Рішення Колегії N 122 від 15.09.2004 р.

Рішення Колегії N 122 від 15.09.2004 р. Про проект Генерального плану м. Запоріжжя

Рішення колегії від 15 вересня 2004 р. № 122 Про проект Генерального плану м. Запоріжжя Рішення колегії від 15 вересня 2004 р. № 122 Розглянувши проект генерального плану м.Запоріжжя розробленого Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст „Діпромісто” на замовлення виконкому Запорізької міської ради колегія відзначає що за останні роки у місті відмічається сталий розвиток економіки успіхи у розвитку соціальної сфери зрушення у благоустрої центральної частини міста. Зазначена містобудівна документація відповідає завданням проектування значного міста центру регіону з адміністративними промисловими культурними та іншими функціями. Рішення генерального плану спрямовані на забезпечення розвитку соціально-економічної інфраструктури міста зростання житлової забезпеченості та рівня життєвого комфорту населення покращання екологічної ситуації створення належних умов для транспортного та інженерного обслуговування. Колегія вирішила: 1. Погодитись з основними положеннями проекту генерального плану м.Запоріжжя та з техніко-економічними показниками розвитку міста на розрахунковий період 2026 рік запропонованими напрямами економічного зростання міста формування його архітектурно-планувальної структури розміщення житлової та іншої забудови розвитку інженерно-транспортної інфраструктури. 2. Рекомендувати зазначений проект генерального плану до затвердження міською радою м.Запоріжжя. 3. Рекомендувати Запорізькому міськвиконкому розробити і подати на затвердження міської ради програму заходів з реалізації генерального плану передбачивши зокрема розроблення: детальних планів територій міських районів в першу чергу – перспективного будівництва з метою своєчасного забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою; плану червоних ліній вулиць міста; комплексної схеми очистки та переробки відходів шламонакопичувачів і відвалів з подальшою їх рекультивацією; зведеного проекту санітарно-захисних зон промвузлів; проекту встановлення міської межі м.Запоріжжя; місцевих правил забудови міста Запоріжжя. 4. Рекомендувати також Запорізькому міськвиконкому: звернутись до облдержадміністрації та райдержадміністрацій Запорізького та Вільнянського районів стосовно вивчення можливості забезпечення міста альтернативними джерелами водопостачання за рахунок використання підземних вод; спільно з облдержадміністрацією звернутися до Кабінету Міністрів України щодо визначення єдиних територій для захоронення токсичних відходів підприємств Запорізької Дніпропетровської та Донецької областей. Голова колегіїВ. Череп * * * Довідка Генеральний план м. Запоріжжя розроблений Українським державним науково–дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто” на замовлення виконкому Запорізької міської ради. Генеральний план ставить за мету визначити основні проблеми містобудівного та господарського розвитку міста за попередній період виробити обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення на розрахунковий період 2026 рік . Пріоритети та масштаби планування території міста та його забудови прийняті відповідно до програмно–цільової моделі розвитку міста що була визначена попередньо розробленою та затвердженою міською радою концепцією розвитку міста. Запоріжжя є одним із значніших промислових економічних адміністративних центрів України. Населення міста на 1 січня 2003 року склало 817 9 тис. чоловік територія міста – 33155 га забудована територія - 17600 га в тому числі під житловою забудовою – 6160га. Загальна площа житлового фонду становить 15893 3 тис. кв.м з них 86% – багатоквартирна забудова. Аналіз сучасного стану та реалізації рішень попереднього генерального плану виявив основні проблеми розвитку міста: відсутність надійних транспортних зв'язків між лівобережною та правобережною частинами міста існуючий міст ім. Преображенського перевантажений рухом транспорту більше ніж у два рази вичерпана пропускна спроможність проїзної частини греблі ДніпроГЕС ; забруднення повітряного водного басейнів ґрунтів внаслідок функціонування в місті потужного промислового комплексу з високим рівнем зносу основних фондів та застарілими технологічними процесами що призводить до великої кількості викидів і скидів у навколишнє середовище виробничий комплекс займає п'яту частину земель міста яка використовується екстенсивно ; складна демографічна ситуація: перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності майже у два рази це призвело до середньорічного скорочення чисельності населення за останні роки на 7 тис. чол. погіршення вікової структури населення демографічне навантаження на 1 тис. чол. працездатного населення складає 696 чоловік . Генеральною схемою планування території України передбачений розвиток Запоріжжя як адміністративно-політичного і культурно-освітнього центру обласної системи розселення. Соціально–економічному розвитку міста сприяє вигідне економіко-географічне положення потужний економічний потенціал розвинений інтелектуальний та науково-технічний потенціал. Генеральним планом м.