Рішення НТР N 48 від 15.10.2004 р.

Рішення НТР N 48 від 15.10.2004 р. Про проект зміни національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови

Рішення НТР від 15 жовтня 2004 р. № 48 Про проект зміни національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови" Рішення НТР від 15 жовтня 2004 р. № 48 Розглянувши проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови" розроблений технічним комітетом стандартизації "Будівельні матеріали" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови". 2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про надання чинності зазначеній зміні національного стандарту та сформувати "Справу нормативного документа" в установленому порядку. Голова НТРВ. Череп * * * Довідка Проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови" розроблено технічним комітетом стандартизації "Будівельні матеріали". Призначення розробленої зміни - розширення номенклатури плит гіпсових які виготовляються з гіпсових в'яжучих із мінеральними чи органічними заповнювачами або без них і застосовуються для влаштування перегородок та внутрішнього облицювання приміщень відносна вологість повітря в яких не перевищує 70 % . Зазначена зміна містить доповнення додатка А рисунками плит розширеної номенклатури із зазначенням розмірів плит розмірів та форм розташування пазів і гребенів пустот та рельєфу лицьової поверхні плит. Застосування плит гіпсових для перегородок та внутрішнього облицювання стін із покращеними показниками з пустотами та рельєфною фактурою лицьової поверхні плит дозволяє покращити декоративні властивості стін. Проект Зміни № 1 зазначеного ДСТУ погоджено з Українською державною корпорацією "Укрбуд" корпорацією "Укрбудматеріали" та Українською кооперативно-державною корпорацією по агропромисловому будівництву "Украгропромбуд". Науково-технічна правова та термінологічна експертиза проведена Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів і за позитивним висновком розглянутий секцією науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України протокол № 8 від 17 вересня 2004 р. схвалений і рекомендований до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Держбуду України. Начальник Управління науково-технічноїполітики та інформаційних технологійу будівництвіД. Барзилович