Рішення НТР N 58 від 12.11.2004 р.

Рішення НТР N 58 від 12.11.2004 р. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

Рішення НТР від 12 листопада 2004 р. № 58 Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов Рішення НТР від 12 листопада 2004 р. № 58 Розглянувши подані на погодження проекти технічних умов ТУ та проекти змін технічних умов відповідно до ДСТУ 1.0:2003 "Національна стандартизація. Основні положення" науково-технічна рада вирішила: Погодити проекти технічних умов та проекти змін технічних умов на продукцію будівельного призначення: ТУ У В.2.7-25.2-00294349-110-2004 "Матеріал полімерний теплоізоляційний "КАРБАІЗОЛ" розроблені Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів м. Київ. ТУ У В.2.7-26.6-00294349-113-2004 "Суміші сухі для будівельних робіт "СТОЛІТ" розроблені Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів м. Київ. Зміна № 1 ТУ У Б В.2.7-00030937-12-98 "Клінкер портландцементний" розроблена Державним науково-дослідним інститутом "Укрдіцемент" м. Київ. ТУ У 24.6-30859388-001-2003 "Засіб для комплексної обробки поверхонь та захисту від біокорозії "DZК" розроблені ТОВ "ТСН" Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка м. Київ. Зміна № 1 ТУ У 24.6-30859388-001-2003 "Засіб для комплексної обробки поверхонь та захисту від біокорозії "DZК" розроблена Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка м. Київ. ТУ У В.2.6-45.3-00294349-112-2004 "Система утеплення фасадів будівель "СЕРПОРОК" "SERPОROCK" розроблені ТОВ "СВАС" Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів м. Київ. ТУ У В.2.7-26.6-32555751-001-2004 "Черепиця із термопласткомпозитів "ЕКОТАЙЛ" розроблені ТОВ "Екотайл" м. Київ. ТУ У В.2.5-25.2-32484120-001-2004 "Рукави захисні для димоходів і вентиляційних каналів" розроблені приватним підприємством "Компанія Цезар" м. Львів. ТУ У В.2.7-25.2-13317261-003-2004 "Листи протифільтраційних конструкцій геомембранних систем з полімерних матеріалів ПЕВЩ " розроблені ТОВ "МП Юлія" м. Вінниця. ТУ У В.2.7-25.1-13317261-001-2004 "Листи покрівель плоских з застосуванням гумових мембран виробництва шведської компанії "TRELLEBORG BUILDING SYSTEMS" розроблені ТОВ "МП Юлія" м. Вінниця. ТУ У В.2.7-25.1-13317261-002-2004 "Листи протифільтраційних конструкцій геомембранних систем з застосуванням гумових мембран виробництва шведської компанії "TRELLEBORG BUILDING SYSTEMS" розроблені ТОВ "МП Юлія" м. Вінниця. ТУ У В.2.5-28.7-30637114-008-2004 "Повітроводи каркасно-плівкові гнучкі" розроблені ЗАТ "Вентиляційні системи" м. Київ. ТУ У В.2.6-45.3-00294349-081-2004 "Система утеплення зовнішніх стін будівель багатошарова "АТЛАС" розроблені Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів м. Київ. Зміна № 1 ТУ У В.2.6-45.2-30521013-387-2004 "Система фасадна теплоізоляційно-оздоблювальна СФТО "Драйвіт" розроблена ТОВ "МТД" м. Київ. ГОЛОВА НТРВ. ЧЕРЕП * * * Довідка Технічні умови - це нормативні документи що встановлюють вимоги до конкретної продукції та регулюють стосунки між виробником і споживачем продукції. ТУ розробляються за відсутності національних або галузевих стандартів чи за необхідності конкретизації відповідних вимог. Відповідальність за відповідність нормативних документів вимогам актів чинного законодавства а також їхній науково-технічний рівень несуть розробники організації та установи які провели їх експертизу і органи підприємства установи організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності які затвердили ці документи відповідно до положень ДСТУ 1.0:2003 "Національна стандартизація. Основні положення ". Запропоновано до розгляду такі проекти технічних умов: ТУ У В.2.7-25.2-00294349-110-2004 "Матеріал полімерний теплоізоляційний "КАРБАІЗОЛ" розроблені Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів м. Київ. Ці технічні умови поширюються на матеріал полімерний теплоізоляційний "КАРБАІЗОЛ" який виготовляється спінюванням та твердненням синтетичної смоли з