Рішення НТР N 40 від 16.08.2004 р.

Рішення НТР N 40 від 16.08.2004 р. Про проект „Положення з організації нормування праці у будівництві”

Рішення НТР від 16 серпня 2004 р. № 40 Про проект „Положення з організації нормування праці у будівництві” Рішення НТР від 16 серпня 2004 р. № 40 у робочому порядку Розглянувши проект „Положення з організації нормування праці у будівництві” розроблений Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект „Положення з організації нормування праці у будівництві” схвалений секцією „Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу” науково-технічної ради Держбуду України. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова підготувати наказ про затвердження зазначеного проекту Положення у встановленому порядку. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка Проект „Положення з організації нормування праці у будівництві” розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.04 № 197 „Про заходи щодо поліпшення нормування праці в народному господарстві”. У сучасних умовах ринкової економіки проблема реформування оплати праці потребує підвищення рівня нормування праці робітників та вжиття заходів щодо нормативного забезпечення розроблення та впровадження технічно-обгрунтованих норм часу на будівельно-монтажні роботи розширення функцій нормування праці як засобу дослідження аналізу та раціоналізації трудових процесів і на цій основі – зниження затрат та підвищення продуктивності праці в галузі. Вдосконалення системи нормування праці тісно пов’язане з питанням визначення правових засад щодо управління цим процесом в сучасних ринкових умовах. З цією метою Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд” на замовлення Держбуду України розроблено Положення з організації нормування праці у будівництві. Положення враховує вимоги законодавства України з зазначених питань та грунтується на результатах аналізу та систематизації інформації щодо фактичного стану нормування праці в організаціях будівельного комплексу та тенденції що склалися на сьогодні. Положення складається з 5 розділів: загальні положення; основи організації нормування праці у будівництві; порядок розроблення норм праці у будівництві; порядок введення застосування та перегляду норм праці у будівельно-монтажних організаціях; організаційне забезпечення та управління нормуванням праці у будівництві. Проект Положення враховує пропозиції будівельних організацій яким він надсилався на відгук. Проект Положення схвалений секцією „Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу” НТР Держбуду України. Начальник Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуТ. Шарапова