Лист N 4/6-161 від 09.03.2004 р.

Лист N 4/6-161 від 09.03.2004 р. Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2004 р. № 100-р

Лист Держбуду України від 9 березня 2004 р. № 4/6-161 Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2004 р. № 100-р Лист Держбуду України від 9 березня 2004 р. № 4/6-161 Міністерствам іншим центральним органамвиконавчої влади Раді міністрів АвтономноїРеспубліки Крим обласним Київській та Севастопольській міським держадміністраціям Кабінет Міністрів України Розпорядженням від 1 березня 2004 р. № 100-р “Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням новим будівництвом реконструкцією капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд” визначив ряд завдань серед яких проведення у першому півріччі 2004 р. обстеження технічного стану об’єктів насамперед таких де можливе масове перебування людей. На виконання Постанови КМУ від 05.05.97 № 409 “Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель споруд та інженерних мереж” спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України затверджено “Нормативні документи з питань обстежень паспортизації безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд” перелік спеціалізованих організацій з обстеження будівель споруд та інженерних мереж з метою їх паспортизації та Головну організацію з координації дій підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд – Науково-дослідний інститут будівельного виробництва НДІБВ . НДІБВ координує діяльність спеціалізованих організацій веде реєстр аварійно небезпечних об’єктів з наданням органам державної влади і державного нагляду аналітичних зведень щодо його стану та змісту безпосередньо виконує обстеження та паспортизацію технічного стану конкретних об’єктів бере участь у моніторингу та узагальненні виконання регіональних та галузевих програм модернізації ліквідації аварійно небезпечних будівель і споруд. НДІБВ може надати Вам допомогу у виконанні завдань що випливають із згаданого Розпорядження КМУ від 1 березня 2004 р. № 100-р. Заступник Голови КомітетуО. Бондаренко