Рішення Колегії N 161 від 25.11.2004 р.

Рішення Колегії N 161 від 25.11.2004 р. Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету України

Рішення колегії від 25 листопада 2004 р. № 161 Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу зокрема при фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету України Рішення колегії від 25 листопада 2004 р. № 161 Заслухавши та обговоривши питання щодо дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва в цілому та при підготовці обгрунтовуючих матеріалів щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету зокрема колегія відзначає що в основному учасники інвестиційного процесу дотримуються положень законодавчих та нормативних документів з ціноутворення. Разом з тим у ході перевірок що проводились Держцінбудінспекцією виявлено грубі порушення правил визначення вартості будівництва. Так з 15 поданих на погодження проектів будівництва затвердження яких здійснюється Кабінетом Міністрів України після надання зведеного комплексного висновку Центральної служби Укрінвестекспертизи з рекомендацією до затвердження виявлені помилки та порушення у проектно-кошторисній документації що призвело до завищення вартості будівництва на суму 16 45 млн. гривень. У розглянутих за поточний рік 94 дорученнях Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету на які надані експертні висновки Держбуду станом на 15.11.04 надійшло 355 доручень з них 56 повторних звернень 130 - не підтверджені обгрунтовуючими матеріалами та відповідними розрахунками а 75 не потребували визначення вартісних показників виявлені грубі помилки та порушення правил визначення вартості будівництва що призвело до завищення вартості аварійно-відновлювальних робіт на загальну суму 26 5 млн. грн. та свідчить про неналежний рівень відповідальності заявників цих коштів. Перевірками правильності визначення вартості будівництва об'єктів що здійснюються за рахунок державних капітальних вкладень виявлено також суттєве завищення вартості виконаних підрядних робіт по яких була здійснена оплата. По 12 перевірених об'єктах сума завищення складає 1038 92 тис. грн. або 8% від вартості виконаних підрядних робіт. Враховуючи наведене і з метою вдосконалення організації роботи із забезпечення ефективного використання бюджетних капітальних вкладень колегія Держбуду вирішила: 1. Інформацію про здійснення контролю за визначенням вартості будівництва що фінансується із державного бюджету взяти до відома. 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям рекомендувати: в місячний термін розглянути на засіданнях колегій питання щодо дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу зокрема при фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету України; вжити дієвих заходів спрямованих на виправлення незадовільного стану що склався в регіоні щодо підготовки обгрунтовуючих матеріалів на виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету та їх використання: розглянути питання щодо підготовки узагальнюючих обґрунтувань стосовно вартості невідкладних першочергових аварійно-відновлювальних робіт структурними підрозділами до повноважень яких відносяться питання будівництва з покладанням на них питань фінансування; здійснити суцільну перевірку використання коштів виділених з резервного фонду бюджету України у 2004 році на проведення невідкладних першочергових аварійно-відновлювальних робіт та про результати поінформувати Держбуд України до 1 березня 2005 року. 3. Управлінню цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень : довести це рішення колегії до заінтересованих організацій; за підсумками 2004 року підготувати звіт Кабінетові Міністрів України щодо розгляду доручень Уряду про виділення коштів із резервного фонду бюджету необхідних на проведення невідкладних першочергових аварійно-відновлювальних робіт в розрізі регіонів; у березні 2005 року підготувати та внести на розгляд колегії питання про стан підготовки Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади обгрунтовуючих матеріалів щодо розміру коштів необхідних на проведення невідкладних першочергових аварійно-відновлювальних робіт та використання коштів виділених в 2004 році з резервного фонду Державного бюджету України; постійно надавати методичну допомогу учасникам будівництва з питань визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестування; підготувати і провести у І півріччі 2005 року семінари з роз'яснення учасникам будівництва положень законодавчих та нормативних документів з ціноутворення. 4. Центральній службі Укрінвестекспертизи В.Кур'ято терміново вжити заходів щодо підсилення економічного підрозділу. 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Голови Комітету А. Беркуту. ГОЛОВА КОЛЕГІЇВ. ЧЕРЕП * * * Довідка Згідно з Положенням про Державний Комітет України з будівництва та архітектури затвердженим Указом Президента України 20.08.02 №725/2002 та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 №1210 "Про порядок здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об'єктів що споруджуються із залученням коштів державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів та коштів державних підприємств установ та організацій" здійснюється контроль за визначенням вартості будівництва за трьома основними напрямами: погодження проектів будівництва затвердження яких здійснюється Кабінетом Міністрів України; визначення лімітів необхідних для фінансування робіт що виконуються за рахунок резервного фонду бюджету; реалізація проектів будівництва які споруджуються із залученням коштів бюджетів усіх рівнів. Згідно з наказом Комітету від 16 липня 2003 року №112 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 серпня 2003 року за №671/7992 відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" розглядаються проекти будівництва затвердження яких здійснюється Кабінетом Міністрів України після надання зведеного комплексного висновку Центральної служби Укрінвестекспертизи з рекомендацією до