Рішення НТР N 32 від 09.07.2004 р.

Рішення НТР N 32 від 09.07.2004 р. Про проект Закону України „Про нормування у будівництві”

Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 32 Про проект Закону України „Про нормування у будівництві” Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 32 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 315 основних завдань та організаційно-технічних заходів Держбуду України на 2004 рік Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій на замовлення Держбуду України розроблено проект Закону України „Про нормування у будівництві”. На сьогоднішній день нормування у будівництві регулюється законами України: „Про стандартизацію” та „Про підтвердження відповідності” які не охоплюють повною мірою особливості нормування у будівництві. Розроблений проект Закону України „Про нормування у будівництві” узгоджений з положеннями законів України: „Про стандартизацію” „Про підтвердження відповідності” „Про архітектурну діяльність” „Про основи містобудування” та інших нормативно-правових актів і визначає статус будівельних норм обгрунтовує методологічні підходи до формування нормативно-правової бази у будівництві встановлює правові та організаційні засади нормування у будівництві в Україні і передбачає створення умов для забезпечення єдиної державної політики у цій сфері. Проект зазначеного Закону розглянуто всіма базовими організаціями та структурними підрозділами Держбуду України. Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій з наукової роботи В.Тарасюка про основні положення розробленого проекту Закону України „Про нормування у будівництві” науково-технічна рада вирішила: 1. Взяти до відома інформацію про основні положення проекту Закону України „Про нормування у будівництві”. 2. Розмістити проект Закону України „Про нормування у будівництві” в Інформаційному бюлетені та на офіційному сайті Держбуду України для громадського обговорення. 3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович продовжити роботу над проектом зазначеного Закону спільно з Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій П.Кривошеєв доопрацювавши його з урахуванням отриманих пропозицій висловлених на засіданні науково-технічної ради Держбуду України та за результатами громадського обговорення і у двомісячний термін підготувати матеріали для погодження центральними органами виконавчої влади. Заступник Голови НТРО. Бондаренко * * * Проект Закону України „Про нормування у будівництві” розміщено на сайті Держбуду України