Рішення НТР N 33 від 09.07.2004 р.

Рішення НТР N 33 від 09.07.2004 р. Про стан та перспективи застосування поліетиленових труб при проектуванні, будівництві та експлуатації розподільчих газопроводів

Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 33 Про стан та перспективи застосування поліетиленових труб при проектуванні будівництві та експлуатації розподільчих газопроводів Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 33 Починаючи з 1985 року в Україні поліетилен набув широкого використання при будівництві газопроводів тиском до 0 6 МПа. За цей період у різних регіонах побудовано понад 13 тисяч кілометрів газопроводів з поліетиленових труб. Успішна експлуатація таких газопроводів та відсутність аварій підтверджує їх високу ефективність та доцільність використання для чого необхідно здійснити коригування нормативної бази. З 2000 року в Україні здійснюється будівництво окремих газопроводів з поліетиленових труб тиском до 1 2 МПа в рамках „Технічного завдання та програми на розробку та виготовлення дослідних партій труб для газопроводів тиском від 0 6 до 1 2 МПа а також експериментального проектування будівництва та експлуатації газопроводів з використанням труб цих дослідних партій” далі – Програма розробленого НВФ „Полімербуд” погодженого відповідними заінтересованими організаціями та затвердженого замовником – товариством „Укргазифікація-Південь”. У рамках виконання цієї Програми побудовано поки що 35 км таких газопроводів із запланованих – 200 км що недостатньо для практичного відпрацювання технології виконання робіт та набуття досвіду. У зв’язку з наведеним для нормативного врегулювання застосування поліетиленових труб при спорудженні газопроводів тиском до 1 2 МПа вкрай необхідно продовження експерименту. Сьогодні в Україні ВАТ „Донецькоблгаз” найбільш підготовлений до спорудження газопроводів з поліетиленових труб: має випробувальну лабораторію фахівців відповідної кваліфікації обладнання тощо. Водночас розроблена програма потребує коригування з урахуванням вимог нормативно-правових актів що прийняті в Україні останнім часом та Положення про експериментальне будівництво. Заслухавши інформацію про стан та перспективи застосування поліетиленових труб при проектуванні будівництві та експлуатації розподільчих газопроводів із поліетиленових труб у системах газопостачання робочим тиском 0 6...1 2 МПа науково-технічна рада вирішила: 1. Управлінню промислової забудови проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Г.Перекута та Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович передбачити в тематиці робіт зі стандартизації на 2005 рік коригування відповідної нормативної бази України з урахуванням досвіду набутого при спорудженні газопроводів із поліетиленових труб тиском 0 6 МПа. 2. ВАТ „УкрНДІінжпроект” А.Власюк підготувати технічні завдання для внесення змін до відповідних нормативних документів у термін до 30.09.04. 3. Запропонувати товариству „Укргазифікація-Південь” відкоригувати Програму з урахуванням чинних нормативно-правових актів та погодити її з відповідними центральними органами виконавчої влади у тому числі з МНС України Держнаглядохоронпраці та ін. 4. До нормативного врегулювання питань проектування та будівництва розподільчих газопроводів із поліетиленових труб у системах газопостачання робочим тиском 1 2 МПа узгодження програми експериментального будівництва кожного об’єкта газопроводів проводити з МНС МОЗ Держнаглядохоронпраці та Держбудом згідно з чинним Положенням про експериментальне будівництво. 5. Підтримати пропозиції ВАТ „Донецькоблгаз” щодо експериментального будівництва газопроводу з поліетиленових труб тиском 1 2 МПа до м.Святогорська Донецької області. Рекомендувати для здійснення проектування та авторського нагляду залучити базову організацію Держбуду України за відповідним напрямом діяльності – ВАТ „УкрНДІінжпроект”. 6. Підтримати пропозиції Асоціації виробників та будівельників полімерних трубопроводів щодо участі у проведенні робіт з коригування нормативної бази та їх фінансування. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка Протягом останніх років поліетилен набув широкого використання при будівництві інженерних мереж у всіх європейських країнах. В Україні у 1980-1983 роках будівництво газопроводів тиском до 0 6 МПа здійснювалось з поліетиленових труб загального призначення що не давало цілковитої безпеки їх функціонування. З використанням труб із поліетилену ПЕ 63 було побудовано перші газопроводи в Миколаївській області. З часом розроблялись більш якісні поліетилени та більш досконале обладнання для їх зварювання та експлуатації. Починаючи з 1985 року і понині в різних регіонах України побудовано понад 13 тисяч кілометрів газопроводів із поліетиленових труб. При цьому станом на 01.06.2004 р. за даними Асоціації ділового співробітництва підприємств газового ринку встановлено лише один випадок руйнації даного типу газопроводів – розрив неякісно звареного стику дзеркала . Тільки в Донецькій області на сьогоднішній день в експлуатації знаходиться 235 км газопроводів із поліетиленових труб тиском до 0 6 МПа частина яких експлуатується близько 18 років. Виробництво нових типів поліетилену ПЕ 80 та ПЕ 100 з коефіцієнтом запасу міцності 2 0 дозволило їх застосовувати в європейських країнах для будівництва розподільчих газопроводів високим тиском до 1 0 МПа. В Україні є 16 заводів що виробляють поліетиленові труби для газопроводів два з яких мають випробувальні лабораторії та в змозі забезпечити відповідну якість труб. У 2000 році НВФ “Полімербуд” було розроблено „Технічне завдання та програма на розробку та виготовлення дослідних партій труб для газопроводів тиском від 0 6 до 1 2 МПа а також експериментального проектування будівництва та експлуатації газопроводів з використанням труб цих дослідних партій” далі – Програма . Програма була погоджена ВАТ “УкрНДІінжпроект” ДК “Укртрансгаз” Держгіртехнаглядом Держбудом та у 2001 році затверджена замовником – товариством “Укргазифікація-Південь”. Програмою передбачено будівництво 200 км газопроводів тиском до 1 2 МПа з використанням труб з поліетилену. ВАТ “УкрНДІінжпроект” розробив проекти на такі газопроводи в Запорізькій Київській Миколаївській та в Херсонській областях загальною протяжністю 56 3 км в тому числі: Запорізька обл. с. Садове – 8 км Київська обл. с. Гаврилівка – 15 км. Миколаївська обл. с. Сирово – 8 км с. Доброжанівка – 4 км с. Новопавлівка – 4 9 км с. Гуляницьке – 4 км та елеватор – 4 4 км та Херсонська обл. с. Федорівка – 8 км . Із зазначених об’єктів на цей час побудовані такі газопроводи: Доброжанівка – 4 км Федорівка – 11 км Садове – 8 км Сирово – 4 км та Гаврилівка – 8 км всього 35 км . Завдання Програми в повному обсязі ще не виконані експеримент ще не завершено. На це є об’єктивні причини зокрема відсутність необхідного тиску в газопроводах що є необхідним для вивчення та дослідження зразків труб та з’єднань а також суб’єктивні – замовники отримавши проектну документацію не забезпечили авторського нагляду за будівництвом і експлуатацією газопроводів з поліетиленових труб. Координація робіт з виконання Програми здійснюється на недостатньому рівні. До того часу поки Програма не буде завершена неможливо отримати комплексні дані які є підставою для внесення змін в сучасну нормативну базу України. Слід відзначити що в Україні не виготовляються з’єднувальні деталі для газопроводів із поліетиленових труб. Їх закупівлю здійснюють за кордоном при цьому існує розбіжність в понятті “високий тиск”: за кордоном це – 1 0 МПа а в Україні – 1 2 МПа тому слід це враховувати при проведенні випробувань. У зв’язку з цим при продовженні робіт з виконання Програми слід урахувати необхідність проведення випробувань труб забезпечення відповідної якості зварювання проведення сертифікації труб атестацію робітників тощо. Науковці та провідні фахівці України порушували питання технічного обґрунтування та економічної доцільності будівництва в Україні розподільчих газопроводів із поліетилену типу ПЕ 100 на тиск до 1 2 МПа лист Президента НАН України Б.Є. Патона від 25.05.2004 № 8-31-80/2035 . В Україні базовою організацією з проектування газопроводів є ВАТ “УкрНДІінжпроект”. ВАТ “УкрНДІінжпроект” із залученням зацікавлених організацій необхідно провести коригування Програми для накопичення досвіду та бази даних для внесення в подальшому відповідних змін у нормативні документи України стосовно застосування поліетиленових труб у системах газопостачання робочим тиском до 1 2 МПа. Враховуючи позитивний досвід набутий при спорудженні газопроводів робочим тиском до 0 6 МПа ВАТ “УкрНДІінжпроект” необхідно приступити до коригування відповідної нормативної бази України. Виходячи з того що в Донецькій області на сьогоднішній день побудовано і експлуатується 235 км газопроводів з поліетиленових труб тиском до 0 6 МПа ВАТ “Донецькоблгаз” звернулося до Держбуду України з проханням надати дозвіл на експериментальне будівництво газопроводу з поліетилену завдовжки 32 км діаметром труб 400 мм робочим тиском 1 2 МПа до м. Святогорська Донецької області. ВАТ “Донецькоблгаз” має випробувальну лабораторію фахівців відповідної кваліфікації та в змозі здійснювати експериментальне будівництво й експлуатацію газопроводів із поліетиленових труб. Питання “Про застосування поліетиленових труб в системах газопостачання робочим тиском до 1 2 МПа” було розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України протокол від 24.06.2004 р. № 6 . Секція НТР підтримала прохання ВАТ “Донецькоблгаз” щодо надання відповідного дозволу в рамках виконання завдань Програми за умови що проектування та авторський нагляд зазначеного будівництва здійснюватиме базова організація Держбуду України за відповідним напрямом діяльності – ВАТ “УкрНДІінжпроект” та рекомендувала до розгляду на засіданні президії НТР Держбуду України. Начальник Управління науково-технічної політики та інформаційнихтехнологій у будівництвіД. Барзилович