Рішення НТР N 62 від 12.11.2004 р.

Рішення НТР N 62 від 12.11.2004 р. Про окремі питання вдосконалення системи централізованого теплопостачання м.Києва

Рішення НТР від 12 листопада 2004 р. № 62 Про окремі питання вдосконалення системи централізованого теплопостачання м.Києва Рішення НТР від 12 листопада 2004 р. № 62 Заслухавши інформацію заступника генерального директора Акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго" далі - АЕК "Київенерго" С.Сердюка щодо окремих напрямів вдосконалення роботи централізованих систем опалення будинків і споруд у м.Києві науково-технічна рада вирішила: 1. Взяти до відома інформацію АЕК "Київенерго" щодо розроблених обгрунтувань можливості впровадження нових технологій у подачі теплоносія централізованих систем опалення будинків і споруд у м.Києві. 2. Зважаючи на те що з розгляду названих питань думки фахівців та членів Президії науково-технічної ради Держбуду розділилися що приводить до необхідності проведення додаткових консультацій погодитись із пропозицією Держжитлокомунгоспу щодо розгляду питання на спільному засіданні науково-технічних рад Держбуду і Держжитлокомунгоспу. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко за участю відповідних структурних підрозділів Держжитлокомунгоспу узагальнити подані АЕК "Київенерго" матеріали з урахуванням висновків науково-дослідних інститутів та підготувати їх для подальшого розгляду на спільному засіданні науково-технічних рад Держбуду і Держжитлокомунгоспу. ГОЛОВА НТРВ. ЧЕРЕП * * * Довідка Останнім часом в Україні зокрема в м. Києві загострюється соціальна проблема пов'язана з випадками неякісного теплозабезпечення житлових і громадських будинків у зв'язку з чим Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго" виступила з ініціативою розглянути можливості щодо розв'язання окремих актуальних питань теплозабезпечення м. Києва. Одним із напрямів можливого вдосконалення роботи централізованих систем опалення будинків і споруд у м. Києві є коригування температурних параметрів теплоносія в системі. Нормативний температурний графік теплової мережі 150 - 70°С було запроваджено близько 50 років тому але практично він ніколи не дотримувався. Відхилення максимальної температури в подавальному трубопроводі теплової мережі від нормативного значення 150°С становило 25 - 30°С до 90-х років 75 - 80° - на початку 90-х років а протягом останніх кількох років в теплових мережах "Київенерго" при відносно задовільному теплопостачанні це відхилення становить близько 50°С. Дослідження ВАТ "КиївЗНДІЕП" підтверджують надмірність нормативно встановленого температурного графіка 150 - 70°С. Це обумовлено тим що він не враховує притаманне для житлових і нежитлових приміщень зниження вентиляційної частки теплового навантаження під час значного похолодання. Очікується що в умовах існуючої системи київської теплової мережі достатньою для задовільного теплопостачання є максимальна температура теплоносія 115 °С за умови збереження раніше досягнутого рівня витрат тепла. Таке припущення потребує експериментальної перевірки на практиці у зв'язку з чим "Київенерго" запропоновано провести експеримент із впровадження нового графіка в опалювальному сезоні 2004-2005 років. Програма експериментальних робіт із зазначеного питання розроблена ВАТ "КиївЗНДІЕП" передбачає проведення комплексу натурних досліджень параметрів теплової мережі і систем опалення за результатами яких буде розроблено комплект документів щодо впровадження нового температурного графіка. За результатами досліджень передбачено складання науково-технічного звіту з організаціями-співвиконавцями та розгляд його на засіданні науково-технічної ради Держбуду з метою поширення набутого досвіду. Як один із можливих напрямів вдосконалення роботи централізованих систем опалення будинків і споруд у м.Києві Акціонерна енергопостачальна компанія "Киівенерго" пропонує також розглянути можливість виключення мазутних господарств із технологічних схем існуючих великих котелень м. Києва вимога використання яких в якості резервного палива обумовлена п. 4.2 чинних СНиП ІІ-35-76 "Котельные установки" що потребує додатково значних матеріальних витрат. Перелік підприємств електростанцій які в зимовий період можуть бути переведені на резервні види палива та порядок їх часткового або повного відключення від газових мереж з метою надійного забезпечення житлово-комунального сектору в зимовий період визначається відповідно до "Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України" затверджених наказом Держкомнафтогазу від 01.11.1994 № 355. Питання переведення підприємств на резервні види палива визначає також постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 № 1358 "Про порядок переведення підприємств на резервні види палива під час похолодань". Разом з тим в нормативних вимогах Російської Федерації вже скасовано наведену вище обов'язковість і питання щодо необхідності резервного палива для котельних передбачається вирішувати з урахуванням реальних місцевих умов експлуатації з врахуванням системності теплозабезпечення населених пунктів. Необхідність забезпечення надійного теплопостачання в м. Києві з виключенням резервного виду палива потребує всебічного вивчення запропонованої схеми роботи теплогенеруючого обладнання та обґрунтування можливих шляхів його модернізації в комплексі питань технічної політики теплозабезпечення та розвитку теплоенергетики. Тому підтримуючи в цілому актуальність вирішення поставлених питань пропонується пропозиції "Київенерго" опрацювати з центральними та місцевими органами виконавчої влади та за результатами їх висновків із залученням базових науково-дослідних інститутів підготувати пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази з проектування нових та модернізації існуючих котельних установок. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВІ СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯО.АВДІЄНКО