Рішення НТР N 20 від 17.05.2004 р.

Рішення НТР N 20 від 17.05.2004 р. Про схвалення Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови

Рішення НТР від 17 травня 2004 р. № 20 Про схвалення Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Загальні технічні умови" Рішення НТР від 17 травня 2004 р. № 20 в робочому порядку Розглянувши проект Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цемент. Загальні технічні умови" розроблений державним підприємством "Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цемент. Загальні технічні умови". 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про надання чинності зазначеній Зміні № 2 та сформувати "Справу нормативного документа" в установленому порядку. ГОЛОВА НТРВ. ЧЕРЕП * * * Довідка Необхідність розроблення зміни до національного стандарту "Цементи. Загальні технічні умови" викликана двома не врахованими раніше обставинами: перша - при поставці цементу споживачу в супровідних документах про якість продукції зазначають лише вид і кількість добавок які є основними компонентами в цих цементах. Малі ж добавки - технологічні які інтенсифікують помел цементу та добавки які регулюють властивості цементу пластифікатори інтенсифікатори тверднення тощо як правило не зазначають. Проте при одночасному використанні різних спеціальних добавок як в бетонах так і в будівельних розчинах можливі небажані результати; друга - фірми відвантажувальні центри цементу відповідно до "Правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів та конструкцій" зобов'язані сертифікувати пакований ними цемент який вони одержують насипом і який вже має сертифікат відповідності виданий заводу-виробнику. При цьому ні на тарі ні в супровідних документах фірми не зазначають дані виробника цементу. Це спричиняє в подальшому змішування цементів різних заводів-виробників порушення терміну зберігання цементу та усуває виробника від відповідальності за вироблену продукцію що негативно впливає на забезпечення якості та надійності споруджуваних будівельних об'єктів. Запропонований проект зміни передбачає: по-перше - в документі про якість цементу зазначати вид і кількість всіх добавок які застосовувались під час виготовлення даної марки цементу що застереже споживачів від негативних наслідків при виготовленні будівельних розчинів і підвищить якість будівельних робіт; по-друге - при маркуванні тари та в супровідних документах на відвантажуваний цемент зазначати і дані заводу-виробника продукції що забезпечить солідарну відповідальність виробника і відвантажувача цементу за його якість перед споживачем що теж вплине на підвищення якості будівельних робіт. Проект Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цемент. Загальні технічні умови" розроблений державним підприємством "Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ" розглянуто на засіданні секції "Науково-технічної політики у будівництві" НТР Держбуду України протокол № 3 від 24.03.04 . НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙУ БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