Рішення НТР N 22 від 12.05.2004 р.

Рішення НТР N 22 від 12.05.2004 р. Про схвалення техніко-економічного обгрунтування (концептуального проекту) нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС

Рішення НТР від 12 травня 2004 р. № 22 Про схвалення техніко-економічного обгрунтування концептуального проекту нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС Рішення НТР від 12 травня 2004 р. № 22 Розглянувши техніко-економічне обгрунтування концептуальний проект нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити ТЕО концептуальний проект нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. 2. Міністерству палива та енергетики України разом з Держбудом України в місячний термін доопрацювати проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обгрунтування концептуального проекту нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС" з урахуванням зауважень та пропозицій висловлених на засіданні науково-технічної ради Держбуду. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка Техніко-економічне обґрунтування концептуальний проект нового безпечного конфайнменту НБК об'єкта "Укриття" Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" розроблений міжнародним консорціумом Бехтель-ЕДФ-Бетель за участю українського консорціуму до складу якого входять ВАТ "Енергопроект" КІЕП Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій НДІБК та міжнародний науково-технічний центр "Укриття" МНТЦ Національної академії наук України. Порядок реалізації плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" і процедури проектування нового безпечного конфайнменту визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 р. № 421 "Про затвердження порядку виконання плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття". При цьому проектування НБК здійснюється в три стадії ТЕО проект робоча документація а комплексній державній експертизі підлягає ТЕО концептуальний проект і стадія "проект". Основними завданнями ТЕО НБК є: обгрунтування можливості здійснення намічених рішень з урахуванням прийнятих проектних критеріїв а також можливість здійснення будівництва і забезпечення подальшої експлуатації; оцінка екологічної ефективності НБК порівняно з наявним рівнем впливу об'єкта "Укриття" на навколишнє середовище; оцінка рівня фінансових витрат необхідних для створення НБК і термінів будівництва. На основі проведеного аналізу 12 концепцій для подальшої розробки були відібрані три варіанти: Малогабаритний конфайнмент РАМА ; Арка СВОД ; Док-Кесон Консоль . Урядова міжвідомча комісія з комплексного вирішення проблем ЧАЕС прийняла рішення відображене в протоколі № 2 від 12.03.2001 р. визнати як базовий проект конфайнменту типу "Арка" з включенням до нього перспективних технічних рішень інших проектів. У процесі роботи над концептуальним проектом були підготовлені вихідні дані щодо геологічних гідрогеологічних сейсмологічних техногенних і радіаційних умов майданчика НБК. При виборі й обгрунтуванні конструктивних рішень фундаментів з урахуванням інженерно-геологічних умов майданчика особливостей конструктивних рішень споруди умов виконання робіт і всього комплексу навантажень та з метою нормальної експлуатації НБК протягом 100 і більше років у межах ТЕО НБК розглядались такі рішення: 1 тип фундаментів - глибокого закладання 2 альтернативні варіанти - палі буронабивні круглого перерізу та опори прямокутні. Розглянуто конструктивні характеристики фундаментів для класів смерчу 1 5 і 3 0 виконано порівняльний аналіз з урахуванням вартості влаштування фундаментів дозовитрат при їх влаштуванні і вплив на навколишнє середовище. За результатами порівняльного аналізу був вибраний варіант фундаменту що складається з опор прямокутного поперечного перерізу. У процесі розробки ТЕО НБК для вибору й обгрунтування прийнятих рішень виконані: розрахунки й оптимізація вагових характеристик арочної конструкції; розрахунки вертикальних і горизонтальних реакцій на вітрові навантаження і навантаження від смерчу класу 1 5; розрахункова оптимізація товщини стінок труб залежно від діаметра елементів арочної конструкції; виконано аналіз трьохмірної моделі арки з урахуванням торцевих стін. Для оптимізації вагових характеристик