Рішення НТР N 37 від 13.08.2004 р.

Рішення НТР N 37 від 13.08.2004 р. Про погодження розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження відкоригованого проекту „Розкриття та підготовка пласта К5н у лежачому крилі Дуванного насуву шахти ім.М.П.Баракова ВАТ „Краснодонвугілля”

Рішення НТР від 13 серпня 2004 р. № 37 Про погодження розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження відкоригованого проекту „Розкриття та підготовка пласта К5н у лежачому крилі Дуванного насуву шахти ім.М.П.Баракова ВАТ „Краснодонвугілля” Рішення НТР від 13 серпня 2004 р. № 37 Розглянувши відкоригований проект будівництва „Розкриття та підготовка пласта К5н у лежачому крилі Дуванного насуву шахти ім М.П.Баракова ВАТ „Краснодонвугілля” і з урахуванням висновку галузевої служби „Укрвуглеінвестекспертиза” Мінпаливенерго України погодження Центральної служби Укрінвестекспертизи Держбуду України та Мінпаливенерго протокол технічної наради Мінпаливенерго від 8.07.04 науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до погодження Держбудом України проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження відкоригованого проекту будівництва „Розкриття та підготовка пласта К5н у лежачому крилі Дуванного насуву шахти ім.М.П.Баракова ВАТ „Краснодонвугілля”. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка Шахта ім. М.П. Баракова раніше “Дуванна – Південна” розташована на території Краснодонського району Луганської області України та підпорядкована ВАТ “Краснодонвугілля” Мінпаливенерго України. Шахта була введена в дію у 1958 році з проектною потужністю 300 тис. т видобутку вугілля на рік реконструйована у 1967 році з проектною потужністю видобутку 600 тис. т на рік. У 1991 році з метою підтримання виробничої потужності на рівні 600 тис. т та в подальшому доведення її до рівня 740 тис. т видобутку вугілля на рік інститутом “Південдіпрошахт” був розроблений “Проект розкриття та підготовки пласта К5н у лежачому крилі Дуванного насуву”. У зв’язку з недостатнім фінансуванням технічні рішення проекту не могли бути впроваджені в нормативні строки. Горизонт 764 м було введено в дію у 1998 році без транспорту людей матеріалів та породи з горизонту 664 м на горизонт 764 м. За період будівництва технічні рішення які були передбачені проектом застаріли і потребують коригування. Враховуючи наведене та необхідність приведення проектних рішень у відповідність з вимогами чинних “Правил безпеки на вугільних шахтах” та інших нових нормативних документів з’явилась необхідність в коригуванні затвердженого у 1991 році названого проекту що і було виконано інститутом “Південдіпрошахт” на початку 2000 року. Зазначений проект пройшов комплексну державну експертизу в галузевій службі Укрвуглеінвестекспертизи Міністерства палива та енергетики України лист № 222 від 15.06.04 р. погоджений в Центральній службі Укрінвестекспертизи Держбуду та рекомендований Мінпаливенерго до затвердження Кабінетом Міністрів України протокол технічної наради Мінпаливенерго від 8.07.2004 . До розгляду на НТР пропонується проект з такими техніко-економічними показниками: вид будівництва - реконструкція з приростом потужності; річна проектна потужність шахти - 740 тис. т вугілля на рік у тому числі приріст - 140 тис. т; загальна кількість працюючих - 1743 чол.; середньомісячна продуктивність праці робітника з видобування - 40 7 т/міс; кошторисна вартість будівництва - 265 6 млн. грн. у тому числі будівельно-монтажні роботи - 165 41 млн. грн.; вартість основних фондів усього - 287 94 млн. грн.; у тому числі які вводяться - 169 88 млн. грн.; тривалість будівництва - 48 міс.; трудомісткість будівництва - 3048 7 тис.чол./год. Інші показники: прибуток - 8 87 млн.грн./рік; рентабельність - 13 5%. Начальник Управління ціновоїполітики експертизи та контролювартості у будівництвіП. Губень