Рішення НТР N 41 від 16.08.2004 р.

Рішення НТР N 41 від 16.08.2004 р. Про проект „Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи”

Рішення НТР від 16 серпня 2004 р. № 41 Про проект „Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи” Рішення НТР від 16 серпня 2004 р. № 41 у робочому порядку Розглянувши проект „Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи” розроблений Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд” науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект „Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи” далі – Методичні рекомендації схвалений секцією „Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу” науково-технічної ради Держбуду України. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова підготувати наказ про затвердження зазначених Методичних рекомендацій у встановленому порядку. Заступник Голови НТРА. Беркута * * * Довідка Проект "Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи" розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2003р. №356 "Про затвердження Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004-2007 роки" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 152-р "Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року № 1375". Зміни в законодавстві з питань нормування та оплати праці впровадження у будівельному виробництві нових технологій і відповідно нових професій та видів робіт зумовлюють необхідність розробки нових норм часу на виконання будівельно-монтажних робіт. Як відомо Единые нормы времени и расценки ЕНИРы які були затверджені колишнім Госстроем СССР та Государственным комитетом по труду и социальным вопросам і застосовувалися як обов'язкові для оплати та для нормування праці втратили чинність. З метою забезпечення єдиного методичного підходу та організації роботи під час розроблення нових норм часу Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" на замовлення Держбуду України розроблені "Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи" далі - Методичні рекомендації . Методичні рекомендації складаються з 9 розділів: загальні положення; організація роботи з перегляду та проектування Галузевих норм часу на будівельно-монтажні роботи; підготовча робота до перегляду та проектування норм часу на будівельно-монтажні роботи; порядок перегляду окремих параграфів норм часу на будівельно-монтажні роботи; порядок підготовки першої редакції збірників Галузевих норм часу на будівельно-монтажні роботи; організація роботи з опробування норм часу на будівельно-монтажні роботи та порядок її проведення; порядок використання результатів опробування норм часу на будівельно-монтажні роботи. Окрім того Методичні рекомендації мають 3 додатки: перелік використаної літератури; усереднені нормативи затрат праці на підготовчо-заключну роботу; усереднені нормативи на відпочинок і особисті потреби робітників. Методичні рекомендації розраховано на застосування фахівцями будівельно-монтажних проектних та інших організацій які будуть здійснювати розроблення збірників Галузевих норм витрат часу а також перегляд та оновлення місцевих норм що застосовуються у будівельно-монтажних організаціях. Проект Методичних рекомендацій схвалений секцією „Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу” НТР Держбуду України. Начальник Управління економіки тастратегії розвитку будівельного комплексуТ. Шарапова