Рішення Колегії N 160 від 25.11.2004 р.

Рішення Колегії N 160 від 25.11.2004 р. Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності Будівельні вироби

Рішення колегії від 25 листопада 2004 р. № 160 Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" Рішення колегії від 25 листопада 2004 р. № 160 На виконання Указу Президента України від 14.09.2000 № 1072 "Про програму інтеграції України до Європейського Союзу" та постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.97 № 244 "Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу санітарних екологічних ветеринарних фітосанітарних норм та міжнародних стандартів" розроблено проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" з урахуванням вимог Директиви Ради Європейських Співтовариств від 21 грудня 1988 року щодо зближення чинних у державах-членах законів регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних матеріалів 89/106/ЕЕС . Регламент регулює відносини у сферах розроблення виготовлення та оцінювання відповідності виробів встановленим вимогам і поширюється на розробників виробників та постачальників будівельних виробів незалежно від форм власності і видів діяльності уповноважені органи з підтвердження відповідності акредитовані випробувальні лабораторії центри а також органи виконавчої влади. Регламентом визначені основні функції структура та повноваження органів з питань підтвердження відповідності у будівництві. Положення технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" спрямовані на недопущення необґрунтованого застосування будівельних виробів від яких суттєвим чином залежать безпека та надійність споруд життя та здоров'я людей і стан навколишнього середовища усунення технічних бар'єрів у торгівлі та причин які стримують просування української будівельної продукції на світові ринки в тому числі до Росії створення сприятливих умов для застосування в будівництві нових прогресивних будівельних виробів на території України. Заслухавши інформацію про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" колегія вирішила: 1. Схвалити в цілому проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європейських Співтовариств від 21 грудня 1988 року щодо зближення чинних у державах-членах законів регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних матеріалів 89/106/ЕЕС . 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович спільно з Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій П.Кривошеєв здійснити процедуру погодження доопрацьованого за зауваженнями та пропозиціями висловленими під час засідання колегії Держбуду України проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" та подання його до Кабінету Міністрів України на затвердження відповідно до Тимчасового регламенту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.20 № 915. ГОЛОВА КОЛЕГІЇ В. ЧЕРЕП * * * Довідка На виконання Указу Президента України від 14.09.2000 № 1072 "Про програму інтеграції України до Європейського Союзу" та постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.97 № 244 "Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу санітарних екологічних ветеринарних фітосанітарних норм та міжнародних стандартів" розроблено проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" з урахуванням вимог Директиви Ради Європейських Співтовариств від 21 грудня 1988 року щодо зближення чинних у державах-членах законів регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних матеріалів 89/106/ЕЕС . Концептуальні засади технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" схвалені науково-технічною радою Держбуду України рішення від 17 грудня 2003 року № 91 . Текст проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" опрацьований робочою групою утвореною наказом Держбуду України від 26 січня 2004 р. № 9. Протокольним рішенням робочої групи від 22 липня 2004 року зазначений проект технічного регламенту рекомендовано до розгляду на НТР Держбуду України. Проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" розглянуто на президії науково-технічної ради Держбуду України рішення від 13 серпня 2004 р. № 35 . Проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" пройшов процедуру обговорення відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" . У проекті технічного регламенту передбачені такі положення: держава несе відповідальність за проектування та зведення на своїй території таких будівельних об'єктів які не повинні загрожувати безпеці людей домашніх тварин і майна; чинні положення у тому числі вимоги стосуються не тільки безпеки будівництва але й здоров'я людей довговічності будівель заощадження енергії захисту навколишнього середовища економічних та інших аспектів важливих з погляду задоволення інтересів суспільства; значення робочих характеристик і вимог яким повинні задовольняти будівельні вироби мають встановлюватись у тлумачних документах і технічних умовах з урахуванням різних рівнів основних вимог для різних споруд та кліматичних умов: будівельний виріб відповідає призначенню якщо він відповідає вимогам національного стандарту чи технічних умов; вироби які відповідають призначенню легко розпізнаються за наявності національного знака відповідності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001р. №1599; відповідність виробів які мають суттєві відхилення від стандарту може доводитись шляхом процедури технічного ухвалення; забезпечення відповідності виробів стандартам здійснюється за допомогою методик контролю виробництва з боку виробника та здійснення нагляду випробувань оцінювання та сертифікації з боку незалежних кваліфікованих третіх сторін чи самого виробника; відповідальність держави за безпеку для здоров'я і життя людей та інші питання в рамках основних вимог повинна бути визначена в застереженні яким передбачаються відповідні захисні заходи. Регламент регулює відносини у сферах розроблення виготовлення та оцінювання відповідності виробів встановленим вимогам і поширюється на розробників виробників та постачальників незалежно від форм власності і видів діяльності уповноважені органи з підтвердження відповідності акредитовані випробувальні лабораторії центри а також органи виконавчої влади. Регламентом передбачено що вироби повинні бути придатними для будівель і споруд які в цілому та у вигляді окремих частин повинні відповідати призначенню і основним шести вимогам: Механічний опір та стійкість; Пожежна безпека; Гігієна здоров'я та навколишнє середовище; Безпека експлуатації; Захист від шуму; Заощадження енергії та збереження тепла. Регламентом визначені основні функції та повноваження уповноважених органів з сертифікації органів з контролю та випробувальних лабораторій а також постійного комітету з питань підтвердження відповідності у будівництві який утворює Держбуд України. Положення технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби" передбачають недопущення необґрунтованого застосування будівельних виробів від яких суттєвим чином залежать безпека та надійність споруд життя та здоров'я людей і стан навколишнього середовища усунення технічних бар'єрів у торгівлі та причин які стримують просування української продукції на світові ринки в тому числі до Росії та східних країн створення сприятливих умов для застосування в будівництві нових прогресивних будівельних виробів на території України. Схвалення проекту технічного регламенту колегією Держбуду України дозволить розпочати процедуру його затвердження постановою Кабінету Міністрів України відповідно до Тимчасового регламенту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 915. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