Рішення НТР N 30 від 09.07.2004 р.

Рішення НТР N 30 від 09.07.2004 р. Про проект Зміни № 5 ТУ „Гідросклоізол гідроізоляційний”

Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 30 Про проект Зміни № 5 ТУ „Гідросклоізол гідроізоляційний” Рішення НТР від 9 липня 2004 р. № 30 Розглянувши поданий на затвердження проект Зміни № 5 ТУ 400-1-51-83 „Гідросклоізол гідроізоляційний” відповідно до ДСТУ 1.0:2003 „Національна стандартизація. Основні положення” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження Зміну № 5 ТУ 400-1-51-83 „Гідросклоізол гідроізоляційний”. 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про надання чинності зазначеній зміні та сформувати „Справу НД” в установленому порядку. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 року № 2 „Про порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР” Держбуд України наказом від 18 червня 2002 року № 3 „Про затвердження переліків нормативних документів колишнього СРСР” затвердив з терміном дії до 2007 року „Перелік технічних умов колишнього СРСР будівництво дія яких продовжується в Україні”. До зазначеного переліку увійшли ТУ 400-1-51-83 „Гидростеклоизол гидроизоляционный”. Гідросклоізол гідроізоляційний як матеріал використовується для гідроізоляційних робіт. Проте з часу розроблення технічних умов ТУ на виготовлення цього матеріалу підвищився технічний рівень виробництва гідроізоляційних матеріалів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-101-2000 „Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови” набули чинності інші нормативні документи у сфері стандартизації в яких посилені вимоги до якісних характеристик продукції. Це обумовило необхідність розроблення змін до ТУ 400-1-51-83 „Гидростеклоизол гидроизоляционный”. У процесі розробки зміни до ТУ уточнені розділи щодо конкретних якісних показників правил приймання продукції маркування транспортування вимог пожежної безпеки. Змінами встановлено оптимальні якісні вимоги до гідросклоізолу гідроізоляційного що дозволить випускати конкурентоспроможний матеріал. Проект зміни № 5 до зазначених ТУ розроблений ВАТ „Луцький картонно-руберойдовий комбінат” в доповнення до чинних з урахуванням вимог ДСТУ Б В.2.7-101-2000 „Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови” ДСТУ 1.2: 2003 „Правила розроблення національних нормативних документів” та погоджено зі споживачами – підприємством „Промжитлобуд” корпорацією „Укрбудматеріали”. Проект Зміни № 5 ТУ 400-1-51-83 „Гидростеклоизол гидроизоляционный” пройшов експертизу в Українському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституті будівельних матеріалів і виробів та за позитивним висновком розглянутий на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України протокол № 5 від 19 травня 2004 р. схвалений і рекомендований до затвердження президією науково-технічної ради Держбуду України. Начальник Управління науково-технічноїполітики та інформаційних технологій у будівництвіД.Барзилович