Рішення НТР N 68 від 10.12.2004 р.

Рішення НТР N 68 від 10.12.2004 р. Про проект Заходів щодо створення галузевої нормативної бази з праці у будівництві на 2005-2010 роки

Рішення НТР від 10 грудня 2004 р. № 68 Про проект "Заходів щодо створення галузевої нормативної бази з праці у будівництві на 2005-2010 роки" Рішення НТР від 10 грудня 2004 р. № 68 Розглянувши проект "Заходів щодо створення галузевої нормативної бази з праці у будівництві на 2005-2010 роки" розроблений Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект "Заходів щодо створення галузевої нормативної бази з праці у будівництві на 2005-2010 роки" та враховуючи обсяг і структуру документа рекомендувати його до затвердження як Програму створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова у десятиденний термін підготувати наказ про затвердження зазначеної Програми у встановленому порядку. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НТРА. БЕРКУТА * * * Довідка Проект "Заходів щодо створення галузевої нормативної бази у будівництві на 2005-2010 роки" далі - проект заходів розроблено відповідно до завдань визначених Указом Президента України від 25.12.2000 р. № 1375 "Про Концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 152-р "Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1375" постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2003 р. № 356 "Про затвердження Програми створення та постійного оновлення нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004-2007 роки" та Кодексу Законів про працю України. Проект заходів розроблено Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд". Проект заходів складається з трьох розділів: Сучасний стан нормування праці у будівництві; Напрями формування галузевої нормативної бази з праці у будівництві; Удосконалення нормативно-методичної бази з праці у будівництві. Проект заходів містить п'ять додатків де викладено: порядок розроблення галузевих відомчих місцевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи; орієнтовний перелік збірників галузевих норм часу на будівельні монтажні та будівельно-монтажні роботи які передбачено розробити; орієнтовний перелік збірників відомчих норм часу на спеціальні будівельні роботи які передбачено розробити; перелік збірників Єдиних норм і розцінок на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи які заплановано використати під час розроблення галузевих норм часу на будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи; перелік збірників відомчих норм на будівельні монтажні та будівельно-монтажні роботи які заплановано використати під час розроблення відомчих норм часу на спеціальні будівельні роботи. Проект заходів розсилався на відгук будівельним корпораціям "Укрбуд" "Укрмонтажспецбуд" "Украгропромбуд" "Укртрансбуд" "Укрметротунельбуд" Державній службі автомобільних доріг "Укравтодор" ХК "Київміськбуд". В остаточній редакції проекту Заходів враховані пропозиції та зауваження зазначених організацій. Створення галузевої нормативної бази з праці у будівництві сприятиме поліпшенню організації праці та ефективному управлінню трудовим потенціалом у будівельних організаціях. Проект заходів схвалений секцією НТР Держбуду України "Економіка та стратегія розвитку будівельного комплексу" протокол від 24.11.2004 р. № 7 . НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СТРАТЕГІЇРОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУТ. ШАРАПОВА