Рішення НТР N 24 від 12.05.2004 р.

Рішення НТР N 24 від 12.05.2004 р. Про проект ДСТУ „Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку”

Рішення НТР від 12 травня 2004 р. № 24 Про проект ДСТУ „Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку” Рішення НТР від 12 травня 2004 р. № 24 у робочому порядку Розглянувши проект Державного стандарту України ДСТУ „Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку” розроблений Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект ДСТУ „Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку”. 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко та Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович у місячний термін підготувати наказ про надання чинності зазначеному ДСТУ та сформувати „Справу нормативного документа” в установленому порядку. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України відповідно до Плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт УкрНДІПБ МНС України на 2003 рік розроблено проект Державного стандарту України ДСТУ „Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку”. Розроблення ДСТУ здійснюється на виконання завдань Державної програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року. Мета розроблення – врахування особливостей проведення випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку і забезпечення приведення положень стандарту у відповідність з європейськими нормами з урахуванням практичного досвіду випробувань за ДСТУ „Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги”. Проект ДСТУ виконано у повному обсязі відповідно до Технічного завдання узгодженого з Держбудом. Будівельні матеріали класифікуються за горючістю поширенням полум’я займистістю димоутворювальною здатністю та токсичністю продуктів горіння. Зазначені показники визначаються відповідно до існуючих методик. У теперішній час методики визначення поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку відсутні. Введення в дію цього стандарту дозволить впровадити метод випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку що буде сприяти підвищенню достовірності та відтворюваності результатів випробувань будівельних матеріалів на вогнестійкість на основі класифікації вертикально орієнтованих оздоблювальних і облицювальних будівельних матеріалів за поширенням полум’я у горизонтальному напрямку. Особливо це актуально при застосуванні нових огороджувальних конструкцій та фасадних систем у житлово-цивільному будівництві та реконструкції існуючих будинків. На проект ДСТУ „Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум’я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку” отримані необхідні відгуки і погодження відповідно до Технічного завдання. Проект розглянуто на секції „Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд” науково-технічної ради Держбуду України 2 березня 2004 р. протокол № 2 та рекомендовано для розгляду на НТР Держбуду України. Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначенняО. Авдієнко