Рішення НТР N 56 від 12.11.2004 р.

Рішення НТР N 56 від 12.11.2004 р. Про стан використання проектної документації масового застосування та заходи щодо його покращання

Рішення НТР від 12 листопада 2004 р. № 56 Про стан використання проектної документації масового застосування та заходи щодо його покращання Рішення НТР від 12 листопада 2004 р. № 56 Заслухавши інформацію заступника директора державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Тарасюка В.Г. про стан використання проектної документації масового застосування та заходи щодо його покращання у будівництві науково-технічна рада зазначає. У Радянському Союзі в будівництві широко застосовувалися типові проекти будівель та конструкцій що дозволяло суттєво знижувати вартість будівництва скорочувати строки зведення будівель та підвищувати якість робіт. Внаслідок різкого зниження обсягів будівництва в перехідний період до ринкової економіки в Україні було втрачено попит на типову будівельну продукцію. Це призвело до того що на сьогодні в Україні склалася ситуація коли нові будівельні конструкції вироби та вузли будинків і споруд масового застосування не розробляються застарілі не переглядаються термін їх дії не регулюється. Закрите акціонерне товариство "Укртиппроект" яке є єдиним офіційним утримувачем та розповсюджувачем Національного Фонду проектної продукції масового застосування з 1998 року через призупинення фінансування ліквідувало відділи суттєво зменшило чисельність персоналу і на сьогодні не в змозі виконувати покладені на нього функції. Зростання темпів будівництва в Україні останнім часом спонукало проектувальників і будівельників повертатися до типових рішень будівництва та виготовлення типових будівельних виробів. У 2003 році за завданням Держбуду України Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій НДІБК виконана робота "Перегляд і аналіз фонду проектної продукції масового застосування в частині відповідності чинним нормативним документам сучасному технічному і технологічному рівню" та розроблено проект концепції перегляду й оновлення Національного фонду проектної документації масового застосування в Україні. Обговоривши питання про стан використання проектної документації масового застосування та заходи щодо його покращання науково-технічна рада вирішила: 1. Інформацію заступника директора Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій В.Тарасюка про стан використання проектної документації масового застосування та заходи щодо його покращання взяти до відома. 2. Схвалити в цілому проект концепції перегляду й оновлення Національного фонду проектної продукції масового застосування в Україні. 3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович спільно з Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій П.Кривошеєв у місячний термін опрацювати питання організаційних засад щодо реалізації положень зазначеної концепції. ГОЛОВА НТРВ. ЧЕРЕП * * * Довідка У Радянському Союзі в будівництві широко застосовувалися типові проекти будівель та конструкцій що дозволяло суттєво знижувати вартість будівництва скорочувати строки зведення будівель та підвищувати якість робіт. В той час відбір розмноження та розповсюдження типових проектів підприємств будинків і споруд типових конструкцій та деталей здійснював Центральний інститут типових проектів Держбуду СРСР. На території України цю роботу здійснював Київський філіал Центрального інституту типових проектів. Після розпаду СРСР у 1991 році Київський філіал інституту перетворено на ЗАТ "Укртиппроект". З цього часу Держбуд України здійснює фінансування тематики ЗАТ "Укртиппроект" виконання експертизи проектів випуск збірників каталожних листів типової проектної документації інформаційних збірників з переліками нових розробок. Така ситуація зберігалася до 1998 року. У подальшому фінансування роботи було призупинено ліквідовані відділи та суттєво зменшена чисельність персоналу. На сьогодні функціонує тільки проектний кабінет та відділ розповсюдження. Внаслідок різкого зниження обсягів будівництва в перехідний період до ринкової економіки в Україні було втрачено попит на типову будівельну продукцію. Незважаючи на те що в багатьох інститутах та організаціях України є проектні кабінети ЗАТ "Укртиппроект" на сьогодні є єдиним офіційним утримувачем та розповсюджувачем Національного Фонду проектної продукції масового застосування. Зростання темпів будівництва в Україні останнім часом спонукало проектувальників і будівельників повертатися до типових рішень будівництва та виготовлення типових будівельних виробів. На сьогодні в Україні склалася ситуація коли нові будівельні конструкції вироби та вузли будинків і споруд а також проекти масового застосування не розробляються застарілі не переглядаються термін їх дії не регулюється. У зв'язку з цим за завданням Держбуду України НДІБК виконана робота "Перегляд і аналіз фонду проектної продукції масового застосування в частині відповідності чинним нормативним документам сучасному технічному і технологічному рівню". Результатом цієї роботи є розроблена "Концепція перегляду і оновлення Національного фонду проектної продукції масового застосування в Україні". Питання розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві науково-технічної ради Держбуду України протокол від 23.04.2004 р. № 4 . Секція схвалила проект зазначеної концепції та рекомендувала її до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Держбуду України. Схвалення концепції перегляду і оновлення Національного фонду проектної продукції масового застосування в Україні президією науково-технічної ради Держбуду України дозволить розпочати підготовку установчих документів про статус типової проектної документації статус фонду і організації-утримувача фонду та інших документів. Т.В.О. НАЧАЛЬНИКАУПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІМ. ЗАХАРЧУК