Рішення НТР N 16 від 20.04.2004 р.

Рішення НТР N 16 від 20.04.2004 р. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов

Рішення НТР від 20 квітня 2004 р. № 16 Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов Рішення НТР від 20 квітня 2004 р. № 16 у робочому порядку Розглянувши подані на погодження проекти технічних умов ТУ та проекти змін технічних умов відповідно до ДСТУ 1.0:2003 “Національна стандартизація. Основні положення” науково-технічна рада вирішила: Погодити проекти технічних умов та проект зміни технічних умов на продукцію будівельного призначення: ТУ У В.2.7-24.3-00294349-106-2004 “Композиції епоксидні захисні зміцнюючі та опоряджувальні “КОУТЕКС” “КОUTEX” розроблені Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів. ТУ У В.2.6-26.6-32479587-001-2004 “Плити та елементи бетонні” розроблені ТОВ “Партнер і К”. ТУ У В.2.6-45.3-32104159-001-2004 “Системи “БАУМІТ” зовнішні теплоізоляційно-оздоблювальні” розроблені Державним науково-дослідним інститутом в’яжучих речовин і матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури. ТУУВ.2.7-26.6-25239699-001-2004 “Суміші сухі будівельні “Альба” розроблені ТОВ “Альба”. ТУУВ.2.7-26.5-24478901-003-2004 “Цементи гідроізоляційні швидкотужавіючі високоміцні ГІР-2 ” розроблені ТОВ інженерно-виробничою фірмою “Спецтехстрой”. ТУУВ.2.6-26.6-14307794-176-2003 “Конструкції залізобетонні зливоприймачів та плит перекриття каналізаційних колодязів з кришкою” розроблені ТК стандартизації “Будівельні матеріали” на замовлення ВАТ “Мотор Січ”. Зміна № 1 ТУ У В.2.7-14327940-001-99 “Матеріал силікатний колоїдний КСВ-ГЛИБА гравій і пісок штучні пористі кремнезитові” розроблена ЗАТ “КСВ” та Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів. ТУ У В.2.7-24.6-24085946-002-2003 “Добавки для бетонів і будівельних розчинів “Цементон СЕМЕNTONE ” розроблені ТОВ “Віраж ЛІІ”. ТУ У В.2.7-26.6-20803793-002-2004 “Брущатка бетонна тротуарна” розроблені приватним підприємством “Політеп”. ТУ У В.2.7-28.7-00294349-100-2003 “Сітки дротяні кручені” розроблені Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів. ТУ У В.2.7-24.3-32423026-001-2003 „Композиція просочувальна „Альфа” розроблені ТОВ „Науково-інженерний центр „ПОЛІКОМ”. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Технічні умови - це нормативні документи що встановлюють вимоги до конкретної продукції та регулюють стосунки між виробником і споживачем продукції. ТУ розробляються за відсутності національних або галузевих стандартів чи за необхідності конкретизації відповідних вимог. Відповідальність за відповідність нормативних документів вимогам актів чинного законодавства а також їхній науково-технічний рівень несуть розробники організації та установи які провели їх експертизу і органи підприємства установи організації та громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності які затвердили ці документи відповідно до положень ДСТУ 1.0:2003 ”Національна стандартизація. Основні положення ”. Запропоновано до розгляду такі проекти технічних умов: ТУ У В.2.7-24.3-00294349-106-2004 “Композиції епоксидні захисні зміцнюючі та опоряджувальні “КОУТЕКС” “КОUTEX” розроблені Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів. Дані ТУ поширюються на композиції епоксидні захисні зміцнюючі та опоряджувальні “Коутекс” які виготовляються з епоксидних смол цільових добавок і наповнювачів. Технічні умови розробляються з метою впровадження у виробництво більш широкої номенклатури композицій на основі епоксидних смол розроблених ТОВ “Драйвер” та забезпечення підприємства нормативним документом що регламентує відносини між виробником і споживачем. Завданням технічних умов є нормування фізико-технічних показників та регламентування порядку проведення приймання продукції й методів здійснення контролю якості. Технічні умови розроблені вперше. З введенням в дію цих технічних умов передбачається скасування ТУ У 22942530-001-96 “Композиція полімерна “КОУТЕКС”. Композиції призначені для використання в усіх видах будівництва для просочування та зміцнення бетонних основ гідроізоляції герметизації антикорозійного захисту поверхонь для виробництва склопластикових виробів для нанесення декоративно-захисного покриття на поверхні в т.