Рішення НТР N 26 від 09.07.2004 р.

Рішення НТР N 26 від 09.07.2004 р. Про сучасні системи сміттєвидалення для багатоквартирних житлових та громадських будинків

Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 26 Про сучасні системи сміттєвидалення для багатоквартирних житлових та громадських будинків Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 26 Розглянувши матеріали та інформацію підготовлену Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення спільно з ВАТ „Прана” м.Москва щодо стану нормативно-методичної бази України з улаштування сміттєпроводів у будинках а також досвіду запровадження в Росії нових нормативних вимог з зазначеного питання науково-технічна рада вирішила: 1. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович спільно з МОЗ України та Держжитлокомунгоспом України протягом ІІІ кв. п.р. опрацювати нормативні документи запроваджені в Російській Федерації з зазначеного питання та скласти конкретні пропозиції щодо розроблення необхідних нормативно-методичних документів у 2005 році. 2. Підтримати пропозицію ВАТ “Прана” щодо застосування в Україні запропонованої системи сміттєвидалення в першу чергу для будівництва висотних житлових та громадських будинків за умови розроблення відповідних рекомендацій для їх проектування в житлово-цивільному будівництві та необхідних погоджень системи з державними наглядовими органами. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення разом з ХК „Київміськбуд” ВАТ „КиївЗНДІЕП” АТ „Київпроект” та ВАТ „Прана” розробити протягом місяця пропозиції щодо впровадження сучасної системи сміттєвидалення в експериментальних проектах висотних будинків з метою перевірки їх технічних та експлуатаційних якостей. 4. Рекомендувати інвесторам замовникам проектним організаціям при проектуванні нових та реконструкції існуючих будинків житлово-цивільного призначення використовувати сучасне надійне та безпечне в експлуатації обладнання внутрішніх сміттєпроводів сертифіковане в Україні. 5. Контроль за рішенням науково-технічної ради покласти на заступника Голови Комітету Ю.Казмірука. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення здійснюється планова робота з вдосконалення чинної нормативної бази та в межах фінансових можливостей забезпечує розроблення нових вітчизняних нормативно-методичних документів з проектування будинків і споруд житлово-цивільного призначення з урахуванням сучасних містобудівних архітектурно-типологічних та соціально-економічних вимог а також потреб будівельної галузі. Важливим напрямом у цьому є створення нормативно-методичної бази щодо забезпечення будинків і споруд сучасним енергоефективним та безпечним в експлуатації інженерним обладнанням. Разом з тим ряд нормативних вимог до інженерного обладнання на сьогодні застаріли і не враховують рівень обладнання яке пропонується підприємтвами-виробниками та постачальниками згідно із зростаючим попитом будівельної галузі. Так нормативні вимоги щодо улаштування в будинках і спорудах житлово-цивільного призначення внутрішніх систем сміттєпроводу не переглядались з 1989 р. а ВСН 8-72 "Указания по проектированию мусоропроводов жилых и общественных зданий" - з 1972 року. Не мінялись за цей час і стандарти на вироби та складові елементи обладнання сміттєпроводів – клапани стовбури шибери тощо. За останні роки до Держбуду збільшується кількість звернень інвесторів замовників проектних організацій щодо надання дозволу на експлуатацію будинків без внутрішніх систем сміттєпроводів через незадовільний експлуатаційний та санітарно-гігієнічний стан цього обладнання. Нерідко ці заяви підтверджуються погодженнями з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби. Як альтернатива в таких випадках пропонується за згодою мешканців збирати з квартир багатоквартирних будинків сміття в поліетиленових мішечках у контейнери розташовані біля будинків та централізовано видаляти їх із території автотранспортом. Разом з тим чинними в Україні санітарними нормами СанПіН 42-128-4690 "Санитарные правила содержания населенных мест" встановлено вимоги до обладнання сміттєпроводів та їх утримання в належному стані. Виходячи з зазначеного Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення вивчено сучасний стан проблеми а також здійснено аналіз нормативно-методичного забезпечення в Російській Федерації та відпрацьовано пропозиції щодо можливого використання досвіду в Україні. Ця робота проведена разом з ВАТ "Прана" м. Москва - виробником сучасного обладнання сміттєвидалення. З керівництвом зазначеного підприємства було проведено ряд технічних нарад у Держбуді ВАТ "Київ ЗНДІЕП" АТ "Київміськбуд" та АТ "Київпроект". ВАТ "Прана" листом від 26 березня 2004 р. надано пропозиції щодо можливої співпраці з Держбудом із впровадження нового інженерного обладнання передано необхідну інформацію щодо нормативно-методичного забезпечення в Росії. Крім того ВАТ "Прана" укладено угоду із замовником будівництва експериментальних висотних будинків на житловому масиві "Троєщина" у м. Києві. За попередньою оцінкою спеціалістів ВАТ "КиївЗНДІЕП" та АТ "Київпроект" чинна в Росії нормативна база з питання сміттєвидалення відповідає сучасним вимогам і може бути використана в Україні. Сучасне інженерне обладнання для внутрішнього сміттєпроводу який масово поставляє ВАТ "Прана" відповідає спеціальним вимогам до проектування висотних будинків і може бути впроваджене на перших експериментальних будинках з наступним поширенням у масове будівництво. Ця система поширюється на проектування та будівництво сміттєвидалення твердих побутових відходів житлових та громадських будинків у т.ч. і висотних і складається з таких елементів: металевого стволу сміттєпроводу круглого перерізу діаметром 400 мм що швидко монтується з встановленням через поверх пристроїв гасіння швидкості падіння сміття; механізму прочищення промивки дезинфекції з автоматичним приводом і управлінням відключення привода в кінцевих положеннях а також можливістю підняття опускання щіткового вузла в ручному режимі; завантажувальних клапанів з високою герметичністю за рахунок спеціальних магнітних ущільнювачів; шибера для перекриття нижньої частини ствола в ручному та автоматичному режимі у випадку пожежі в камері для сміття; системи вентиляції дефлектора ; візка та контейнера для видалення сміття з камери. При виникненні загоряння сміття стулки шибера автоматично зачиняються одночасно відчиняється автоматичний клапан кільцевого душа для гасіння пожежі. Зазначене обладнання набуло масового поширення при будівництві висотних житлових будинків в Росії особливо в м. Москві. Інформацію про системи сміттєпроводів ВАТ "Прана" а також нормативні документи прийняті за останні роки в Росії було розглянуто і підтримано на засіданні технічної ради АТ "Київміськбуд" 11.03.2004 р. а також в інститутах ВАТ "КиївЗНДІЕП" "НДІпроектреконструкція" та ін. На запит Держбуду отримано відгук МОЗ України та Держпожбезпеки. Мета розгляду зазначеного питання на НТР Держбуду – відпрацювання плану подальших дій структурних підрозділів Держбуду підвідомчих організацій у впровадженні сучасних систем сміттєвидалення у будинках житлово-цивільного призначення в першу чергу висотних та здійснення роботи щодо вдосконалення вітчизняної нормативної бази щодо організації сміттєвидалення на основі сучасних систем. Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинківі споруд житлово-цивільного призначенняО. Авдієнко