Рішення НТР N 49 від 15.10.2004 р.

Рішення НТР N 49 від 15.10.2004 р. Про проект середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004 – 2007 роки

Рішення НТР від 15 жовтня 2004 р. № 49 Про проект середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004 – 2007 роки Рішення НТР від 15 жовтня 2004 р. № 49 Розглянувши доопрацьований відповідно до рішення науково-технічної ради Держбуду України від 15 серпня 2003 року № 62 проект “Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004 – 2007 роки” розроблений робочою групою Держбуду України відповідно до Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” з урахуванням пропозицій базових організацій з науково-технічної діяльності корпорацій підприємств установ і організацій будівельного комплексу України науково-технічна рада вирішила: Схвалити „Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004-2007 роки” відповідно до додатка. Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів Комітету керівникам підприємств установ і організацій сфери управління Держбуду України взяти до врахування в роботі визначені пріоритетні напрями інноваційної діяльності відповідно до пункту 1 та зосередити зусилля на їх реалізації. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович разом з робочою групою Держбуду України О.Бондаренко В.Балицький розробити проект Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві та підготувати його до розгляду науково-технічною радою Держбуду України в першому кварталі 2005 року. Голова НТРВ. Череп * * * Додатокдо рішення НТР від 15.10.2004 № 49 Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004 – 2007 роки Технологічне оновлення та технічне переоснащення. Нові та відновлювальні джерела енергії новітні енерго- та ресурсозберігаючі технології. Новітні матеріали технології їх виробництва та використання. Інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг мостів та транспортних систем. Інновації в сфері охорони навколишнього середовища. Розробка та впровадження інформаційних технологій та систем. Інновації в містобудуванні. Начальник Управління науково-технічноїполітики та інформаційних технологійу будівництвіД. Барзилович * * * Довідка Відповідно до вимог Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” в 2003 році було опрацьовано першу редакцію галузевих “Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004-2007 роки” далі – середньострокові напрями . У процесі роботи над першою редакцією середньострокових напрямів розробниками було здійснено узагальнення пропозицій галузевих науково-дослідних установ підприємств корпорацій яке фактично склало основу попередніх маркетингових досліджень. При подальшому опрацюванні середньострокових галузевих напрямів інноваційної діяльності в будівництві робочою групою на виконання рішення НТР Держбуду України від 15 серпня 2003 року № 62 було визначено уточнені середньострокові напрями що в цілому відповідають загальнодержавним пріоритетним напрямам інноваційної діяльності в Україні стаття 8 пункти 1 2 3 4 6 7 названого Закону України та напрям який є досить суттєвим для подальшого розвитку будівельної галузі в Україні – інновації в містобудуванні. З метою визначення основних середньострокових напрямів інноваційної діяльності в будівництві вивчався світовий та вітчизняний досвід. Фахівці які працюють над цією проблемою брали участь у семінарах міжнародних форумах та науково-практичних конференціях які останнім часом відбулись у містах Києві Львові Алушті тощо. В процесі роботи робочою групою Держбуду України було враховано 18 законів і постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо інноваційної моделі розвитку економіки України. Особлива увага була звернена на опрацювання постанови Верховної Ради України “Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні” від 16.06.04 № 1786-IV та Методичних рекомендацій щодо розроблення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого та регіонального рівнів затверджених наказом Мінфіну НАН України Мінекономіки Мінпромполітики МОН України № 442/279/180/298/449 від 09.07.2003 р. . Здійснені протягом цього періоду дослідження дозволили дійти висновку про необхідність реформування підходів до інноваційної діяльності в будівництві а саме: було прийнято рішення про доцільність переходу від планування конкретних технологій та інших інноваційних заходів до системного визначення першочергових найбільш актуальних напрямів інноваційної діяльності в будівництві далі – напрями . Нова редакція що пропонується