Рішення НТР N 67 від 10.12.2004 р.

Рішення НТР N 67 від 10.12.2004 р. Про погодження проекту відомчих будівельних норм

Рішення НТР від 10 грудня 2004 р. № 67 Про погодження проекту відомчих будівельних норм Рішення НТР від 10 грудня 2004 р. № 67 Розглянувши проект відомчих будівельних норм ВБН В.1.1-...-2004 "Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезпечних зон" розроблений Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів за участю асоціації "Укроліяпром" науково-технічна рада вирішила: 1. Рекомендувати до погодження проект відомчих будівельних норм ВБН В.1.1-...-2004 "Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезпечних зон". ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка Проект відомчих будівельних норм ВБН В.1.1-...-2004 "Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезпечних зон" розроблений Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів за участю асоціації "Укроліяпром" у зв'язку з набуттям чинності ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" та втратою чинності на території України глав 5.4 5.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 "Правил устройства электроустановок" ПУЭ 1987. Зазначені норми поширюються на приміщення споруди і будівлі підприємств олійно-жирової промисловості аграрно-промислового комплексу і призначені для застосування під час проектування нових реконструкції технічному переоснащенні та експлуатації діючих приміщень і будівель виробничого та складського призначення. Із введенням у дію ВБН В.1.1-...-2004 "Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезпечних зон" втрачають чинність всі Переліки будівель і приміщень підприємств олійно-жирової промисловості з класифікацією зон за ПУЕ які діяли до 1 січня 2002 року. Зазначені відомчі будівельні норми встановлюють категорії приміщень і будівель із вибухопожежної та пожежної небезпеки за розділом 4 НАПБ Б.07.005-86 ОНТП 24-86 а також класи вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон за ДНАОП 0.00-1.32-01. Визначення категорії приміщень та будівель із вибухопожежної та пожежної небезпеки проводиться технологами проектних організацій на стадії проектування будівель та споруд; клас вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відповідно до яких здійснюється вибір електрообладнання визначається технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої об'єкт організації. Перелік розроблено з урахуванням можливого утворення вибухопожежної небезпеки в приміщеннях та будівлях що перераховані в ньому за умови нормального режиму роботи а також у результаті аварій або несправностей. Адміністративні та допоміжні будівлі олійно-жирових підприємств санітарно-побутові харчування охорони здоров'я культурного обслуговування управління конструкторських бюро навчальних занять віднесені до таких що не мають категорій із вибухопожежної та пожежної небезпеки. Проект зазначених відомчих будівельних норм погоджено з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Державним департаментом продовольства Мінагрополітики України Державним комітетом України з нагляду за охороною праці і за позитивним висновком науково-технічної експертизи проведеної Технічним комітетом стандартизації "Будтехнормування" розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України протокол № 9 від 21 жовтня 2004 року схвалено і рекомендовано до розгляду на засіданні президії НТР Держбуду України з метою погодження. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇПОЛІТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