Рішення НТР N 13 від 12.03.2004 р.

Рішення НТР N 13 від 12.03.2004 р. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування

Рішення НТР від 12 березня 2004 р. № 13 Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування Рішення НТР від 12 березня 2004 р. № 13 Відповідно до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування далі – Положення затвердженого наказом Держбуду України від 20 листопада 2003 р. № 191 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2003 р. за № 1123/8444 та результатів розгляду заявок науково-технічних організацій щодо надання їм статусу базових організацій науково-технічна рада вирішила: 1. Погодити надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності за визначеними напрямами діяльності: Державному науково-дослідному та проектно-вишукувальному інституту „НДІпроектреконструкція”; ВАТ „Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв’язку „Діпрозв’язок”; ТОВ „Науково-виробниче підпри ємство „ЕЛЕТЕР”; ТОВ „Проектно-вишукувальний і конструкторсько-технологічний інститут річкового транспорту „Річтранспроект”. 2. Схвалити перелік нормативних документів та нормативних актів заявлених до супроводу та участі у супроводі зазначеними базовими організаціями. 3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про надання зазначеним організаціям статусу базових організацій. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Наказом Держбуду України від 20.11.2003р. № 191 затверджено Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування далі – базова організація які зареєстровані у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2003 року за № 1123/8444. Статус базової організації надається науково-дослідній або науково-технічній організації далі – науково-технічна організація що належить до сфери управління Держбуду України або входить до складу державних будівельних корпорацій яка здійснює комплекс наукових досліджень проектно-конструкторських проектно-вишукувальних організаційно-методичних методологічних метрологічних та інформаційних функцій робіт із стандартизації та нормування у будівництві. Дія Положення може поширюватись на інші науково-технічні організації різної форми власності. Для підтвердження прав на виконання функцій базова організація повинна: мати потрібні можливості – науково-технічний кадровий потенціал і відповідну дослідну базу; засвідчити свою практичну спроможність за раніше одержаними результатами. Основними завданнями базової організації є забезпечення науково-технічного дослідного нормативно-методичного та інформаційного супроводу визначеного напряму науково-технічної діяльності. Покладання на науково-технічну організацію функцій базової та визначення сфери її діяльності здійснюється наказом Комітету на підставі офіційної заявки організації за встановленою формою та відповідного рішення науково-технічної ради Держбуду України . Для опрацювання матеріалів заявок організацій щодо надання статусу юазової вивчення їх можливостей та практичної спроможності виконання в майбутньому функцій базової з визначеного напряму та підготовки матеріалів на розгляд науково-технічної ради Держбуду. рішенням науково-технічної ради Держбуду від 16 січня 2004 року № 4 було утворено відповідну робочу групу. На засіданні робочої групи 12 лютого 2004 року розглянуто заявки науково-технічних організацій щодо надання статусу базових організацій. Матеріали заявок опрацьовані експертами і на підставі експертних висновків протокол від 02.03.04 р. № 2 пропонується надати статус Базової організації: Державному науково-дослідному та проектно-вишукувальному інституту „НДІпроектреконструкція”; ВАТ „Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв’язку „Діпрозв`язок”; ТОВ „Науково-виробниче підприємство „ЕЛЕТЕР”; ТОВ „Проектно-вишукувальний і конструкторсько-технологічний інститут річкового транспорту „Річтранспроект”. Матеріали Державного підприємства „Орган з сертифікації цементів „СЕПРОцем” за рішенням експертів робочої групи повернуто на доопрацювання. Напрями науково-технічної діяльності зазначених організацій викладено в додатку до проекту рішення. Начальник Управління науково-технічноїполітики та інформаційних технологійу будівництві Д.Барзилович