Рішення НТР N 5 від 16.01.2004 р.

Рішення НТР N 5 від 16.01.2004 р. Про проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт

Рішення НТР від 16 січня 2004 р. № 5 Про проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт Рішення НТР від 16 січня 2004 р. № 5 Розглянувши проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт розробленої Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити в цілому проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт далі – проект нової редакції розроблену Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд". 3. Членам Президії науково-технічної ради в тижневий термін надати Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова зауваження до проекту нової редакції. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова разом з Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд” І.Голодець до 1 лютого 2004 року доопрацювати з урахуванням наданих зауважень проект нової редакції та підготувати наказ про її затвердження. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка Розроблення нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт зумовлено прийняттям нових законодавчих і нормативно-правових актів та внесенням до них відповідних змін і доповнень. Нова редакція рекомендацій розроблена фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва “Екобуд” з урахуванням чинної нормативно-правової бази станом на 1 грудня 2003 року та на підставі вивчення практичного досвіду набутого будівельними організаціями у процесі використання Положень стандартів бухгалтерського обліку та діючих рекомендацій. Методичні рекомендації складаються з 7 розділів та 3 додатків зокрема: загальні положення; класифікація витрат будівельної організації; групування витрат будівельної організації за елементами та їх склад за статтями калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт; особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом; визнання витрат та доходів за будівельним контрактом; планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт; бухгалтерський облік витрат в будівельній організації. В рекомендаціях розширено перелік загальновиробничих витрат до складу яких включено витрати на здійснення заходів з охорони праці на будівельних майданчиках передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.03 р. № 994. У зв’язку з прийняттям Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” яким організації зобов’язані вносити плату до Пенсійного фонду для покриття фактичних витрат на виплату і доставку пенсій особам які працюють на підземних роботах та на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці рекомендаціями пропонується механізм включення цих витрат як до собівартості будівельно-монтажних робіт так і до вартості будівельного контракту. Здійснено уточнення щодо організації обліку витрат на спорудження тимчасових нетитульних споруд зокрема якщо такі споруди відносяться до конкретного об’єкта то їх обліковують на рахунку 23 “Виробництво” і включають до складу прямих витрат. У процесі доопрацювання остаточної редакції Методичних рекомендацій враховані зауваження та пропозиції будівельних корпорацій. Рекомендації розглянуті і схвалені на секції “Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу”. Начальник Управління економіки тастратегії розвитку будівельного комплексуТ. Шарапова