ч. для створення зносостійких поверхонь а також поверхонь при підводних роботах для влаштування верхнього шару наливних підлог в т.ч. пожежобезпечних та хімічно стійких для влаштування верхнього шару покрівлі. Композиції придатні для використання на об’єктах атомних і теплових електростанцій та електроцентралей для влаштування покриття що можна дезактивувати після забруднення радіоактивними речовинами. Продукція присутня на ринку України дванадцять років. За цей час було побудовано багато об’єктів з використанням композицій “Коутекс” - Банкнотно-монетний двір ”Тетра-Пак” фармацевтична компанія “Дарниця” кондитерська фабрика ім. Карла Маркса об’єкти Хмельницької АЕС Південноукраїнської АЕС Рівненської АЕС. При розробленні технічних умов використано діючі в Україні стандарти та технічні умови на складові матеріали композицій на методи контролю композицій а також нормативні документи державного та міждержавного рівня які регламентують вимоги безпеки. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров’я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Державним комітетом ядерного регулювання України. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва і має позитивний висновок. ТУ У В.2.6-26.6-32479587-001-2004 “Плити та елементи бетонні” розроблені ТОВ “Партнер і К”. Дані ТУ поширюються на плити та елементи бетонні. Актуальність розробки обумовлена зростаючим попитом на вироби з бетону для улаштування збірних покриттів тротуарів садово-паркових доріжок в містах та селищах для улаштування огорожі і квітників. Покриття що виконані з бетонних плит або плиток більш довговічні ніж покриття з асфальту або асфальтобетону крім того воно екологічно безпечніше тому що не виділяє під час експлуатації шкідливих для навколишнього середовища речовин. Проект технічних умов встановлює вимоги до таких виробів: плити тротуарні бордюрні фасадні декоративні; елементи водостоку та елементи декоративні. Класифікація плит та елементів здійснюється за такими основними ознаками: призначення; форма; габаритні розміри; вид лицьової поверхні; спосіб виготовлення; кількість шарів бетону; вид та клас міцності при стиску бетону який використовується для виготовлення плит та елементів. Всі вказані вироби виготовляються з важкого або дрібнозернистого бетону і застосовуються при улаштуванні покриттів тротуарів а також при благоустрої територій які прилягають до доріг. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров’я України. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва і має позитивний висновок. ТУ У В.2.6-45.3-32104159-001-2004 “Системи “БАУМІТ” зовнішні теплоізоляційно-оздоблювальні” розроблені Державним науково-дослідним інститутом в’яжучих речовин і матеріалів” Київського національного університету будівництва і архітектури. Дані ТУ поширюються на системи теплоізоляційно-оздоблювальні “БАУМІТ” які призначені для теплоізоляції й облицювання стін ззовні під час будівництва та реконструкції будинків і споруд. Необхідність розробки технічних умов обумовлена відсутністю національного стандарту на системи зовнішні теплоізоляційно-оздоблювальні. Системи “БАУМІТ” - це багатошарові конструкції які складаються з плит з мінеральної вати прикріплених до поверхні стіни клейовими розчиновими сумішами та дюбелями або з пінополістиролу здутого та екструдованого та штукатурно-оздоблювального шару покриття. При використанні для системи плит з мінеральної вати шар покриття складається з вирівнюючого шару клейового розчину з укладеною склосіткою силікатної ґрунтувальної суміші і зовнішнього шару силікатної декоративної штукатурки. При використанні для системи плит з пінополістиролу шар покриття складається зі шпаклівки з укладеною склосіткою ґрунтувального розчину і зовнішнього шару декоративної штукатурки. Системи можуть бути застосовані в усіх температурних зонах України згідно зі СНиП ІІ-3-79** “Строительная теплотехника”. Перевагами даної системи є надійність системи за рахунок застосування як клеючого так і механічного дюбелями кріплення яка перевищує розрахункове значення вітрового навантаження з урахуванням пульсаційної складової на висоті 100 м в 6 6 раза. Вперше для документа такого рівня зроблено розрахунки опору теплопередачі та вологісного стану стіни згідно зі СНиП ІІ-3-79** для міст України які охоплюють всі температурні та вологісні