Рішення НТР N 29 від 09.07.2004 р.

Рішення НТР N 29 від 09.07.2004 р. Про проект Зміни № 4 ТУ „Матеріал рулонний покрівельний наплавлюваний „Рубемаст”

Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 29 Про проект Зміни № 4 ТУ „Матеріал рулонний покрівельний наплавлюваний „Рубемаст” Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 29 Розглянувши поданий на затвердження проект Зміни № 4 ТУ 21-5744710-505-90 „Матеріал рулонний покрівельний наплавлюваний „Рубемаст” відповідно до ДСТУ 1.0:2003 „Національна стандартизація. Основні положення” науково-технічна рада вирішила: Схвалити і рекомендувати до затвердження Зміну № 4 ТУ 21-5744710-505-90 „Матеріал рулонний покрівельний наплавлюваний „Рубемаст”. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про надання чинності зазначеній зміні та сформувати „Справу НД” в установленому порядку. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 року № 2 „Про порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР” Держбуд України наказом від 18 червня 2002 року № 3 „Про затвердження переліків нормативних документів колишнього СРСР” затвердив з терміном дії до 2007 року „Перелік технічних умов колишнього СРСР будівництво дія яких продовжується в Україні”. До зазначеного переліку увійшли ТУ 21-5744710-505-90 „Материал рулонный кровельный наплавляемый „Рубемаст”. Матеріал „Рубемаст” використовується для покрівельних та гідроізоляційних робіт. Проте з часу розроблення технічних умов ТУ на виготовлення цього матеріалу підвищився технічний рівень виробництва покрівельних та гідроізоляційних матеріалів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-101-2000 „Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови” набули чинності інші нормативні документи у сфері стандартизації в яких посилені вимоги до якісних характеристик продукції. Це обумовило необхідність розроблення змін до ТУ 21-5744710-505-90 „Материал рулонный кровельный наплавляемый „Рубемаст”. Проект зміни № 4 до зазначених ТУ розроблений ВАТ „Луцький картонно-руберойдовий комбінат” в доповнення до діючих з урахуванням вимог ДСТУ Б В.2.7-101-2000 „Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови” ДСТУ 1.2: 2003 „Правила розроблення національних нормативних документів” та погоджено зі споживачами – підприємством „Промжилбуд” корпорацією „Укрбудматеріали”. Зміни внесені щодо упаковки конкретних якісних показників правил приймання продукції маркування транспортування вимог пожежної безпеки що дозволить випускати конкурентоспроможний матеріал. Проект Зміни № 4 ТУ 21-5744710-505-90 „Материал рулонный кровельный наплавляемый „Рубемаст” пройшов експертизу в Українському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті будівельних матеріалів і виробів та за позитивним висновком розглянутий на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України протокол № 5 від 19 травня 2004 р. схвалений і рекомендований до затвердження президією науково-технічної ради Держбуду України. Начальник Управління науково-технічноїполітики та інформаційних технологій у будівництвіД.Барзилович