Запоріжжя передбачається на розрахунковий період до 2026р. розвиток міста як інтегрованого в українську і світову економіку значного індустріального центру країни з першочерговим якісним вдосконаленням економічної бази деконцентрацією виробництва екологічною реабілітацією території а також нарощуванням науково–інформаційної сфери та соціально-культурного потенціалу а саме: 1. За основними соціальними показниками: Прогнозна чисельність населення міста Запоріжжя з урахуванням реальних демографічних тенденцій складатиме на початок 2026 року 765 тис. чоловік. Чисельність зайнятих в усіх сферах економічної діяльності на розрахунковий період становитиме при цьому 410 тис. чол. зі зменшенням зайнятих у матеріальній сфері до 43% і перш за все у промисловості до 30%. Кількість зайнятих у сфері послуг зросте до 57%. 2. За територіальним розвитком міста та його забудовою: Обсяг нового житлового фонду в межах розрахункового терміну складе 4 8 млн. м2 при середньому вводі за рік - 210 тис. м2 . Структура нового житлового будівництва на розрахунковий період: 80 % - багатоквартирна забудова 20 % - одноквартирна. Обсяг нового багатоквартирного будівництва на розрахунковий період становитиме 3 9 млн. м2 загальної площі з якого: незавершене будівництво – 0 2 млн. м2; вибіркова забудова та надбудова – 0 5 млн. м2; нове будівництво - 3 2 млн.м2 в тому числі на територіях реконструкції – 0 5 млн. м2. Середня житлова забезпеченість одного мешканця міста на кінець розрахункового терміну зросте з 19 4м2 до 26 7 м2. Із загального обсягу житлового будівництва 67 % 3 2 млн. м2 розміщується в межах міста і 33 % 1 6 млн. м2 – за його існуючими на сьогодні адміністративними межами. Для забезпечення передбаченого генеральним планом розвитку соціально-економічної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Запоріжжя потреба у території складає 3224 га. В тому числі для розміщення обсягів житлового будівництва на розрахунковий період потрібно 920га з яких 480 га – для багатоквартирної забудови та 440 га - для одноквартирної забудови з присадибними ділянками. З урахуванням існуючих територіальних резервів передбачено збільшення площі міста на 1320га за рахунок включення до його меж прилеглих територій територія м.Запоріжжя на розрахунковий період складе 34475 га . Основними площадками розміщення масової багатоквартирної забудови є завершення житлових масивів “Південний” “Бородинський” та “Хортицький”. Райони розміщення житлового будівництва визначені з урахуванням еколого-містобудівної характеристики території. 3. За архітектурно–планувальною організацією міста: Передбачається забезпечення комплексного планомірного розвитку міської інфраструктури та створення умов що поліпшують життєдіяльність населення міста і приміської зони. Пріоритетами просторового розвитку міста є: підвищення ефективності використання міських територій; підвищення комфортності сформованої міської забудови за рахунок її реконструкції відновлення і модернізації; реорганізація та інтенсифікація використання виробничих територій; формування зон пріоритетного розвитку з метою залучення вітчизняних та іноземних інвесторів для розвитку інноваційних виробництв; формування ділового та адміністративного центру у центральній частині міста; розвиток системи місцевих та спеціалізованих громадських центрів; створення багатофункціонального туристичного центру у правобережній частині міста та на острові Хортиця; створення спеціалізованих спортивних центрів. Стратегія просторового розвитку міста полягає в інтенсифікації використання міських земель зокрема ущільненні забудови існуючих мікрорайонів житлові масиви “Південний” “Бородинський” та реконструкції районів забудови з граничним ступенем зносу “Старий Олександрівськ” та вул. Горького вул. Жовтнева вул. Артема . 4. За розвитком інженерно–транспортної інфраструктури: Передбачаються такі основні заходи: будівництво мостових переходів через р. Дніпро в тому числі на першому етапі - будівництво двох мостів з шістьма смугами автомобільного руху кожний на розрахунковий період – будівництво північного мосту через озеро Леніна; ліквідація аварійного стану існуючого переїзду по греблі ДніпроГЕС; будівництво на території міста мережі магістралей безперервного руху; будівництво нової ділянки траси автомагістралі Харків-Сімферополь як східного обходу міста; впровадження швидкісного міського пасажирського транспорту будівництво двох ліній “РАДАН” ; спорудження транспортних перетинів у різних рівнях підземних пішохідних переходів резервування територій для розміщення легкового автотранспорту; впровадження енергозберігаючого обладнання та технологій будівництво електропідстанцій; удосконалення системи подачі та розподілу води за рахунок будівництва нових перекладання та відновлення амортизованих водоводів реконструкції головних споруд насосних станцій; нарощування пропускної спроможності системи відведення очищення та доочищення стічних вод з урахуванням перспектив розвитку міста; вдосконалення технології очищення та знезараження стічних вод вирішення проблеми використання знешкодження оброблених каналізаційних осадів; модернізація системи водовідведення реконструкція будівництво насосних станцій та напірних колекторів; будівництво двох підприємств промислової переробки відходів та сміттєсортувальної станції; використання існуючих централізованих після їх модернізації та децентралізованих альтернативних систем теплопостачання міста; розбудова системи розподiльчих газопроводiв високого середнього та низького тиску а також будiвництво ГРП; проведення протизсувних та берегозакріплювальних заходів рекультивація порушених територій. Начальник Управліннямістобудівної політикиА. Економов