зони України. Отримані розрахункові показники системи забезпечують вимоги чинних в Україні нормативних документів щодо теплофізичних характеристик огороджувальних конструкцій - опору теплопередачі та опору паропроникненню. Вперше виконано випробування фрагментів системи на стенді в тому числі на пожежну безпеку та з імітацією процесів старіння водопоглинання механічний удар цикли “тепло-дощ” і “тепло-холод” морозостійкість тощо . Отримані показники фізико-механічних та експлуатаційних характеристик системи підтверджують її цілісність впродовж терміну експлуатації. За результатами випробувань система відповідає вимогам нормативних документів чинних в Україні та Європі. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров’я України та Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і має позитивний висновок. ТУ У В.2.7-26.6-25239699-001-2004 “Суміші сухі будівельні “Альба” розроблені ТОВ “Альба”. Дані ТУ поширюються на суміші сухі будівельні які використовуються для одержання клеїв шпаклівок штукатурок. Необхідність розробки технічних умов обумовлена відсутністю стандарту на суміші сухі будівельні. Призначення і завдання ТУ - організація виробництва ефективних сучасних опоряджувальних матеріалів. Сухі будівельні суміші виготовляються шляхом змішування в’яжучого наповнювачів спеціальних добавок та пластифікаторів. Розчини одержані з сумішей призначені для експлуатації в кліматичних умовах УХЛ 1 згідно з ГОСТ 15150-69. В ТУ наведено вимоги до гранулометричного складу та вологості сумішей застосованих матеріалів терміну придатності водоутримувальної здатності та розшаровуваності розчинових сумішей міцності розчинів при стиску і вигині поверхонь до міцності зчеплення розчинів з основою морозостійкості та паропроникності розчинів маркування та пакування сумішей. В ТУ наведено також правила приймання та методи контролю вимоги до транспортування та зберігання сумішей. Регламентовані даними ТУ властивості сухих будівельних сумішей підтверджені проведеними випробуваннями. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров’я України. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Технічним комітетом стандартизації “Будівельні матеріали” і має позитивний висновок. ТУ У В.2.7-26.5-24478901-003-2004 “Цементи гідроізоляційні швидкотужавіючі високоміцні ГІР-2 ” розроблені ТОВ інженерно-виробничою фірмою “Спецтехстрой”. Дані ТУ поширюються на цементи гідроізоляційні швидкотужавіючі високоміцні. Необхідність розробки технічних умов обумовлена відсутністю національного стандарту на даний вид продукції. Метою розробки технічних умов є створення швидкотвердіючих високоміцних водонепроникних підвищеної сульфатостійкості цементів зі спеціальними властивостями: водонепроникність лінійне розширення сульфатостійкість жаростійкість. Завданням цих технічних умов є уніфікація методів випробувань і технічних вимог екологічна безпека виробництва і умови служби високоміцних цементів а також дотримання необхідних вимог безпеки в процесі його виробництва і використання в промисловості. Цементи призначені для спеціальних та загальнобудівельних робіт: виготовлення водонепроникних дорожніх і аеродромних покриттів морських причалів і інших споруд які мають контакт з морською водою постійного або змінного рівня виготовлення високоміцних і жаростійких бетонів і розчинів. Цементи за даними технічними умовами придатні для спорудження фундаментів із жаростійких бетонів для доменних печей стінок регенераторів кесонів та зумпфів тощо які підлягають постійному або змінному нагріванню від 500 °С до 1000 °С. Цементи придатні також для обладнання водонепроникних покриттів бетонних поверхонь будинків і споруд для гідроізоляції стиків залізобетонних тюбінгів під час будівництва метрополітенів та міських колекторів. Технічними умовами установлюються: технічні вимоги до цементу; вимоги безпеки; правила приймання; методи випробувань; пакування маркування транспортування і зберігання; гарантії виробника. З урахуванням сучасних вимог значно розширено розділ з вимог безпеки і охорони навколишнього середовища. Уточнено умови використання для виробництва гідроізоляційних швидкотвердіючих високоміцних цементів ГІР-2 матеріалів і спеціальних добавок. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров’я України. