Рішення НТР N 51 від 15.10.2004 р.

Рішення НТР N 51 від 15.10.2004 р. Про проект Зміни № 1 до СНіП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение" ("Природне і штучне освітлення")"

Рішення НТР від 15 жовтня 2004 р. № 51 Про проект Зміни № 1 до СНіП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение" "Природне і штучне освітлення" Рішення НТР від 15 жовтня 2004 р. № 51 Розглянувши проект Зміни № 1 до чинних в Україні СНіП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение" "Природне і штучне освітлення" в частині уточнення вимог до штучного освітлення житлових громадських та адміністративно-побутових будинків і споруд у зв'язку з введенням у дію ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект Зміни № 1 до СНіП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение" розроблений ВАТ "Київпромелектропроект". 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович у місячний термін підготувати наказ про затвердження зазначеної Зміни № 1 до СНіП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение". 3. Визнати за необхідне розроблення в 2005 р. нової редакції державних будівельних норм із природного та штучного освітлення на заміну застарілих СНіП ІІ-4-79. ГОЛОВА НТРВ. ЧЕРЕП * * * Довідка Проект Зміни № 1 до СНіП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение" розроблено на виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України від 11.07.2003 № 60 щодо внесення змін до нормативних документів у зв'язку із затвердженням та введенням у дію розроблених інститутом "Київпромелектропроект" державних будівельних норм ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення" затверджених наказом Держбуду України від 24.09.2003 р. № 160. Мета роботи - приведення у відповідність вимог вказаних нормативних документів та включення до них вимог щодо проектування штучного освітлення житлових громадських та адміністративно-побутових споруд що відповідають вимогам міжнародних стандартів. Застосування розроблених рішень дозволить розширити можливості вибору сучасних розрядних джерел світла зі значно вищою світловою віддачею та строком використання що гарантує забезпечення необхідного рівня кольоророзрізнення та освітленості для забезпечення зорового психоемоційного комфорту в приміщеннях та зниження витрат енергії і ресурсів. Зміни складаються з: доповнення існуючих вимог до освітлення приміщень виробничого характеру вимогами освітлення житлових громадських та адміністративно - побутових споруд; зміна трактування терміну "аварійне освітлення"; зміна вимог до конструктивних особливостей світильників якими обладнуються приміщення. Зазначений проект погоджено з Держнаглядохоронпраці України Держкоменергозбереження України Державним департаментом пожежної безпеки Державним інститутом медицини праці Академії медичних наук України отримано позитивний висновок науково-технічної експертизи технічного комітету стандартизації "Буднормування". Проект Зміни № 1 розглянуто секцією "Архітектура і житлово-цивільне будівництво" протокол від 27.05.2004 № 4 та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ О. АВДІЄНКО