Рішення НТР N 11 від 12.03.2004 р.

Рішення НТР N 11 від 12.03.2004 р. Про проект Зміни № 1 СНиП 1.02.07-87 „Инженерные изыскания для строительства” („Інженерні вишукування для будівництва”)

Рішення НТР від 12 березня 2004 р. № 11 Про проект Зміни № 1 СНиП 1.02.07-87 „Инженерные изыскания для строительства” „Інженерні вишукування для будівництва” Рішення НТР від 12 березня 2004 р. № 11 Розглянувши проект Зміни № 1 СНиП 1.02.07-87 „Инженерные изыскания для строительства” „Інженерні вишукування для будівництва” розроблений Українським державним головним науково-дослідним виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Зміни № 1 СНиП 1.02.07-87 „Инженерные изыскания для строительства” „Інженерні вишукування для будівництва” і рекомендувати її до затвердження. 2. Управлінню промислової забудови будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Г.Перекута підготувати наказ про надання чинності зазначеній Зміні і сформувати „Справу НД” в установленому порядку. 3. Інституту УкрНДІІНТВ м.Харків організувати та провести семінар з питання впровадження Зміни № 1 в практику інженерно-вишукувальної діяльності в будівництві до надання їй чинності. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Проект Зміни №1 СНиП 1.02.07-87 розроблений базовою і територіальною організацією з інженерних вишукувань для будівництва - УкрНДІІНТВ що є співвиконавцем цього нормативного документа. В підготовці проекту Зміни № 1 СНиП 1.02.07-87 брали участь: Центр науково-технічних послуг “Інжзахист” Інститут геологічних наук НАН України Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Харківський ПромбудНДІпроект. Розроблена Зміна № 1 СНиП 1.02.07-87 “Инженерные изыскания для строительства’’ поширюється на такі розділи: 1- “Общие положения”; 2 3 4- “Общие требования”. Крім того додатково введені “Общие требования” до нових розділів 5 6 7 8; ”Примечания к Приложению 10”; “Приложения 12 13 14”. Зміни до зазначених розділів стосуються питань врегулювання порядку проведення інженерних вишукувань відповідно до чинних законодавчих актів та нормативних вимог встановлених в Україні. В окремі розділи 5 6 виділені загальні вимоги при проведенні геотехнічних та гідрогеологічних вишукувань в яких визначено особливості цих робіт та умови їх виконання. В додатково введеному розділі 7 наведені основні вимоги до вишукувань при розв’язанні задач з визначення стану та впливів об’єктів будівництва на навколишнє середовище. У розділі 8 наведено перелік спеціальних вишукувальних робіт необхідних при реконструкції на стадії будівництва контролю за станом споруд та навколишнього середовища для забезпечення життєдіяльності населених пунктів об’єктів розвідки підземних вод та будівельних матеріалів з метою територіальної діяльності. Додатково введені “Примечания к приложению 10” “Приложения 12 13 14” регламентують оцінку інженерно-геологічних умов територій що збудовані за категоріями складності спеціальні терміни та визначення що зустрічаються у тексті Зміни № 1 уніфіковані категорії складності інженерно-геодезичних робіт перелік чинних нормативних документів на які наведені посилання у тексті Зміни № 1. Головний спеціаліст Управлінняпромислової забудови будівництвау складних інженерно-геологічнихумовах та ЧАЕСГ. Перекута