арочної конструкції аналізувалось вісім різних конфігурацій. Розрахункові обгрунтування виконувались за трьома етапами. Основними несучими елементами вибрано арку круглої форми що складається із внутрішніх і зовнішніх поясів з'єднаних між собою фермовою системою. Огороджувальні конструкції складаються з двох настилів зовнішній і внутрішній . Прогін арочної конструкції складає 257 м висота до зовнішнього поясу - 108 м до внутрішнього - 96 м довжина НБК - 150 м. Як проектний критерій для НБК був прийнятий розрахунковий клас смерчу 1 5. Вплив смерчу класу 3 0 розглядався як запроектна подія. Проте відповідно до вимог документа ДС-101 "Проектные Критерии и требования к НБК" паралельно з розробкою ТЕО НБК виконано окремий аналіз наслідків від впливу запроектної події - смерчу класу 3 0. У процесі роботи над ТЕО НБК довелось вирішувати цілу низку складних питань пов'язаних із вибором типу матеріалів огороджувальних конструкцій виходячи з термінів надійної експлуатації НБК. Проведена робота щодо визначення необхідності демонтажу і підсилення послідовності й основних рішень із демонтажу. У зв'язку з незадовільним технічним станом вентиляційної труби ВТ-2 яка знаходиться в зоні спорудження НБК вирішувалась проблема щодо необхідності демонтажу або укорочення ВТ-2. Виконано обгрунтування необхідності розбирання вентиляційної труби розглянуті сценарії демонтажу проведено порівняльний аналіз. Запропоновано демонтаж ВТ-2 виконувати тільки після введення в експлуатацію альтернативної системи вентиляції енергоблоку № 3. Виходячи з наявних вихідних даних і прийнятих підходів в техніко-економічному обґрунтуванні концептуальному проекті нового безпечного конфайнменту представлені й обгрунтовані: технічна можливість спорудження такої конструкції а саме вибрані й обгрунтовані основні рішення щодо: фундаментів НБК; арочної конструкції НБК; вантажопідйомного обладнання; систем НБК; з механізму "насування"; локалізуючі захисні властивості НБК: визначені основні вихідні події й аварії які можуть призвести до порушення проектних функцій НБК; виконана оцінка радіологічних наслідків найбільш несприятливих вихідних подій і аварій; визначені основні технічні рішення щодо організації вентиляції НБК. Виконана оцінка на рівні ТЕО ядерної і радіаційної безпеки виконання робіт з будівництва НБК і демонтажу нестабільних конструкцій; Розроблена програма науково-технічної підтримки для наступних стадій реалізації НБК. Таким чином представлений у ТЕО обсяг інформації задовольняє вимоги таких документів: відповідних ДБН України щодо обсягу інформації на стадії ТЕО; стратегії перетворення об'єкта "Укриття" в частині вимог до проектування нового безпечного конфайнменту; базового графіка проекту організації монтажу; відповідних Законів України в частині мети і функцій НБК. Наприкінці 2003 року всі матеріали техніко-економічного обґрунтування концептуального проекту нового безпечного конфайнменту було передано на державну експертизу в Центральну службу Укрінвестекспертизи Держбуду у зведеному комплексному висновку якої від 31.03.2004 №177-1 підтверджена технічна можливість реалізації запропонованого в ТЕО конструктивного варіанту спорудження НБК і його екологічна ефективність. Проект також погоджено з відповідними регулюючими органами України. ТЕО КП НБК обговорено на громадських слуханнях у містах Києві і Славутичі за участю депутатів Верховної Ради України представників органів державного регулювання в сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки Київської облдержадміністрації наукових організацій представників міст Чернігова Іванкова і Поліського. Крім того основні положення техніко-економічного обґрунтування концептуального проекту нового безпечного конфайнменту в березні 2004 року розглянуті на засіданні вченої ради Академії будівництва за участю Інженерної Академії і секції ядерної енергетики Мінпаливенерго України у спільному рішенні яких визначено що основні положення техніко-економічного обґрунтування концептуального проекту нового безпечного конфайнменту можуть бути покладені в основу для подальшого проектування та будівництва нового безпечного конфайнменту. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА НДІБКЮ. НЕМЧИНОВ