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Технічним комітетом стандартизації “Будівельні матеріали” і має позитивний висновок. ТУ У В.2.6-26.6-14307794-176-2003 “Конструкції залізобетонні зливоприймачів та плит перекриття каналізаційних колодязів з кришкою” розроблені ТК стандартизації “Будівельні матеріали” на замовлення ВАТ “Мотор Січ”. Дані ТУ поширюються на конструкції залізобетонні зливоприймачів та плит перекриття каналізаційних колодязів із кришкою. Конструкції виготовляються з важкого бетону і призначені для влаштування зливоприймачів та каналізаційних колодязів в умовах неагресивного та слабоагресивного середовища. Технічні умови розроблені за ініціативою ВАТ “МОТОР СІЧ”. Метою розробки є організація випуску залізобетонних зливоприймачів та плит перекриття для забезпечення безпеки руху на дорогах на території ВАТ “МОТОР СІЧ” та прилеглих територіях. Необхідність розробки технічних умов обумовлена відсутністю національного стандарту на залізобетонні зливоприймачі та кришки каналізаційних колодязів. Будівельний цех ВАТ “МОТОР СІЧ” готовий до їх виробництва. Робочі креслення конструкцій розроблено необхідні випробування проведено. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров’я України. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і має позитивний висновок. Зміна № 1 ТУ У В.2.7-14327940-001-99 “Матеріал силікатний колоїдний КСВ-ГЛИБА гравій і пісок штучні пористі кремнезитові” розроблена ЗАТ “КСВ” та Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів Дані ТУ поширюються на матеріал силікатний колоїдний КСВ-ГЛИБА та гравій і пісок штучні пористі кремнезитові. Матеріал силікатний колоїдний у вигляді глиби - це продукт переробки кремнеземистої природної сировини із технічним їдким натром та призначений для виготовлення гравію і піску для застосування у будівельній індустрії. Гравій і пісок штучні пористі кремнезитові призначені для використання як тепло- і тепло-звукоізоляційна засипка в будівельних конструкціях а також як заповнювач при виготовленні тепло- теплозвукоізоляційних виробів що застосовуються для внутрішніх стін перегородок та перекриттів а також як внутрішній шар для багатошарових зовнішніх стін. Зміна № 1 розроблена з метою подовження терміну дії технічних умов та включення до нормативного документа зареєстрованої торгової марки продукції. В проекті Зміни № 1 уточнено перелік посилань відповідно до чинної нормативної бази у галузі будівництва. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Технічним комітетом стандартизації “Будівельні матеріали” і має позитивний висновок. ТУ У В.2.7-24.6-24085946-002-2003 “Добавки для бетонів і будівельних розчинів “Цементон СЕМЕNTONE ” розроблені ТОВ “Віраж ЛІІ”. Дані ТУ поширюються на добавки комплексні для бетонів та будівельних розчинів. Добавки вводять до складу бетонів і будівельних розчинів при їх виробництві з метою поліпшення реологічних властивостей регулювання твердіння та тужавіння підвищення міцності морозостійкості та зниження водопоглинання. Метою розробки технічних умов є організація власного виробництва вказаної продукції на базі імпортної сировини можливості використання добавок відповідно до нормативної бази України. Склад добавок - модифіковані лігніни у поєднанні з іншими компонентами. Відмінність і переваги добавок - невелика їх витрата технологічність використання. Добавки однорідні за складом рідини без осаду легко розчиняються у воді запобігають утворенню висолів. Добавки дозволяють знизити витрату води при замішування від 10 % до 20 % що підвищує міцнісні характеристики бетонів і розчинів. Рецептура добавок не вміщує небезпечних токсичних компонентів. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров’я України. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва і має позитивний висновок. ТУ У В.2.7-26.6-20803793-002-2004 “Брущатка бетонна тротуарна” розроблені приватним підприємством “Політеп”. Дані ТУ поширюються на брущатку бетонну тротуарну призначену для благоустрою територій площ тротуарів доріжок. Необхідність розробки технічних умов обумовлена тим що ГОСТ 17608-91 “Плиты бетонные тротуарные. Технические условия” який діє в Україні не охоплює повністю номенклатуру продукції що виробляє приватне підприємство “Політеп” за розмірами та формою. ГОСТ 17608-91 не передбачає розширення номенклатури плит бетонних тротуарних тому згідно з цим нормативним документом приватне підприємство “Політеп” виробляти продукцію не може. Крім того вимоги до граничних відхилень від номінальних розмірів продукції згідно з даними технічними умовами дещо вищі за ті що визначені в ГОСТ 17608-91. Брущатка виготовляється з важкого декоративного бетону. Колір брущатки залежить від кольору пігменту який застосовується при її виробництві. Брущатка може виготовлятись різноманітної форми та розмірів. При виробництві брущатки застосовують: портландцемент та портландцемент для дорожніх бетонів гранітний щебінь та природні піски можуть також використовуватись зола шлаки золошлаки. Для модифікації бетонної суміші використовують хімічні добавки. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров’я України. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів і має позитивний висновок. ТУ У В.2.7-28.7-00294349-100-2003 “Сітки дротяні кручені” розроблені Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів. Дані ТУ поширюються на сітки дротяні кручені які виготовляються з термічно обробленого низьковуглецевого сталевого дроту методом скручування або звивання. Сітки використовують у будівельній галузі для армування теплової ізоляції конструкцій і обладнання закріплення штукатурного шару на поверхні будівельних конструкцій а також як підкладочний шар волокнистих утеплювачів. Необхідність розробки обумовлена тим що ГОСТ 13603-89 “Сетки проволочные крученые с шестиугольнымм ячейками. Технические условия” який діє в Україні не охоплює повністю номенклатуру продукції що передбачає виробляти ТОВ “КЗТС-Сервіс” за розмірами. Призначення сіток для армування скла не суперечить вимогам ГОСТ 2725-75 “Сетки металлические проволочные. Типы основне параметры и размеры”. Однак на сьогоднішній день в Україні кручені сітки для армування скла не використовуються. Згідно з рекомендаціями засідання науково-технічної ради Держбуду України Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів за погодженням з виробником вилучив з проекту технічних умов призначення сіток для армування скла. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров’я України. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і має позитивний висновок. ТУ У В.2.7-24.3-32423026-001-2003 „Композиція просочувальна „Альфа” розроблені ТОВ „Науково-інженерний центр „ПОЛІКОМ”. Дані ТУ поширюються на композицію просочувальну „Альфа” – суміш поліізоціанату поліолу епоксидної смоли та розчинників. Необхідність розробки технічних умов обумовлена відсутністю національного стандарту на даний вид продукції. Метою розробки технічних умов є організація власного виробництва композиції „Альфа”. Відповідно до проекту технічних умов просочувальна композиція „Альфа” закріплюється хімічним зв’язком на поверхні бетону. Полімеризація композиції зміцнює поверхню бетону. При наявності мікротріщин та шпарин просочування здійснюється на їх глибину за рахунок чого активність мікротріщин при наступних механічних навантаженнях конструкції ліквідується. Хімічний зв’язок з поверхнею бетону дозволяє використовувати композицію „Альфа” як підгрунтя для закріплення наступних шарів інших полімерних матеріалів фарба ізоляція клей тощо . Основою композиції „Альфа” є суміш форполімеру класу поліуретанів і каталізаторів полімеризації. Відмінною рисою є можливість застосування композиції „Альфа” для наступного нашарування цементного розчину ремонт поверхні бетону будь-якої товщини. Поверхня бетону оброблена композицією „Альфа” один раз набуває гідрофобних властивостей. При подвійній обробці поверхня стає гідрощільною. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров’я України та Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва і має позитивний висновок. Подані проекти технічних умов та проект зміни технічних умов пройшли у встановленому порядку науково-технічну експертизу за дорученням Держбуду України розглянуті на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві протокол № 3 від 24 березня 2004 року і за позитивними висновками запропоновані до погодження науково-технічною радою Держбуду України. Начальник Управління науково-технічної політики та інформаційнихтехнологій у будівництвіД. Барзилович