Рішення НТР N 31 від 09.07.2004 р.

Рішення НТР N 31 від 09.07.2004 р. Про погодження проекту „Стенд для випробування парогазової установки ПГУ-160 (дослідно-промислова електростанція)” в с.Каборга Очаківського району Миколаївської області

Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 31 Про погодження проекту „Стенд для випробування парогазової установки ПГУ-160 дослідно-промислова електростанція ” в с.Каборга Очаківського району Миколаївської області Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 31 Розглянувши проект будівництва „Стенд для випробування парогазової установки ПГУ-160 дослідно-промислова електростанція ” в с.Каборга Очаківського району Миколаївської області і з урахуванням рекомендацій зведеного комплексного висновку Центральної служби Укрінвестекспертизи Держбуду України від 15.09.03 № 2-2003 погоджень Мінпромполітики України від 09.07.04 № 14/7-1-1463 та Мінпаливенерго України від 08.07.04 №05/15-1441 науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до погодження Держбудом України проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження проекту будівництва І черги „Стенду для випробування парогазової установки ПГУ-160 дослідно-промислова електростанція ” в с.Каборга Очаківського району Миколаївської області”. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка Необхідність розробки проекту з коригуванням проектно-кошторисної документації виконаної УДПІ „Діпросудмаш” м.Миколаїв в 1982-84 рр. і ДПІ „Діпроверф” в 1994-95 рр. викликана зміною функціонального призначення об’єкта випробувальний комплекс і промислова електростанція а також зміною вимог у будівельних нормах і правилах до проектування таких об’єктів які відбулися з того часу. Впровадження у виробництво газотурбінних установок у проекті розглядається як альтернатива існуючим в Україні паросиловим енергетичним блокам якими оснащені теплові електростанції. За даними Інституту енергетичних досліджень м.Київ в Україні є практично 100% діючих паросилових блоків що мають низький коефіцієнт корисної дії вичерпали свій нормативний ресурс і підлягають заміні. У той же час у світовій практиці визначився ефективний шлях розвитку енергетики – використання газотурбінних і на їх основі парогазових установок що мають к.к.д. 52-55% в перспективі до 60% . Істотною особливістю парогазової установки є те що тепло гарячих газів які мають температуру 520-550°С від турбіни утилізується у водяних котлах-утилізаторах і з допомогою парової турбіни використовується для додаткового виробництва електроенергії або також для опалення житлових будинків та для інших потреб. До числа важливих особливостей електростанцій на базі газотурбінних установок що розробляються та виготовляються ДП НВКГ „Зоря-Машпроект” належать: широкий діапазон потужностей від 0 5 до 500 МВт що дає можливість оснащувати будь-які за величиною електростанції; можливість швидкого пуску і виходу агрегату на режим 10-20 хв для покриття пікових навантажень; незначна питома вартість капітальних затрат на будівництво електростанцій 500-800 дол. США/квт потужності ; невеликі строки будівництва електростанцій 96-12 міс. і відповідно його швидка окупність близько 6 5 років ; можливість використання будь-яких горючих газів зокрема доменних коксівних з переробки нафти тощо; економія природного газу на одиницю виробленої потужності порівняно з відомими паросиловими блоками становить 20-30%. Важливим фактором є те що замовник ДП НВКГ „Зоря-Машпроект” має більш ніж 45-річний досвід створення газотурбінних двигунів понад 70 типів та їх модифікацій різної потужності від 2 5 до 110 мвт з температурою „робочого тіла” до 1200о С а також є автором та власником унікальних технологій що свідчить про високий фаховий рівень України у світовій енергетиці такого напряму. Це дає реальну можливість найближчим часом розпочати реконструкцію паросилових установок на вітчизняних електростанціях та стати активним учасником світового ринку. Газотурбінний двигун ГТД-110 був виготовлений в 1998 році НВП „Машпроект” у співпраці із ВАТ „НПО Сатурн” Російська Федерація . Він має порівняно невелику масу близько 60 т що після випробування на стенді дозволяє поставляти його будь-якому замовнику у зібраному вигляді. ГТД-110 може використовуватись для комплектації нових та реконструйованих електростанцій. На його основі розроблено парогазові установки ПГУ-160 і ПГУ-325 потужність відповідно 160 і 325 мвт . Будівництво основних будинків і споруд що включаються до І черги будівництва корпус енергоустановок водозабірні споруди градирні тощо здійснювалось в 1981-1995 роках. У нинішньому проекті передбачається реконструкція і розширення існуючих будинків і споруд а також нове будівництво інженерних споруд і комунікацій що забезпечують введення в дію дослідно-промислової газотурбінної електростанції ГТЕ-110 потужністю 110 мвт з наступним її оснащенням паротурбінною установкою. Проектом передбачені заходи щодо вибухопожежобезпеки захисту від шуму і вібрації а також санітарно-побутове медичне і культурно-побутове обслуговування робітників. Управління стендом та дослідно-промисловою електростанцією здійснюється системою автоматичного управління САУ що є багатофункціональним програмним комплексом який реалізує управління регулювання захист сигналізацію та інформаційні функції. Центральна служба Укрінвестекспертизи здійснила державну експертизу проекту „Стенд для випробування парогазової установки ПГУ-160 дослідно-промислова електростанція в с.Каборга Миколаївської обл. І черга будівництва ” і рекомендувала проект до затвердження в установленому порядку. Взяті до уваги позитивні висновки: Міністерства екології та природних ресурсів; Державного комітету України з нагляду за охороною праці; Міністерства охорони здоров’я України; Територіального управління Державної інспекції з енергозбереження по Київській обл. та м.Києву; Державного департаменту пожежної безпеки. Начальник Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництвіП. Губень