визначила ті напрями яким у першу чергу необхідно приділити увагу: 1. Технологічне оновлення та технічне переоснащення будівельного комплексу повинно передбачати: 1.1. Розробку та впровадження інноваційних технологій підвищення надійності та безпечної експлуатації будинків та споруд; 1.2. Впровадження новітніх технологій реконструкції будинків та інженерних мереж; 1.3. Інженерно-технологічне та нормативне забезпечення будівництва та безаварійної експлуатації висотних будинків; 1.4. Оновлення основних засобів будівельного комплексу в першу чергу обладнання для транспортування та подачі бетонної суміші; 1.5. Використання засобів діагностики агрегатів приладів та комплектуючих нового покоління; 1.6. Оновлення устаткування та приладів для контролю якості будівництва та технічного стану будинків та споруд з метою їх безаварійної експлуатації; 2. Напрямом інноваційної діяльності також визначено нові та відновлювальні джерела енергії новітні ресурсозберігаючі технології а саме: 2.1. Створення нових конструктивно-технологічних рішень теплозахисних огороджувальних конструкцій будинків та споруд; 2.2. Розробка та впровадження інноваційних технологій електрообігріву будинків і споруд; 2.3. Новітні енергозберігаючі технології та конструкції із застосуванням відбиваючих і віддзеркалюючих теплоізолюючих матеріалів та виробів; 2.4. Енергоекономічні джерела світла та системи освітлення. 3. В напрямі інноваційної діяльності в будівельному комплексі “Новітні матеріали технології їх виробництва та використання” мають бути вирішені такі питання: 3.1. Розвиток виробництва ніздрювато-бетонних та інших теплозахисних виробів та їх масове застосування; 3.2. Розробка новітніх технологій у сфері будівельних матеріалів та виробів керамічних матеріалів широкого спектру застосування освоєння виробництва великоформатних керамоблоків; 3.3. Розробка вогнезахисних покриттів для захисту металевих і дерев’яних конструкцій на рівні сучасних екологічних та сучасних вимог; 3.4. Налагодження виробництва напірних поліетиленових труб для газових мереж та зварювання труб; 3.5. Розробка новітніх технологій виготовлення та використання в будівництві високоміцного скла. 4. Напрямом інноваційної діяльності є й інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг мостів та транспортних систем які включають: 4.1. Розроблення новітніх технологій реконструкції автодорожніх і пішохідних мостів та мостів надземних переходів трубопровідного транспорту; 4.2. Створення тунелепрохідницьких комплексів для виконання прохідницьких робіт при спорудженні тунелів та інших підземних споруд у слабких обводнених ґрунтах; 4.3. Розробка інноваційних технологій стабілізації основ та ґрунтових масивів армуванням ґрунту та ґрунтонабивними палями. 5. На сучасному етапі розвитку людства інноваційна діяльність не може здійснюватись без інновацій у сфері охорони навколишнього середовища. В будівельному комплексі в цьому напрямі можуть бути виділені: 5.1. Розробка та застосування енергоефективного ресурсозберігаючого екологічно безпечного устаткування для водо- теплопостачання; 5.2. Розробка та впровадження інноваційних технологій захисту територій від підтоплення; 5.3. Розробка та впровадження інноваційних технологій захисту підземних та поверхневих вод від забруднення техногенними стоками; 5.4. Створення технології утилізації та переробки будівельних матеріалів і конструкцій при знесенні реконструкції або перебудові промислових громадських та житлових будівель тощо. 6. Глобальна комп’ютеризація не може обійти стороною і будівельний комплекс. Отже одним із напрямів інноваційної діяльності в будівництві є розробка та впровадження інформаційних технологій та систем що має забезпечити: 6.1. Розробку новітніх інформаційних диспетчерських систем контролю та управління об’єктами будівельного комплексу; 6.2. Створення корпоративних інформаційних мереж учасників інноваційного процесу; 6.3. Застосування комп'ютерних технологій математичного моделювання та систем моніторингу і прогнозування стану будівельних конструкцій. 