Рішення НТР N 34 від 05.08.2004 р.

Рішення НТР N 34 від 05.08.2004 р. Про проекти „Доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”

Рішення НТР від 5 серпня 2004 р. № 34 Про проекти „Доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” Рішення НТР від 5 серпня 2004 р. № 34 у робочому порядку Розглянувши проекти „Доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” Випуск 64 розроблений Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити наступні проекти „Доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” схвалений секцією „Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу” НТР Держбуду України протокол від 29 липня 2004 р. № 4 : а Доповнення № 2 до розділу 1 „Керівники професіонали фахівці” Випуск 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; б Доповнення до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг” Випуск 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; в Доповнення № 5 до розділу 2 „Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи” Випуск 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова підготувати наказ про затвердження зазначених доповнень у встановленому порядку. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Проект "Зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2003р. №356 "Про затвердження Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004-2007 роки" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. №152-р "Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року №1375". У зв’язку з застосуванням передових технологій та відповідних змін в організації будівельного виробництва впровадженням сучасного устаткування обладнання машин механізмів технічних пристроїв та інструменту появою нових структурних підрозділів видів робіт і професій у будівництві виникла необхідність у розробленні нових кваліфікаційних характеристик професій працівників. Українським науково-дослідним центром економіки будівництва “Екобуд” на замовлення Держбуду України розроблено проект "Зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників". 28 кваліфікаційних характеристик увійдуть як доповнення до розділів 1 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи”. До складу проекту Доповнень до розділу 1 “Керівники професіонали фахівці” підготовлено 8 кваліфікаційних характеристик професій працівників до розділу 2 “Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи” - 13 та до розділу 4 “Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг” - 7. Кваліфікаційні характеристики розроблено на підставі базових професій які входять до Випуску 64. У проекті Доповнення враховано вимоги Класифікатора професій ДК 003-95 законодавства України. Проект Доповнення схвалений секцією "Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу НТР Держбуду України протокол від 29 липня 2004 р. № 4 . Начальник Управління економіки тастратегії розвитку будівельного комплексуТ.Шарапова