення її механізму та до 10.07.2004 р. надати в Держбуд України інформацію про результати проведеної роботи для узагальнення. 4. Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень : продовжити практику підготовки для розгляду на засіданнях колегії Комітету питання щодо організації проведення комплексної державної експертизи місцевими службами Укрінвестекспертизи. Винести на розгляд колегії в жовтні поточного року питання щодо дотримання Дніпропетровською обласною службою Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва; довести рішення цієї колегії до місцевих органів виконавчої влади. 5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. Член колегіїА. Беркута * * * Довідка На виконання пункту 4.7 Програми діяльності Кабінету Міністрів України стосовно спрощення дозвільної системи на будівництво об’єктів містобудування пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2004 № 100-р "Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням новим будівництвом реконструкцією капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд" щодо необхідності вжиття заходів з підвищення фахового рівня спеціалістів служб Укрінвестекспертизи а також пункту 2.26 основних завдань та організаційно-технічних заходів Держбуду на 2004 рік було проаналізовано з виїздом у Хмельницьку область дотримання обласними службами Укрінвестекспертизи вимог законодавчих та нормативних документів у галузі будівництва при проведенні комплексної державної експертизи проектів будівництва в Хмельницькій області. В результаті аналізу встановлено. Комплексну державну експертизу інвестиційних програм та проектів будівництва реалізація яких здійснюється на території Хмельницької області виконують обласна служба Української державної інвестиційної експертизи дал - Хмельницькінвестекспертиза та обласна міжгалузева служба Укрінвестекспертизи в агропромисловому комплексі далі - Облагроінвестекспертиза . Служби Хмельницькінвестекспертизи та Облагроінвестекспертизи створені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.92 № 473 "Про затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення державної експертизи інвестицій" розпорядженням Хмельницької обласної державної адміністрації від 17.09.92 №188 та наказом Міністерства аграрної політики України від 17.02.93 № 39 відповідно. Після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 №1308 “Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи” розпорядженням облдержадміністрації від 8.12.98 №1609-р обов'язки щодо проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва на території Хмельницької області покладено на дві зазначені служби. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483 “Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи” облдержадміністрацією прийняте розпорядження від 31.07.2002 № 229/2002-р за яким виконання комплексної державної експертизи залишається лише за службою Хмельницькінвестекспертизи. Таким чином існування на території області двох служб ніякими правовими актами не врегульоване. Здійснення службами своїх повноважень визначено статутами: Хмельницькінвестекспертиза - затверджений Головою комітету економіки облдержадміністрації 17.06.94 і зареєстрований розпорядженням Хмельницької міської адміністрації від 27.06.94 №1670; Облагроінвестекспертиза - затверджений наказом управління сільського господарства та продовольства обласної державної адміністрації від 02.11.1993 № 58. Статути обох служб відповідно до вимог чинних законодавчо-нормативних актів з питань проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва не коригувалися. Зокрема стосовно питань підпорядкування Хмельницькінвестекспертиза - підприємство комунальної власності повноважень служб як відповідального виконавця комплексної державної експертизи порядку призначення начальника тощо. Рекомендації з удосконалення порядку проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та взаємодії співвиконавців її складових частин направлені листом Держбуду України від 24 січня 2003 року №7/7-58 в області до цього часу не реалізовані що призводить до затягування загальних термінів виконання комплексної державної експертизи та збільшення її вартості в цілому. Повноваження щодо проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва які реалізуються на території області між службами Хмельницькінвестекспертизи та Облагроінвестекспертизи не розподілені. Обсяги проведення державної експертизи за останні 4 роки діяльності обласних служб Укрінвестекспертизи наведені в таблиці. рік Хмельницькінвестекспертиза Облагроінвестекспертиза кількість проектів наданих на комплексну державну експертизу динаміка до попереднього періоду % кількість проектів наданих на комплексну державну експертизу динаміка до попереднього періоду % 2000 10 - 80 - 2001 21 210 123 154 2002 26 124 135 110 2003 54 208 210 156 Результати роботи служб за 2003 рік наведені в таблиці. № п/п Проведена державна експертиза Хмельницьк-інвестекспертиза Облагроінвестекспертиза 1. Загальна кількість проектів будівництва 54 210 2. в тому числі за рахунок бюджетних