цільовими добавками. Необхідність розробки обумовлена відсутністю нормативних документів на даний вид продукції. Завданням розробки є нормування фізико-технічних показників регламентування порядку проведення приймання продукції періодичності та методів здійснення контролю якості. Матеріал полімерний теплоізоляційний "КАРБАІЗОЛ" може використовуватись для теплової ізоляції в усіх видах будівництва як внутрішній шар конструкцій. Матеріал може застосовуватись для пакування та ущільнення. Матеріал "КАРБАІЗОЛ" може використовуватись у вигляді плит з відповідними геометричними розмірами у вигляді подрібненого матеріалу яким заповнюють порожнини або у вигляді сировинних компонентів з яких на будівельному майданчику приготовляють суміш та використовують як заливну масу для заповнення порожнин у конструкціях. У технічних умовах наведено перелік та характеристики сировинних матеріалів які використовують для виготовлення продукції вимоги безпеки яких необхідно дотримуватись під час виробництва та використання продукції. В технічних умовах зазначені величини яким повинен відповідати матеріал: номінальні розміри плит допустимі відхилення від номінальних розмірів фізико-технічні показники продукції. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Науково-впороваджувальним підприємством "КАРБАІЗОЛ" та приватним підприємством "Консалтинг менеджмент сервіс". Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Технічним комітетом стандартизації "Будівельні матеріали" і отримано позитивний висновок. ТУ У В.2.7-26.6-00294349-113-2004 "Суміші сухі для будівельних робіт "СТОЛІТ" розроблені Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів м. Київ. Ці технічні умови поширюються на суміші сухі для будівельних робіт "СТОЛІТ" які виготовляє ТОВ "ЕКОТЕРМ-С" у вигляді сухих порошкоподібних матеріалів з мінеральних в'яжучих наповнювачів полімерних цільових добавок та пігментів. Технічні умови не включають сумішей у вигляді водних дисперсій або інших розчинів. Нині в Україні відсутні нормативні документи які б регламентували вимоги до цього виду продукції. Суміші "СТОЛІТ" поділяються за призначенням на десять основних груп: клейові ґрунтувальні штукатурні шпаклювальні фарбувальні гідроізоляційні для заповнення швів анкерування влаштування підлог та систем утеплення фасадів. Кожна група включає кілька типів сумішей подібних за призначенням але з індивідуальними вимогами та показниками якості. Суміші призначені для внутрішніх і зовнішніх робіт під час будівництва ремонту або реконструкції житлових громадських та промислових будинків і споруд. У технічних умовах наведено фізико-технічні показники яким повинні відповідати суміші залежно від призначення вимоги безпеки яких необхідно дотримуватись під час виробництва та використання сумішей правила приймання періодичність і методи контролю якості сумішей. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України ТОВ "Екотерм-С" ТОВ "Ізотерм". Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Технічним комітетом стандартизації "Будівельні матеріали" і отримано позитивний висновок. Зміна № 1 ТУ У Б В.2.7-00030937-12-98 "Клінкер портландцементний" розроблена Державним науково-дослідним інститутом "Укрдіцемент" м. Київ. Зміна № 1 ТУ У Б В.2.7-00030937-12-98 "Клінкер портландцементний товарний розроблена відповідно до вимог чинного законодавства України щодо необхідності перегляду і внесення змін до чинних нормативних документів через п'ять років після їх розроблення. У зазначеній Зміні № 1 уточнено та доповнено перелік посилань відповідно до чинних в Україні нормативних документів уточнено методики визначення активності клінкеру. Завданням доопрацювання методики було забезпечення однакових у достатній мірі умов проведення визначення активності клінкерів різних цементних заводів для порівняльної і більш надійної їх оцінки. