Рішення НТР N 15 від 16.04.2004 р.

Рішення НТР N 15 від 16.04.2004 р. Про проект національного стандарту ДСТУ „Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб’яні. Терміни та визначення понять”

Рішення НТР від 16 квітня 2004 р. № 15 Про проект національного стандарту ДСТУ „Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб’яні. Терміни та визначення понять” Рішення НТР від 16 квітня 2004 р. № 15 у робочому порядку Розглянувши проект ДСТУ „Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб’яні. Терміни та визначення понять” розроблений Сімферопольським центральним проектно-конструкторським та технологічним бюро СЦПКТБ науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект ДСТУ „Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб’яні. Терміни та визначення понять” і рекомендувати його до затвердження. 2. Управлінню промислової забудови будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Г.Перекута підготувати наказ про надання чинності зазначеному ДСТУ і сформувати „Справу НД” в установленому порядку. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Проект національного стандарту ДСТУ „Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб’яні. Терміни та визначення понять” розроблений Сімферопольським центральним проектно-конструкторським та технологічним бюро корпорації „Укрбудматеріали” відповідно до технічного завдання та плану робіт зі стандартизації договір 481-Ню01-01 від 07.12.2001 р. . Зазначений стандарт розроблений згідно з вимогами ДСТУ 3966-2000 „Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять” ДСТУ 1.2:2003 „Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів” та ДСТУ 1.5:2003 „Національна стандартизація. Правила побудови викладання оформлення та вимоги до змісту нормативних документів” які відповідають сучасному рівню засад стандартизації ISO/IES. Цим стандартом визначаються українські терміни та визначення понять стосовно замкових і скоб’яних виробів для вікон дверей вітрин і вітражів а також щодо різних предметів побуту. Метою стандартизування термінів та визначень відповідних понять є встановлення необхідної внормованої термінології з метою усталення для різних предметних галузей однозначних і несуперечливих термінів узгодження описів об’єктів різних галузей стандартизації у тому числі сприяння гармонізації національних стандартів України з міжнародними регіональними та національними стандартами інших країн забезпечення однозначною термінологією державних та міждержавних соціально-економічних та науково-технічних програм сприяння перекладанню міжнародних стандартів українською мовою виявлення та усунення вад термінології вживаної в технічній документації та галузевій літературі сприяння розвиткові української науково-технічної термінології. Порівняно з ГОСТ 27346-87 „Изделия замочно-скобяные. Термины и определения” розроблений проект ДСТУ доповнено 58 термінами застандартизовано в цілому 101 термін та подано їх відповідники німецькою англійською російською мовами. В зазначеному ДСТУ усунено неточності та невідповідності термінології вживаної в технічній документації та нормативній літературі. Для усунення різночитання термінів зазначеної номенклатури виробів в проекті стандарту подано їх графічні пояснення. Проект національного стандарту ДСТУ „Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб’яні. Терміни та визначення понять” має позитивний висновок науково-технічної правової та мовної експертизи ТК із стандартизації „Будівельні матеріали” має позитивні відгуки десяти провідних науково-виробничих організацій будівельної галузі України розглянутий секцією будівельних матеріалів НТР Держбуду України схвалений та рекомендований до розгляду на засіданні президії НТР Держбуду України. Головний спеціаліст Управління промзабудови будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕСГ.Перекута