Лист N 8/4-702 від 02.07.2004 р.

Лист N 8/4-702 від 02.07.2004 р. Щодо „Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів”

Лист Держбуду України від 02.07.04 № 8/4-702 Щодо „Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів” Лист Держбуду України від 02.07.04 № 8/4-702 Міністерства центральні органивиконавчої влади управління капітального будівництва обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій корпорації Законом України „Про Державний бюджет України на 2004 рік” пункт 23 стаття 80 знято мораторій на дію Закону України „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів” за винятком сплати неустойки. Відповідно до статті 3 Закону України „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів” Кабінетом Міністрів України постановою від 12 травня 2004 р. № 609 затверджено „Порядок здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів”. Цей Порядок встановлює процедуру здійснення контролю за дотриманням замовниками та підрядниками зобов’язань за умовами договору підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів що здійснюються із залученням коштів державного та місцевих бюджетів коштів державних і комунальних підприємств і організацій та вимог Закону України „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів”. Контроль за дотриманням сторонами договірних зобов’язань та вимог передбачених Законом України покладається на Держбуд а також інспекції державного архітектурно-будівельного контролю що входять до складу органів містобудування і архітектури Автономної Республіки Крим областей та інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю у містах Києві та Севастополі. У зв’язку з цим повідомляємо що відповідно до пункту 5 зазначеного Порядку міністерства центральні органи виконавчої влади управління капітального будівництва обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій корпорації у разі виконання ними функцій замовника або підрядника при порушенні їх прав другою стороною щодо недотримання умов договору підряду відповідальність за порушення яких передбачено договором підряду або законом зобов’язані протягом одного місяця з дня виявлення порушення повідомити про це: Держбуд та інспекцію за місцем розташування об’єкта будови якщо вартість будівництва становить 30 млн.гривень і більше; інспекцію за місцем розташування об’єкта будови якщо вартість будівництва не перевищує 30 млн. гривень. У повідомленні повинні зазначатись назва об’єкта будови основні параметри та місце його її розташування найменування реквізити та місцезнаходження сторін найменування розпорядника бюджетних коштів або інвестора джерела фінансування та вартість будівництва строки будівництва відповідні права сторони які порушено та дату виявлення порушення дії потерпілої сторони щодо відновлення своїх прав та їх наслідки. Після усунення винною стороною порушень договірних зобов’язань та сплати нею штрафних санкцій і відшкодування збитків потерпіла сторона протягом 5 днів повідомляє про це Держбуд та або інспекцію. Враховуючи те що положення Порядку розповсюджуються на замовників та підрядників усіх форм власності які після набрання чинності Закону уклали договір підряду про виконання робіт з капітального будівництва що здійснюється із залученням коштів державного та місцевих бюджетів коштів державних і комунальних підприємств та організацій просимо надіслати підвідомчим організаціям та установам які виконують функції замовника або підрядника роз’яснення стосовно необхідності неухильного дотримання встановлених умовами договору підряду зобов’язань щодо строків завершення виконання робіт на будівництві об’єктів та здійснення розрахунків за них а також вимагати з винної сторони дотримання зобов’язань відповідно до положень Закону України „про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду контракту про виконання робіт на будівництві об’єктів” та постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 609 „Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов’язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів”. Перший заступникГолови КомітетуА. Беркута