Рішення Колегії N 126 від 24.09.2004 р.

Рішення Колегії N 126 від 24.09.2004 р. Про проект Закону України „Про нормування у будівництві”

Рішення колегії від 24 вересня 2004 р. № 126 Про проект Закону України „Про нормування у будівництві” Рішення колегії від 24 вересня 2004 р. № 126 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 315 а також основних завдань та організаційно-технічних заходів Держбуду України на 2004 р. Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій на замовлення Держбуду України розроблено проект Закону України „Про нормування у будівництві”. На сьогоднішній день нормування у будівництві регулюється законами України: „Про стандартизацію” та „Про підтвердження відповідності” які не охоплюють повною мірою особливостей нормування у будівництві. Розроблений проект Закону України „Про нормування у будівництві” узгоджений з положеннями законів України: „Про стандартизацію” „Про підтвердження відповідності” „Про архітектурну діяльність” „Про основи містобудування” та інших нормативно-правових актів і визначає статус будівельних норм обгрунтовує методологічні підходи до формування нормативно-правової бази у будівництві встановлює правові та організаційні засади нормування у будівництві в Україні і передбачає створення умов для забезпечення єдиної державної політики у цій сфері. Проект зазначеного Закону розглянуто всіма базовими організаціями та структурними підрозділами Держбуду України. Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій з наукової роботи В.Тарасюка про проект Закону України „Про нормування у будівництві” колегія вирішила: 1. Схвалити в цілому першу редакцію проекту Закону України „Про нормування у будівництві”. 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович спільно з Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій П.Кривошеєв доопрацювати зазначений проект закону України з урахуванням отриманих пропозицій висловлених на засіданні колегії Держбуду України за результатами громадського обговорення та у місячний термін підготувати матеріали на погодження центральними органами виконавчої влади відповідно до Тимчасового регламенту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 915. Голова колегіїВ. Череп