Рішення НТР N 60 від 12.11.2004 р.

Рішення НТР N 60 від 12.11.2004 р. Про пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування

Рішення НТР від 12 листопада 2004 р. № 60 Про пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування Рішення НТР від 12 листопада 2004 р. № 60 Розглянувши розроблені Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки УкрНДІПБ МНС України та Державним департаментом пожежної безпеки Держпожбезпеки МНС України на виконання окремого доручення Президента України № 1-1/563 від 13.05.2004 щодо забезпечення нормативного врегулювання питань експериментального будівництва будівництва об'єктів містобудування із застосуванням новітніх будівельних технологій пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування науково-технічна рада вирішила: 1. Підтримати пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування. 2. Рекомендувати Українському науково-дослідному інституту пожежної безпеки УкрНДІПБ МНС України на основі зазначених пропозицій з врахуванням пропозицій і зауважень наданих на засіданні науково-технічної ради у І півріччі 2005 р. розробити Посібник з проектування "Забезпечення протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування" до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" та погодити його з Держбудом. 3. Рекомендувати Держпожбезпеки МНС України підготувати спільний з Держбудом наказ щодо визначення умов використання Посібника при проектуванні висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування. 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко та Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович надати науково-методичну допомогу з розроблення Посібника та забезпечити розміщення інформації про нього у галузевих періодичних виданнях. ГОЛОВА НТРВ. ЧЕРЕП * * * Довідка Останнім часом в Україні зокрема в Києві Донецьку Дніпропетровську інших великих містах відбувається зростання обсягів проектування та будівництва житлових та громадських будинків які за своїм призначенням висотою площею та іншими параметрами не підпадають під дію чинних нормативних документів - СНиП 2.08-01-89 "Жилые здания" ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди" ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". До таких будинків належать житлові будинки що мають понад 25 поверхів окремі типи громадських будинків і споруд виставкові та торговельні центри культурно-розважальні спортивно-оздоровчі заклади великі комплекси багатофункціонального призначення тощо що мають понад 16 поверхів та/або площу поверху понад 10 тис. м2 і більше. Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки УкрНДІПБ МНС України та Державним департаментом пожежної безпеки Держпожбезпеки МНС України з метою врегулювання спірних питань що виникають під час розробки проектної документації на зазначені вище будинки та під час її державної експертизи а також з метою нормативної регламентації ряду положень до таких споруд до створення відповідної нормативної бази розроблені "Пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування" далі - Пропозиції . Пропозиції розроблено в розвиток вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" та з урахуванням "Общих положений к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м" чинних у м. Москві а також чинної в Німеччині "Директиви по висотних будинках" StAnz 1984 . Пропозиції складаються з 10 розділів: "Загальні положення" наведено класифікацію висотних житлових будинків за умовною висотою відстані від висотних будинків до найближчого пожежного депо та ін. "Планування території" вимоги до проїздів для пожежних машин майданчика для посадки пожежного гелікоптера та ін. "Планувальні рішення будинків" вимоги до протипожежних відсіків будинків приміщення диспетчерської - пожежного поста та ін. "Об'ємно-планувальні рішення що пов'язані з евакуацією людей під час пожежі" вимоги до незадимлювальних сходових кліток та інших складових елементів шляхів евакуації "Конструктивні рішення" мінімальні межі вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій будинків та ін. "Протипожежні перешкоди" "Інженерне забезпечення" протипожежний водопровід; теплопостачання систем опалення гарячого водопостачання вентиляції і кондиціонування; протидимний захист; ліфти; сміттєвидалення; пожежна автоматика; електропостачання; система оповіщення людей про пожежу; система автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання та установок "Підземний паркінг" "Організаційно-технічні заходи" "Склад і структура технічних умов на проектування житлового громадського висотного будинку". Пропозиції 30.06.2004 було розглянуто і затверджено Консультативною науково-технічною радою Держпожбезпеки МНС України за участю Держбуду та державних наглядових органів та надано до Держбуду України листом від 09.07.04 № 01-9154/213 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з метою розгляду та подальшого впровадження у практику проектування та будівництва складних архітектурних об'єктів як тимчасовий регламент у додаток до чинної нормативної бази. Термін дії такого регламенту може бути до розроблення відповідних державних будівельних норм. Назву зазначеного документа пропонується змінити визначивши його як посібник із проектування "Забезпечення протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування" до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". Пропозиції розглянуто також на секції "Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд" НТР Держбуду протокол № 7 від 21.10.2004 . Пропозиції рекомендуються до розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України та схвалення в установленому для посібників порядку. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТАІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГОПРИЗНАЧЕННЯО. АВДІЄНКО