затвердження. Але на жаль має місце уточнення вартості цих проектів будівництва у зв'язку з помилками та порушеннями виявленими у проектно-кошторисній документації. Зокрема помилки допускаються при застосуванні ресурсних елементних кошторисних норм кошторисно-нормативної бази України та підвищуючих коефіцієнтів до них; помилково застосовуються показники з визначення коштів необхідних на покриття лімітованих витрат зведеного кошторисного розрахунку; безпідставно враховуються кошти на розвиток матеріально-технічної бази державної пожежної охорони; визначення коштів на проведення тендерів здійснюється виходячи з максимально встановленого відсоткового показника а не на підставі обґрунтованих розрахунків; суцільно завищується вартість проектно-вишукувальних робіт тощо. Це приводить до значного завищення вартості будівництва. Так в результаті опрацювання в поточному році 15 проектів будівництва загальною кошторисною вартістю 1452 2 млн. грн. виявлені завищення на суму 16 5 млн. гривень. Протягом цього року розглянуто 355 доручень Кабінету Міністрів України до запитів народних депутатів України міністерств інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження та здійснення першочергових аварійно-відновлювальних робіт загальною вартістю 1545 3 млн. грн. з яких підтверджені обгрунтовуючими матеріалами були лише 150 запитів в тому числі 94 на суму 397 08 млн. грн. наданих вперше. При опрацюванні звернень забезпечених обгрунтовуючими матеріалами виявлені грубі помилки та порушення правил визначення вартості будівництва що привело до суттєвих завищень вартості робіт. Так після опрацювання наданих обґрунтувань підготовлені експертні висновки на суму 370 6 млн. гривень. Загальна сума перевищення склала 26 5 млн. грн. або приблизно 7 %. Не підтверджені відповідними обґрунтуваннями 130 доручень на суму 1146 2 млн. грн. що свідчить про недержавний підхід заявників цих коштів. Найбільша кількість звернень без обґрунтувань надійшли від Ради міністрів Автономної Республіки Крим - 51% та областей: Дніпропетровської - 35% Луганської - 52% Тернопільської - 57%. На жаль така практика продовжується. Найбільш характерними помилками виявленими при опрацюванні цих обґрунтувань є такі: поверхове непрофесійне визначення обсягів аварійно-відновлювальних робіт що приводить як до їх завищення так і до зменшення розміру необхідних на ліквідацію наслідків аварійних ситуацій коштів; безпідставне одночасне врахування додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній та зимовий періоди коштів на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами коштів на страхування ризиків замовника в будівництві при стислих термінах виконання робіт. Ці та інші помилки приводять до завищення розміру заявлених коштів та свідчать про неналежний контроль з боку замовників за ціноутворенням у будівництві. Слід зазначити що замовниками у таких випадках є структурні підрозділи облдержадміністрацій до функціональних обов'язків яких не відносяться питання будівництва в яких відсутні спеціалісти відповідної кваліфікації що є першопричиною неякісної підготовки обґрунтувань. Вибірковий контроль за визначенням вартості будівництва об'єктів які споруджуються із залученням коштів бюджетів усіх рівнів здійснюється відповідно до щорічних планів перевірок на підставі Інструкції про проведення перевірок визначення вартості будівництва об'єктів що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів а також коштів державних підприємств та організацій затвердженої наказом Держбуду України від 25.07.2000 №150 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за №689/5880. Опрацювання обгрунтовуючих розрахунків визначення договірної ціни та вартості виконаних підрядних робіт виявило також грубі порушення правил визначення вартості будівництва. Так протягом поточного року здійснена перевірка визначення вартості виконаних підрядних робіт на будівництві 12 об'єктів на яких сума завищення визначилась у розмірі 1038 92 тис. грн. або 8% від вартості виконаних підрядних робіт що враховані "Актами приймання виконаних підрядних робіт" типова форма № КБ-2в . Найбільш характерними порушеннями правил визначення вартості будівництва які виявляються під час перевірок є: довільне трактування положень "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 в питаннях витрат та вартості матеріально-технічних та трудових ресурсів; неправомірне застосування показників для визначення лімітованих витрат; безпідставне застосування ресурсних елементних кошторисних норм що не відповідають характеру та виду будівельно - монтажних робіт виконання яких визначено прийнятими проектними рішеннями; завищення обсягів проектно-вишукувальних робіт та врахування у їх вартості робіт виконання яких не передбачено завданням на проектування. Крім того до збільшення вартості будівництва приводить: ведення будівництва без затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації що є грубим порушенням положень Закону України "Про планування і забудову територій" постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" та ДБН А 2.2-3-2004 "Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва"; укладання договорів контрактів до затвердження проектно-кошторисної документації в установленому порядку; відсутність обгрунтовуючих розрахунків договірної ціни тощо. За окремими зверненнями Рахункової палати України Головного контрольно-ревізійного управління України а також слідчих органів спеціалісти Держцінбудінспекції Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві беруть участь у роботі комісій з питань перевірки цільового використання бюджетних коштів усіх рівнів та правильності визначення вартості будівництва на всіх стадіях її формування. За результатами перевірок Комітетом надсилаються вимоги розпорядникам коштів - облдержадміністраціям та іншим замовникам для коригування вартості підрядних робіт та статистичної звітності. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІП. ГУБЕНЬ