Рішення НТР N 52 від 15.10.2004 р.

Рішення НТР N 52 від 15.10.2004 р. Про проект Зміни № 3 СНіП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование" ("Опалення, вентиляція і кондиціонування")"

Рішення НТР від 15 жовтня 2004 р. № 52 Про проект Зміни № 3 СНіП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" "Опалення вентиляція і кондиціонування" Рішення НТР від 15 жовтня 2004 р. № 52 Розглянувши проект Зміни № 3 до чинних в Україні СНіП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" "Опалення вентиляція і кондиціонування" в частині доповнення вимог щодо влаштування електричних кабельних систем опалення в житлових громадських будинках спорудах та промислових підприємствах у зв'язку з введенням у дію державних будівельних норм ДБН В.2.5-24-2003 "Електрична кабельна система опалення" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження проект Зміни № 3 до СНіП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" розробленої науково-виробничим підприємством НВП "ЕЛЕТЕР". 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович у місячний термін підготувати наказ про затвердження зазначеної Зміни № 3 до СНіП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование". ГОЛОВА НТРВ. ЧЕРЕП * * * Довідка Проект Зміни № 3 СНіП 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" розроблено на виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України від 08.09.03 № 153 щодо внесення змін до нормативних документів у зв'язку із затвердженням та введенням у дію розроблених ВАТ "Київпромелектропроект" і ТОВ "ЕЛЕТЕР" державних будівельних норм ДБН В.2.5.24-2003 "Електрична кабельна система опалення" затверджених Держбуду України від 08.09.03 № 153. Мета роботи - приведення у відповідність вимог вказаних нормативних документів та включення до них вимог щодо проектування електричних кабельних систем опалення в яких електрична енергія перетворюється на теплову у спеціальному нагрівальному кабелі змонтованому у будівельній конструкції. Така система забезпечує задану температуру повітря в приміщенні або на визначеній поверхні конструкції. Застосування розроблених рішень дозволить розширити можливості вибору сучасних систем опалення будинків і споруд що підвищить ефективність розробки проектів та гарантуватиме забезпечення необхідного рівня надійності та високоякісних експлуатаційних властивостей таких систем впровадження сучасного інженерного обладнання і матеріалів та зниження витрат енергії і ресурсів. Зміни стосуються пп.3.9 3.20 і додатку 11 Сніп 2.04.05-91 "Отопление вентиляция и кондиционирование" та складаються із вимог до застосування систем електричного опалення на об'єктах житлового цивільного та промислового призначення а також приведення максимальної температури гріючої поверхні підлоги у відповідність до вимог норм ЄС. На дану роботу одержані позитивні відгуки базового науково-дослідного інституту "КиївЗНДІЕП" та розробника нової редакції ДБН "Опалення вентиляція і кондиціювання" - Київського національного університету будівництва і архітектури. Зазначений проект погоджено з Держнаглядохоронпраці України Держкоменергозбереження України Державним департаментом пожежної безпеки Державним інститутом медицини праці Академії медичних наук України отримано позитивний висновок науково-технічної експертизи технічного комітету стандартизації "Спецмонтаж". Проект Зміни № 3 розглянуто секцією "Архітектура і житлово-цивільне будівництво" протокол від 27.05.04 № 4 та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯО. АВДІЄНКО