коштів 29 12 вартість будівництва млн. грн. 39 228 5 53 3. Рекомендовано до затвердження 28 201 4. в тому числі за рахунок бюджетних коштів 25 11 вартість будівництва млн. грн. 28 928 4 58 Наведені обсяги виконувались чисельністю в 3 Хмельницькінвестекспертиза та 10 Облагроінвестекспертиза постійно працюючих експертів із залученням за трудовими угодами 4-7 спеціалістів відповідно. За довідками Головного управління економіки і Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації від 28.04.04 №05-03/458 та від 28.04.04 №105 відповідно розмір інвестицій в капітальне будівництво та кількість наданих дозволів на виконання будівельних робіт у області за роками визначилися таким чином: №п/п Найменування 2002 рік 2003 рік 1. Інвестиції в капітальне будівництво у фактичних цінах незалежно від джерел фінансування тис. грн. 727553 0 900883 0 2. Кількість проектів будівництва на які надано дозволів на виконання будівельних робіт шт. 152 352 в тому числі м. Хмельницький 78 85 3. Загальна кількість позитивних висновків наданих службами Хмельницькінвестекспертизи та Облагроінвестекспертизи шт. 147 229 Як видно з наведених даних має місце надання дозволів на виконання будівельних робіт без позитивних висновків комплексної державної експертизи а кошторисна вартість будівництва об’єктів які перевірялись службами протягом останніх років не відповідає обсягам інвестицій у будівництво об’єктів області. В результаті аналізу процедури організації та проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва в Хмельницькій області виявлено: як порушення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 №483 року служби Хмельницькінвестекспертизи та Облагроінвестекспертиза не підпорядковані облдержадміністрації форма власності Хмельницькінвестекспертизи не державна а комунальна; статути служб не відповідають вимогам законодавчо-нормативних актів з питань проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва; розподіл повноважень між службами Хмельницькінвестекспертизи та Облагроінвестекспертизи нормативно не впорядкований що призводить до негативних наслідків; висновки служб з рекомендацією до затвердження не носять назви “позитивні” окремі висновки Хмельницькінвестекспертизи з рекомендацією до затвердження проектів будівництва містять умови після врахування яких можлива їх реалізація що є порушенням положень нормативних документів Держбуду з цього питання; як порушення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 №483 року Облагроінвестекспертиза не виконує повноваження відповідального виконавця комплексної державної експертизи і державна експертиза виконується нею не комплексно в повному обсязі висновки співвиконавців комплексної державної експертизи надаються замовниками ; при цьому висновки з рекомендацією до затвердження в окремих випадках видаються без наявності необхідних відповідно до вимог законодавства висновків співвиконавців; мають місце не поодинокі випадки перевищення нормативно визначених термінів проведення державної експертизи окремих складових частин комплексної державної експертизи що призводить до перевищення загального терміну її виконання Хмельницькінвестекспертизою; при укладанні окремих договорів на проведення комплексної державної експертизи Хмельницькінвестекспертизою із замовниками має місце значне завищення вартості її проведення майже в 2 рази порівняно з визначеною на підставі показників затверджених наказом Держбуду України від 08.05.02 № 88. Служби не забезпечені необхідною оргтехнікою приміщеннями не укомплектовані спеціалістами що унеможливлює проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва на належному рівні. Висновки з рекомендаціями на доопрацювання проектів будівництва які надаються службам на державну експертизу видаються в 48% випадків що вказує на недостатньо високий рівень проектування. Значною мірою це стосується проектів будівництва розроблених приватними проектними майстернями товариствами з обмеженою відповідальністю та іншими суб’єктами підприємницької діяльності які мають відповідну ліцензію у зв’язку з відсутністю в них як правило достатньої нормативної бази технічного оснащення та відповідного контролю на виході а також постійного трудового колективу. Разом з тим інформація щодо неприпустимо низької якості проектування в обласний ліцензійний центр і відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності Держбуду України не надається як це передбачено "Рекомендаціями з удосконалення порядку проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та взаємодії співвиконавців її складових частин" направленими листом Держбуду України від 24.01.2003 року №7/7-58. Для впорядкування на регіональному рівні процедури здійснення комплексної державної експертизи яка б відповідала повною мірою положенням законодавчих документів та з метою скорочення термінів і зменшення вартості її проведення необхідно активізувати роботу служб Укрінвестекспертизи щодо здійснення в Хмельницькій області комплексної державної експертизи. Начальник Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П. Губень