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проекту Зміни № 1 ТУ У Б В.2.7-00030937-12-98 "Клінкер портландцементний товарний " проведено Технічним комітетом стандартизації "Будівельні матеріали" і отримано позитивний висновок. ТУ У 24.6-30859388-001-2003 "Засіб для комплексної обробки поверхонь та захисту від біокорозії "DZК" розроблені ТОВ "ТСН" Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка м. Київ. Ці технічні умови поширюються на засіб для комплексної обробки поверхонь та захисту від біокорозії "DZK" призначений для санітарної обробки боротьби з грибками в житлових та виробничо-технічних приміщеннях біокорозією та з метою пилепригнічення поверхонь. Засіб "DZK" - це водний розчин мінерального фосфатного комплексу який є результатом синтезу сировини в реакційному водному об'ємі. Засіб використовують у вигляді водних розчинів мінерального фосфатного комплексу різних концентрацій. У технічних умовах наведено технічні вимоги до засобу вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища правила приймання методи контролю транспортування та зберігання засобу гарантії виробника. Технічні умови погоджено з Міністерством охорони здоров'я України. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і отримано позитивний висновок. Зміна № 1 ТУ У 24.6-30859388-001-2003 "Засіб для комплексної обробки поверхонь та захисту від біокорозії "DZК" розроблена Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка м. Київ. Зміна № 1 ТУ У 24.6-30859388-001-2003 поширює галузь застосування засобу. Зміною № 1 зазначених технічних умов передбачено застосування засобу для комплексної обробки поверхонь та захисту від біокорозії "DZK" у сферах будівництва експлуатації та реставрації бетонних силікатних целюлозних та інших поверхонь житлових і виробничо-технічних приміщень різного призначення з метою боротьби з грибками біокорозією збільшення стійкості до біоуражень матеріалів забезпечення інгібуючої активності до сульфатредикуючих бактерій та інших анаеробів. Засіб "DZK" може використовуватись під час будівельних та відновлювальних робіт на об'єктах метробудування та інших підземних спорудах підприємствах харчової промисловості теплицях зерно-овочесховищах підприємствах з вирощування та утримання худоби і птиці. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу Зміни № 1 ТУ У 24.6-30859388-001-2003 "Засіб для комплексної обробки поверхонь та захисту від біокорозії "DZK" проведено Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і отримано позитивний висновок. ТУ У В.2.6-45.3-00294349-112-2004 "Система утеплення фасадів будівель "СЕРПОРОК" "SERPОROCK" розроблені ТОВ "СВАС" Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів м. Київ. Ці технічні умови поширюються на систему утеплення фасадів будівель "СЕРПОРОК" "SERPOROCK" . Технічні умови розроблено у зв'язку з відсутністю нормативного документа який регламентував би вимоги до складових матеріалів системи яка відрізняється від інших систем тим що влаштовується на фасадах будівель за методом так званої "важкої штукатурки". Система утеплення фасадів будівель "СЕРПОРОК" призначена для теплоізоляції та оздоблення поверхонь фасадів будинків висотою до 50 м із бетону цегли природного каменю існуючих житлових громадських промислових будинків і споруд або тих що будуються. Система при постачанні - це комплект матеріалів та елементів згідно зі специфікацією замовника яка складається з плит волокнистого утеплювача ґрунтувальних вирівнювальних і кольорових оздоблювальних сумішей сталевої сітки та полімерних дюбелів із сталевою серцевиною. Система при влаштуванні - це багатошарова конструкція яка складається з шару волокнистого утеплювача який кріпиться до стіни за допомогою полімерних дюбелів із сталевою серцевиною металевої сітки шарів ґрунтувального та вирівнювального розчину вкритих кольоровим оздоблювальним шаром. Система залежно від виду утеплювача може бути двох типів: з плитами із мінеральної вати; з плитами із скляного волокна. Система придатна до влаштування в усіх температурних зонах України відповідно до СНиП II-3-79** "Строительная теплотехника". Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України та Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і отримано позитивний висновок. ТУ У В.2.7-26.6-32555751-001-2004 "Черепиця із термопласткомпозитів "ЕКОТАЙЛ" розроблені ТОВ "Екотайл" м. Київ. Ці технічні умови поширюються на черепицю із термопласткомпозитів "ЕКОТАЙЛ" призначену для використання як покрівельний матеріал придатний для застосування у всіх районах України для будівель з похилими дахами житлових громадських будинків дитячих установ будівель сільськогосподарського та промислового призначення з похилом дахів від 18° до 75°. Черепиця із термопласткомпозитів порівняно з відомими покрівельними матеріалами цементно-піщана керамічна черепиця шифер металопластика металеві покрівлі має низку переваг: дешева довговічна легка. Зазначену черепицю виготовляють із полімерної вторинної сировини поліетилену поліпропілену полівінілхлориду піску та пігментів методом пресування з попереднім розігріванням компонентів. Завдяки заміні цементу - в'яжучого матеріалу - на полімерний і наповненню піском черепиця має високі експлуатаційні характеристики зовнішній вигляд і екологічну чистоту. Вага 1м2 черепиці із термопласткомпозитів - до 25 кг що вдвічі менше ніж у черепиці з кераміки або цементно-піщаної 50-70 кг . Висока міцність черепиці забезпечує високу технологічність при монтажі відсутність пошкоджень під час перевезень вантажно-розвантажувальних робіт монтажу при ударах і падінні з висоти. Черепиця стійка до дій кислот та інших агресивних середовищ. Полімерна основа надійно захищає черепицю від вицвітання гниття і пліснявіння грибків моху . Відсутність пористості і глянцева поверхня забезпечують високу водонепроникність і морозостійкість. Низька теплопровідність і висока шумоізоляція черепиці забезпечують комфортні умови в приміщеннях особливо при великих перепадах температур і негоді. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України та Головним управлінням МНС України в Черкаській області. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Українським науково-дослідним і проектно-конструктрорським інститутом будівельних матеріалів і виробів і отримано позитивний висновок. ТУ У В.2.5-25.2-32484120-01-2004 "Рукави захисні для димоходів і вентиляційних каналів" розроблені приватним підприємством "Компанія Цезар" м. Львів. Ці технічні умови поширюються на рукави захисні для димоходів і вентиляційних каналів. Рукави захисні - це багатошарова композиційна замкнена оболонка периметр якої відповідає периметру перерізу димоходу вентиляційного каналу. Рукави виготовляються з розширюючої поліетиленової плівки завтовшки 0 07 мм алюмінієвої фольги завтовшки 0 12 мм з розтяжним повздовжнім швом покритої з зовнішньої сторони поліпропіленовою плівкою завтовшки 0 03 мм сітки скляної конструкційної поліетиленової плівки завтовшки 0 04 мм. Рукави захисні використовують при виконанні таких вимог: верхнє закінчення коминопроводу повинно знаходитись на вищому рівні від поверхні даху; конструкція коминопроводу повинна витримувати тиск не менше 0 2 МПа; висота виступів у внутрішній частині поверхні коминопроводу не повинна перевищувати 10 мм; коминопроводи не повинні мати виступаючих до середини зміцнюючих прутів та інших загострених елементів. Рукави захисні призначені для захисту димових каналів від газових термічних потоків які є продуктами згорання нагрівальних приладів що опалюються газом за винятком пальників високого тиску і мазутом у яких температура не перевищує 300 °С а також для ущільнення вентиляційних каналів за винятком механічної вентиляції . Основним завданням впровадження рукавів захисних є досягнення максимальної тяги при мінімізації шкідливого впливу продуктів згорання на стінки димового каналу тобто збільшення його ресурсу та/або покращання вентиляції приміщень. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Головним управлінням МНС України у Львівській області та Західним експертно-технічним центром Держнаглядохоропраці України. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Технічним комітетом стандартизації "Спецмонтаж" і отримано позитивний висновок. ТУ У В.2.7-25.2-13317261-003-2004 "Листи протифільтраційних конструкцій геомембранних систем з полімерних матеріалів ПЕВЩ " розроблені ТОВ "МП Юлія" м. Вінниця. Ці технічні умови поширюються на листи протифільтраційних конструкцій геомембранних систем з рулонних полімерних матеріалів на основі поліетилену високої щільності виробників "JUTA a.s" Чеська республіка та "GSE Lining Technologi GmbH" Німеччина призначені для влаштування протифільтраційних конструкцій які застосовуються під час будівництва ремонту реконструкції полігонів твердих побутових промислових та токсичних відходів промислових шламонакопичувачів ставків-накопичувачів дамб гребель резервуарів стічної води дренажних систем екранів для захисту ґрунтових вод архітектурних та ландшафтних ставків. З'єднання стиків рулонних полімерних матеріалів у листах протифільтраційних здійснюється контактним або екструзійним методом зварювання що дозволяє досягти показників міцності та еластичності стиків аналогічних показників основного матеріалу. Основним завданням впровадження листів протифільтраційних є мінімізація кількості монтажних з'єднань підвищення якості та надійності протифільтраційних конструкцій зокрема рідинонепроникність створення умов для планування будівельно-монтажних робіт у цілому та скорочення часу улаштування нових протифільтраційних конструкцій та конструкцій які підлягають реконструкції. Рулонні полімерні матеріали які застосовують для виготовлення листів протифільтраційних протистоять впливу агресивних середовищ неорганічних солей тваринних і рослинних жирів лугів органічних солей слабких неорганічних кислот спиртів альдегідів амінів складних ефірів органічних кислот мають стійкість до речовин мікробіологічного походження не ушкоджуються гризунами мають необхідні експлуатаційні характеристики. Використання листів протифільтраційних сприятиме обмеженню забруднення навколишнього середовища. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Технічним комітетом стандартизації "Спецмонтаж" і отримано позивний висновок. ТУ У В.2.7-25.1-13317261-001-2004 "Листи покрівель плоских із застосуванням гумових мембран виробництва шведської компанії "TRELLEBORG BUILDING SYSTEMS" розроблені ТОВ "МП Юлія" м. Вінниця. Ці технічні умови поширюються на листи покрівель плоских із застосуванням гумових мембран VARNAMO EPDM виробництва шведської компанії "Trelleborg Building Systems" типів Elastoseal та Superseal які призначені для влаштування плоских покрівель вільно укладених та баластованих житлових громадських та виробничих будинків і споруд. Виготовлення листів покрівель у стаціонарних умовах із застосуванням гумових мембран як заготівок для конкретних покрівель дозволяє мінімізувати кількість монтажних з'єднань підвищити якість та надійність покрівель зокрема водонепроникність створити умови для планування будівельно-монтажних робіт у цілому та скоротити час улаштування нових покрівель і покрівель які підлягають реконструкції. Гумові мембрани протистоять впливу агресивних середовищ неорганічних солей тваринних і рослинних жирів лугів органічних солей слабких неорганічних кислот спиртів альдегідів амінів складних ефірів органічних кислот мають стійкість до речовин мікробіологічного походження не ушкоджуються гризунами мають значну еластичність міцні та стійкі до проколів. З'єднання стиків мембран у листах покрівель здійснюється методом вулканізації зварювання плавленням що дозволяє досягти показників міцності та еластичності стиків аналогічним показникам матеріалу мембрани. За способом кріплення на місці монтажу покрівель листи покрівель поділяються на баластовані та відкритого небаластованого типу. Для улаштування баластованих покрівель використовуються листи покрівель із гумових мембран VARNAMO EPDM "Trelleborg Building Systems" типу Elastostoseal EPDM. Для улаштування відкритих небаластованих покрівель використовуються листи покрівель із гумових мембран VARNAMO EPDM "Trelleborg Building Systems" типу Superseal S FR W на текстильній основі -механічна фіксація ST FRT WT на текстильній основі - кріплення до даху клеєм чи бітумом . Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Технічним комітетом стандартизації "Спецмонтаж" і отримано позитивний висновок. ТУ У В.2.7-25.1-13317261-002-2004 "Листи протифільтраційних конструкцій геомембранних систем з застосуванням гумових мембран виробництва шведської компанії "TRELLEBORG BUILDING SYSTEMS" розроблені ТОВ "МП Юлія" м. Вінниця. Ці технічні умови поширюються на листи протифільтраційних конструкцій геомембранних систем із застосуванням гумових мембран VARNAMO EPDM виробництва шведської компанії "Trelleborg building Systems" типів Elastoseal та Superseal і призначені для влаштування протифільтраційних конструкцій екранів які застосовують під час будівництва ремонту реконструкції полігонів твердих побутових промислових та токсичних відходів промислових шламонакопичувачів ставків-накопичувачів дамб гребель нафтосховищ резервуарів стічної води дренажних систем екранів для захисту ґрунтових вод архітектурних та ландшафтних ставків. Виготовлення листів протифільтраційних у стаціонарних умовах із застосуванням гумових мембран як заготівок для конкретних об'єктів дозволяє мінімізувати кількість монтажних з'єднань підвищити якість та надійність протифільтраційних конструкцій зокрема рідинонепроникність створити умови для планування будівельно-монтажних робіт у цілому та скоротити час улаштування нових протифільтраційних конструкцій і конструкцій які підлягають реконструкції. Гумові мембрани які застосовують для виготовлення листів протифільтраційних протистоять впливу агресивних середовищ неорганічних солей тваринних і рослинних жирів лугів органічних солей слабких неорганічних кислот спиртів альдегідів амінів складних ефірів органічних кислот мають стійкість до речовин мікробіологічного походження не ушкоджуються гризунами мають значну еластичність та стійкі до проколів. З'єднання стиків мембран у листах протифільтраційних здійснюється методом вулканізації зварювання плавленням що дозволяє досягти показників міцності та еластичності стиків аналогічних показникам матеріалу мембрани. За умовами експлуатації листи протифільтраційні застосовуються для улаштування підстеляючих та перекриваючих протифільтраційних екранів. Використання листів протифільтраційних сприятиме обмеженню забруднення навколишнього середовища. Вид кліматичного виконання листів протифільтраційних - УХЛ категорія розміщення - 1 згідно з ГОСТ 15150-69. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки Міністерством екології та природних ресурсів України. Науково-технічну правову та термінологічна експертизу проведено Технічним комітетом стандартизації "Спецмонтаж" і ортимано позитивний висновок. ТУ У В.2.5-28.7-30637114-008-2004 "Повітроводи каркасно-плівкові гнучкі" розроблені ЗАТ "Вентиляційні системи" м. Київ. Ці технічні умови поширюються на повітроводи каркасно-плівкові гнучкі призначені для використання у системах вентиляції з тиском повітря 2400 Па у одноповерхових будинках для житлових побутових громадських адміністративно-побутових та виробничих приміщень категорії Д згідно зі СНиП 2.04.05 . Повітроводи поділяються на два типи: полімент та ізовент. Полімент складається зі спірального каркаса зі сталевого дроту діаметром 1мм або 1 5мм. Діаметр навитого каркаса обумовлює діаметр повітропроводу. Каркас обтягнуто плівкою шириною 44 мм або 60 мм. Каркас знаходиться між шарами навитої на нього стрічки які склеєні між собою. Кількість шарів - від 3 до 5 залежно від типу повітроводу. Стрічкова плівка - поліефірна прозора з напиленням металу або