Наказ N 5 від 12.01.2005 р.

Наказ N 5 від 12.01.2005 р. Про заходи з виконання Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки

Наказ від 12 січня 2005 р. № 5 Про заходи з виконання Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки Наказ від 12 січня 2005 р. № 5 З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1256 "Про затвердження Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки" наказую: 1. Затвердити Відділ промислової забудови та проблем ЧАЕС Г.Перекута відповідальним виконавцем заходів Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки далі - Програма відповідальними за виконання яких визначено Держбуд України згідно з додатком 1. 2. Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС Г.Перекута забезпечити участь Держбуду та заінтересованих організацій у виконанні заходів Програми стосовно яких Комітет визначено співвиконавцем згідно з додатком 2. 3. Враховуючи що постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.04 р. № 1256 Державним замовником Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки визначено Держкомприродресурсів Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС Г.Перекута разом з Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзилович та Фінансово-економічним управлінням Т.Щавінська опрацювати з Держкомприродресурсів механізм реалізації заходів Програми відповідальним за виконання яких визначений Держбуд України у тому числі питання забезпечення фінансування процедури укладення договорів на виконання робіт оплати виконаних робіт виконавцям тощо. 4. Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС Г.Перекута після підтвердження обсягів фінансування організувати виконання робіт передбачених Програмою відповідальним за виконання яких визначений Держбуд України із обов'язковим запрошенням до участі у тендерних процедурах базових організацій Держбуду України. 5. Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС Г.Перекута щороку до 1 лютого готувати звіт для подання Держкомприродресурсів про стан виконання Програми Держбудом України. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка. ГОЛОВА КОМІТЕТУВ. ЧЕРЕП * * * Додаток 1 до наказу Держбудувід 12.01.05 № 5 Заходи з виконання Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки відповідальним за виконання яких визначено Держбуд України № пп Найменування заходу Строк виконання роки Орієнтований обсяг фінансування тис.грн. За роками виконання усього 2005 2006 2007 1 Підготовка посібника до ДБН В.1.3-97 "Інженерний захист територій будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення". 2005-2006 250 250 - 500 2 Розроблення методичних рекомендацій з проектування анкерних конструкцій протизсувних і берегоукріплюючих споруд. 2005-2006 100 100 - 200 3 Створення системи ранньої діагностики впливу зсувних процесів на стан будинків і споруд. 2005--2007 40 30 30 100 4 Розроблення додатка до програмного забезпечення для розрахунку стійкості схилів та укосів. 2006 50 - - 50 5 Підготовка нормативного документа "Геофізичні дослідження методом реєстрації природних імпульсів електромагнітного поля Землі при інженерно-геологічних вишукуваннях для будівництва". 2005 50 - - 50 6 Розроблення схеми інженерного захисту узбережжя Чорного та Азовського морів прибережних зон Дніпровського каскаду водосховищ 2005-2007 100 100 200 400 Всього 590 480 230 1150 * * * Додаток 2до наказу Держбудувід 12.01.05 № 5 Заходи з виконання Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки стосовно яких Держбуд України визначено співвиконавцем № пп Найменування заходу Строк виконання роки Орієнтований обсяг фінансування тис.грн. За роками виконання І етап ІІ етап усього 2005 2006 2007 1 Розроблення і затвердження державного стандарту "Зсуви. Терміни та визначення". 2006-2007 - 30 30 60 - 60 2 Розроблення і затвердження методичних рекомендацій з інженерно-геологічного вивчення та проведення оцінки зсувонебезпечних територій 2006-2007 12- 120 - 240 - 240 3 Проведення аналізу стану моніторингового дослідження зсувонебезпечних територій та визначення заходів щодо його удосконалення. 2006-2007 100 100 100 300 700 1000 4 Проведення моніторингу зсувонебезпечних територій з виділенням зсувів активізація яких може призвести до надзвичайних ситуацій. 2006-2007 1500 1500 1500 4500 10500 15500 5 Упровадження нових програмно-технічних засобів проведення моніторингу зсувонебезпечних територій 2006-2007 300 300 300 900 2100 3000