Рішення НТР N 6 від 16.01.2004 р.

Рішення НТР N 6 від 16.01.2004 р. Про розгляд проектів постанов Кабінету Міністрів України

Рішення НТР від 16 січня 2004 р. № 6 Про розгляд проектів постанов Кабінету Міністрів України Рішення НТР від 16 січня 2004 р. № 6 Заслухавши інформацію завідуючого сектором договірних відносин у будівництві Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Р.Пелячика про основні положення розроблених проектів постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду субпідряду в капітальному будівництві” та “Про затвердження Особливих умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві за участі іноземних суб’єктів господарювання” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити в цілому проекти постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду субпідряду в капітальному будівництві” та “Про затвердження Особливих умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві за участі іноземних суб’єктів господарювання” далі – проекти постанов . 2. Членам Президії науково-технічної ради в тижневий термін надати Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова зауваження до проектів постанов. 3. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу разом з інститутом НДІБВ Р.Пелячик до 1 лютого 2004 року доопрацювати з урахуванням наданих зауважень проекти постанов і забезпечити їх внесення до Кабінету Міністрів України відповідно до Тимчасового регламенту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 915 у термін визначений дорученням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2003 року №72258 до 12 лютого 2004 року. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка Проекти постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду субпідряду в капітальному будівництві” далі - Загальні умови та “Про затвердження Особливих умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві за участі іноземних суб’єктів господарювання” далі - Особливі умови розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2003 року № 72258. Розробка зазначених нормативних актів обумовлена нормами визначеними у статті 323 Господарського кодексу України. Зазначені нормативні акти спрямовані на: забезпечення відповідності договірних відносин законодавству; вдосконалення та уніфікацію процесу укладання договорів підряду у будівництві; посилення договірної дисципліни в будівництві. Укладання договору підряду в будівництві – складний процес який повинен враховувати вимоги значної кількості нормативних актів що регулюють договірні відносини а також особливості капітального будівництва. Проте єдиний нормативний акт який би комплексно визначив умови укладання договору підряду в будівництві в Україні відсутній. Наслідком такого становища є низька правова обґрунтованість договорів підряду нечіткість визначення прав та обов’язків сторін тощо. Це зумовлює численні непорозуміння між учасниками будівництва неможливість повноцінного захисту своїх інтересів матеріальні витрати через порушення договірних зобов’язань сторонами. Прийняття регуляторного акта “Про Загальні умови укладання та виконання договорів підряду субпідряду в капітальному будівництві” сприятиме усуненню цих проблем поліпшенню організації договірної роботи у будівництві. В проекті документа із врахуванням чинного законодавства і перш за все Господарського та Цивільного кодексів України а також досвіду укладання договорів підряду в країнах з ринковою економікою визначено найбільш суттєві умови договору підряду а також можливі їх варіанти для врахування сторонами при укладанні конкретного договору. Документ складається з 21 розділу в яких з урахуванням правових норм що регулюють договірні відносини визначені найбільш суттєві вимоги які повинні враховуватись при укладанні договору підряду містяться положення що визначають порядок укладання договору та його умови зокрема предмет строки виконання робіт та їх ціна основні повноваження сторін їх ризики гарантії відповідальність за порушення договірних зобов’язань забезпечення будівництва матеріалами фінансовими ресурсами проектною документацією робочою силою контроль за дотриманням якості робіт порядок прийняття завершених будівництвом об’єктів в експлуатацію умови та порядок внесення до договору змін та його розірвання. В додатку до Загальних умов укладання та виконання договорів підряду субпідряду в капітальному будівництві наведено примірний договір підряду на будівництво реконструкцію технічне переоснащення . Впровадження зазначеного регуляторного акта дозволить суттєво полегшити процес укладання договорів підряду у будівництві зменшити кількість неузгодженостей між сторонами в процесі будівництва що сприятиме ефективному використанню капітальних вкладень поліпшенню інвестиційного клімату в Україні. Загальні умови регулювання договірних відносин за участі іноземних суб’єктів господарювання в Україні визначені Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Проте ці нормативні акти не враховують особливостей зовнішньоекономічних відносин що виникають при укладанні договорів підряду в капітальному будівництві. Відсутність регуляторного акту який конкретизує вимоги до зовнішньоекономічних договірних відносин у будівництві негативно впливає на організацію цих відносин. Це зумовлюється їх складністю необхідністю врахування при укладання договорів підряду не тільки законодавства України але й міжнародних нормативних правових актів національного законодавства інших країн. Як наслідок договори підряду на будівництво об’єктів що укладаються за участі іноземних суб’єктів господарювання не завжди в достатній мірі є юридично обґрунтованими на відповідність нормам законодавства. Це негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні стан розвитку експорту та імпорту будівельних робіт. Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить уніфікувати процес укладання міжнародних договорів підряду в капітальному будівництві підвищити обґрунтованість договірних умов їх відповідність національному та міжнародному законодавству врахувати світову практику укладання таких договорів та вимоги Світової організації торгівлі вступ до якої планується в Україні. Норми передбачені у цьому нормативному акті носять обов’язковий характер і відповідають вимогам щодо організації зовнішньоекономічних договірних відносин визначених в національних нормативно-правових актах. До роботи над зазначеними проектами постанов залучались представники Мін’юсту Мінфіну Мінекономіки Мінагрополітики Мінтрансу Мінпаливенерго МЧС ДПА Держпідприємництва України; будівельних корпорацій “Укрбуд” “Укрмонтажспецбуд” “Укртрансбуд” “Укрметротунельбуд” “Украгропромбуд” холдингової компанії “Київміськбуд”; асоціації „Укрбудзамовник”; управлінь капітального будівництва обласних державних адміністрацій. Начальник Управління економіки тастратегії розвитку будівельного комплексу Т. Шарапова