7. Питання інновацій у містобудуванні є важливим складовим чинником розвитку сучасного будівельного комплексу України адже від якості прийнятих рішень у сфері містобудування - висотного підземного будівництва реконструкції житла - залежить комфортність життя міського населення його соціальна активність. Тому розробниками пропонується включення до середньострокових напрямів такого напряму інноваційної діяльності як "Інновації в містобудуванні". В цьому напрямі мають бути опрацьовані питання: 7.1. Розробка та впровадження інноваційних технологій реконструкції житла; 7.2. Розробка та застосування інноваційних технологій висотного будівництва; 7.3. Розробка технології влаштування під існуючими будівлями підземних приміщень та огорож в умовах щільної забудови; 7.4. Створення єдиних транспортно-технологічних систем в містах з метою оптимізації транспортних потоків. Перелік питань виділених розробниками в піднапрями інноваційної діяльності може доповнюватись за надходженням нових пропозицій науково-дослідних установ підприємств корпорацій. Поряд з напрямами було визначено Основні умови щодо сприяння переходу на інноваційну модель розвитку далі – умови . Однією з найважливіших умов щодо сприяння переходу на інноваційну модель розвитку є формування інноваційно-інвестиційної інфраструктури в першу чергу - технопарків технополісів венчурних підприємств асоціацій підприємств будівельного комплексу для реалізації інноваційних проектів. Створення технопарків та технополісів вже передбачено чинним законодавством України для них встановлені відповідні пільги. Проте слід зауважити що в будівництві в Україні ще не функціонує жодного технопарку або технополісу. Залучення комерційних банків до інноваційної діяльності забезпечить фінансову підтримку суб’єктів інноваційної діяльності в будівельному комплексі. З метою економічного стимулювання інноваційної діяльності Законом України “Про інноваційну діяльність” ст. 21 передбачено зменшення удвічі податку на додану вартість по операціях з продажу товарів виконання робіт надання послуг пов’язаних з виконанням інноваційних проектів зменшення удвічі податку на прибуток одержаний від виконання цих проектів прискорена амортизація основних виробничих фондів та зменшення удвічі земельного податку для інноваційних підприємств. Стаття 22 цього ж Закону передбачає для особливо важливих інноваційних проектів звільнення від сплати ввізного мита та податку на додану вартість при ввезенні в Україну сировини устаткування обладнання комплектуючих та інших товарів які не виробляються в Україні або виробляються але не відповідають вимогам цього проекту. Ця пільга надається тільки з дозволу Кабінету Міністрів України. На 2004 рік дію цих статей Закону призупинено. Поряд з передбаченими законодавством пільгами розробниками пропонується надання пільг шляхом зменшення оподатковуваного прибутку підприємства та зменшення податку на додану вартість в обсязі реалізації інноваційної продукції яка виготовлена відповідно до патентів та винаходів. Доцільно також запровадження пільг на використання новітніх технологій згідно з придбаними за кордоном патентами та ліцензіями. Потрібно зауважити що такими пільгами можуть користуватися лише підприємства при виготовленні інноваційної продукції або виконанні інноваційних проектів що пройшли експертизу в Міністерстві освіти та науки України відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність”. Необхідною умовою переходу на інноваційну модель розвитку будівельного комплексу є створення інформаційного середовища зручного та доступного для всіх учасників інноваційної діяльності. Основними складовими інформаційного середовища є: банк інформацій щодо новітніх технологій техніки теоретичних та економічних розробок для будівництва депозитарій інноваційних проектів у будівництві консалтингові фірми інтернет-центри комп’ютерні корпоративні і локальні мережі. Передбачається проведення науково-практичних конференцій семінарів з проблем інноваційної діяльності в будівництві. Нормативна підтримка інноваційного розвитку передбачає розробку процедур прискорення доступу на будівельний ринок інноваційної продукції та систематизацію вимог безпеки до будівельних виробів. Наукова підтримка інноваційної діяльності передбачає створення системи прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку країни регіонів здійснення розробки прогнозів та проектів соціального та економічного розвитку України проектів Законів про Держбюджет на відповідний рік на базі науково обґрунтованих пропозицій. Перехід на інноваційну модель розвитку можливий лише за участі фахівців високої кваліфікації а отже вимагає науково-освітнього забезпечення. Маркетинг інноваційної діяльності включає створення системи менеджменту та прогнозного маркетингу інноваційної діяльності організацію та здійснення маркетингових досліджень з її пріоритетних напрямів. Начальник Управління науково-технічноїполітики та інформаційних технологійу будівництвіД.Барзилович