Лист N 8/7-696 від 01.07.2004 р.

Лист N 8/7-696 від 01.07.2004 р. Щодо Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

Лист Держбуду України від 1 липня 2004 р. № 8/7-696 Щодо Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим у будівельному виробництві Лист Держбуду України від 1 липня 2004 р. № 8/7-696 Керівникам будівельних корпорацій будівельно-монтажних ремонтно-будівельних дорожньо-будівельних організаційта служб замовника Згідно з Галузевою програмою Держбуду України щодо поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки розроблено „Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим у будівельному виробництві” далі – норми які затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.05.04 № 126 зареєстровано в Мін’юсті України 07.06.04 за №699/9298 та включено до Державного реєстру нормативно-правових актів про охорону праці за № 284 НПАОП 6.1.00-3-02-04. Норми набирають чинності з 1 серпня 2004 року. До норм включено нові професії що з’явилися у будівництві значно розширено перелік засобів індивідуального захисту та внесено зміни до термінів їх використання тощо. З введенням в дію цих норм втрачають чинність і не застосовуються на території України раніше діючі „Типовые отраслевые нормы...” затверджені постановами Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС. Звертаємо увагу що витрати організацій на придбання спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту необхідних для виконання професійних обов’язків працівників відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” включаються згідно із зазначеними Нормами до складу валових витрат виробництва та до собівартості будівельно-монтажних робіт. Враховуючи зазначене просимо довести інформацію до підпорядкованих організацій та провести роз’яснювальну роботу з цього питання. Норми поширюються на організації та підприємства незалежно від форм власності та підпорядкування що виконують підрядним або господарським способом будівельні монтажні ремонтно-будівельні дорожньо-будівельні роботи тощо. Норми видано українською та російською мовами. З питань придбання зазначених норм та безкоштовних консультацій щодо їх застосування звертатися до розробника та видавця – Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд”. Контактний телефон факс 044 517-51-18. Перший заступникГолови КомітетуА. Беркута