алюмінієва ламінована поліефіром. Виготовлення здійснюється на спеціальному устаткуванні де на дріт одночасно навивають усі шари плівки. Ізовент теплоізольований повітровід складається з основи - полівенту обгорнутого теплоізоляційним пластом поліестер товщиною 15....25 мм та захисного рукава який виготовляється так як і внутрішній рукав але без дроту. Номінальний внутрішній діаметр повітроводу від 100 до 500 мм. Довжина повітроводу у робочому стані від 1 000 до 10000 мм. Максимальна температура повітря у повітроводі 105°С. Мінімальний радіус згину повітроводу повинен дорівнювати 0 5хD повітроводу. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України та Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Технічним комітетом стандартизації "Спецмонтаж" і отримано позитивний висновок. ТУ У В.2.6-45.3-00294349-081-2004 "Система утеплення зовнішніх стін будівель багатошарова "АТЛАС" розроблені Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів м. Київ. Ці технічні умови поширюються на систему утеплення зовнішніх стін будинків багатошарову "АТЛАС" призначену для теплоізоляції та оздоблення зовнішніх стін будинків і споруд різноманітного призначення висотою до 50 м із бетону цегли природного каменю шлакобетонних блоків. Застосування зазначених технічних умов дасть змогу розширити номенклатуру будівельних матеріалів які застосовують для влаштування теплоізоляції та оздоблення зовнішніх стін будинків та споруд значно підвищити ефективність будівництва. Система "АТЛАС" - це багатошарова конструкція яка складається з шару розчину для приклеювання плитного утеплювача який фіксують на поверхні стіни за допомогою кріпильних елементів шару клеючого розчину армованого сіткою зі скловолокна шару ґрунтовки та шару штукатурного оздоблювального розчину. Для влаштування кутів і цоколів та захисту їх від механічних пошкоджень використовують допоміжні металеві або пластмасові елементи. В технічних умовах наведено технічні вимоги до системи та вихідних матеріалів вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища правила приймання методи контролю транспортування та зберігання вказівки щодо застосування. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України та Головним управлінням МНС України у Львівській області. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і отримано позитивний висновок. Зміна № 1 ТУ У В.2.6-45.2-30521013-387-2004 "Система фасадна теплоізоляційно-оздоблювальна СФТО "Драйвіт" розроблена ТОВ "МТД" м. Київ. Проект Зміни № 1 ТУ У В.2.6-45.2-30521013-387-2004 розроблено згідно з наказом ТОВ "МТД". Система фасадна теплоізоляційно-оздоблювальна СФТО "Драйвіт" призначена для термічного опору огороджувальних конструкцій стін та оздоблення фасадів житлових і громадських будинків а також побутових та адміністративних споруд промислових підприємств. СФТО "Драйвіт" - це утеплювач і личкування які встановлюють на стінові конструкції які є несучими частинами. Теплоізоляційний шар встановлюють на клеючий розчин та/або дюбелі після чого покривають декоративно-захисним шаром що складається з шару грунту однієї або двох склосіток втоплених у грунт та шару оздоблення. Проект зазначеної зміни розроблено у зв'язку з розширенням номенклатури матеріалів. Уведено додаткові найменування фарб ущільнювальника герметика. Проект Зміни № 1 ТУ У В.2.6-45.2-30521013-387-2004 "Система фасадна теплоізоляційно-оздоблювальна СФТО "Драйвіт" погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Науково-технічну правову та термінологічну експертизу проведено Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і отримано позитивний висновок. Подані проекти технічних умов розглянуті на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві протокол № 9 від 21 жовтня 2004 р. схвалені і рекомендовані до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Держбуду України з метою погодження. Т. В. О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІМ. ЗАХАРЧУК