Рішення НТР N 35 від 13.08.2004 р.

Рішення НТР N 35 від 13.08.2004 р. Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби”

Рішення НТР від 13 серпня 2004 р. № 35 Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби” Рішення НТР від 13 серпня 2004 р. № 35 На виконання Указу Президента України від 14.09.2000 № 1072 „Про програму інтеграції України до Європейського Союзу” та постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.97 № 244 „Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу санітарних екологічних ветеринарних фітосанітарних норм та міжнародних стандартів” розроблено проект технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби” з урахуванням вимог Директиви Ради Європейських Співтовариств від 21 грудня 1988 року щодо зближення чинних у державах-членах законів регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних матеріалів 89/106/ЕЕС . Регламент регулює відносини у сферах розроблення виготовлення та оцінювання відповідності виробів встановленим вимогам і поширюється на розробників виробників та постачальників будівельних виробів незалежно від форм власності і видів діяльності уповноважені органи з підтвердження відповідності акредитовані випробувальні лабораторії центри а також органи виконавчої влади. Регламентом визначені основні функції структура та повноваження органів з питань підтвердження відповідності у будівництві. Положення технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби” спрямовані на недопущення необгрунтованого застосування будівельних виробів від яких суттєвим чином залежать безпека та надійність споруд життя та здоров’я людей і стан навколишнього середовища усунення технічних бар’єрів у торгівлі та причин які стримують просування української будівельної продукції на світові ринки в тому числі до Росії створення сприятливих умов для застосування в будівництві нових прогресивних будівельних виробів на території України. Заслухавши інформацію про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби” науково-технічна рада вирішила: 1. Рекомендувати для подальшого розгляду та погодження проект технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби” розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європейських Співтовариств від 21 грудня 1988 року щодо зближення чинних у державах-членах законів регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних матеріалів 89/106/ЕЕС . 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович спільно з державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій П.Кривошеєв у тримісячний термін здійснити процедуру погодження доопрацьованого за зауваженнями та пропозиціями висловленими під час засідання НТР Держбуду України проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби” центральними органами виконавчої влади. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка На виконання Указу Президента України від 14.09.2000 № 1072 “Про програму інтеграції України до Європейського Союзу” та постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.97 № 244 “Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу санітарних екологічних ветеринарних фітосанітарних норм та міжнародних стандартів” розроблено проект технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” з урахуванням вимог Директиви Ради від 21 грудня 1988 року щодо зближення чинних у державах-членах законів регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних матеріалів 89/106/ЕЕС . Концептуальні засади технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” схвалені науково-технічною радою Держбуду України рішення від 17 грудня 2003 року № 91 . Текст проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” опрацьований робочою групою утвореною наказом Держбуду України від 26 січня 2004 р. № 9. Протокольним рішенням робочої групи від 22 липня 2004 року зазначений проект технічного регламенту рекомендовано до розгляду на НТР Держбуду України. У проекті технічного регламенту передбачені наступні положення: держава несе відповідальність за проектування та зведення на своїй території таких будівельних об’єктів які не повинні загрожувати безпеці людей домашніх тварин і майна; чинні положення у тому числі вимоги стосуються не тільки безпеки будівництва але й здоров’я довговічності заощадження енергії захисту навколишнього середовища економічних та інших аспектів важливих з погляду задоволення інтересів суспільства; значення робочих характеристик і вимог яким повинні задовольняти будівельні вироби мають встановлюватись у тлумачних документах і технічних умовах з урахуванням різних рівнів основних вимог для різних споруд та кліматичних умов: будівельний виріб відповідає призначенню якщо він відповідає вимогам національного стандарту чи технічних умов; вироби які відповідають призначенню легко розпізнаються за наявності національного знаку відповідності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001р. №1599; відповідність виробів які мають суттєві відхилення від стандарту може доводитись звертанням до процедури технічного ухвалення; забезпечення відповідності виробів стандартам здійснюється за допомогою методик контролю виробництва з боку виробника та здійснення нагляду випробувань оцінювання та сертифікації з боку незалежних кваліфікованих третіх сторін чи самого виробника; відповідальність держави за безпеку для здоров’я та життя людей й інші питання в рамках основних вимог повинна бути визнана в застереженні яким передбачаються відповідні захисні заходи. Регламент регулює відносини у сферах розроблення виготовлення та оцінювання відповідності виробів встановленим вимогам і поширюється на розробників виробників та постачальників незалежно від форм власності і видів діяльності уповноважені органи з підтвердження відповідності акредитовані випробувальні лабораторії центри а також органи виконавчої влади. Регламентом передбачено що вироби повинні бути придатними для будинків і споруд які у цілому та у вигляді окремих частин мають відповідати призначенню і задовольняти основним шести вимогам: 1 механічний опір та стійкість;2 пожежна безпека;3 гігієна здоров’я та навколишнє середовище;4 безпека експлуатації;5 захист від шуму;6 заощадження енергії та збереження тепла. Регламентом визначені основні функції та повноваження уповноважених органів та постійного комітету з питань будівництва. Положення технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” передбачають недопущення необґрунтованого застосування будівельних виробів від яких суттєвим чином залежать безпека та надійність споруд життя та здоров'я людей і стан навколишнього середовища усунення технічних бар’єрів в торгівлі та причин які стримують просування української продукції на світові ринки в тому числі до Росії та східних країн створення сприятливих умов для застосування в будівництві нових прогресивних будівельних виробів на території України. Проект технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” було розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України протокол від 27.07.2004 р. № 7 . Секція схвалила проект зазначеного регламенту та рекомендувала його до розгляду на засіданні президії НТР Держбуду України. Схвалення проекту технічного регламенту президією НТР Держбуду України дозволить розпочати роботу погоджень з центральними органами виконавчої влади відповідно до Тимчасового регламенту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 915. Начальник Управління науково-технічноїполітики та інформаційних технологійу будівництвіД.Барзилович