Наказ N 7 від 14.01.2005 р.

Наказ N 7 від 14.01.2005 р. Про внесення змін до Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 р. № 91

Наказ від 14 січня 2005 р. № 7 Про внесення змін до "Інструкції про органiзацiю та проведення комплексних контрольних заходів фiнансово-господарської діяльності на пiдприємствах в установах i органiзацiях що належать до сфери управління Держбуду України" затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 р. № 91 Наказ від 14 січня 2005 р. № 7 З метою удосконалення контрольно-ревiзiйної роботи підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету та створення дiєвого механiзму протидiї правопорушенням i зловживанням у сферi використання бюджетних коштiв державного майна на підприємствах в установах і організаціях що належать до сфери управління Держбуду України керуючись "Положенням про Державний комітет України з будівництва та архітектури" затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 р. № 725/2002 наказую: 1. Внести зміни до "Інструкції про органiзацiю та проведення комплексних контрольних заходів фiнансово-господарської дiяльностi на пiдприємствах в установах i органiзацiях що належать до сфери управління Держбуду України" затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 р. № 91 що додаються. 2. Начальнику Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату Комітету Григору А.Ф. забезпечити розміщення цього наказу на офіційному інтернет-сайті Комітету та опублікувати в Інформаційному бюлетені Держбуду України. 3. Начальнику Фінансово-економічного управління Держбуду України Т.Щавінській забезпечити доведення цього наказу до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату Комітету пiдприємств установ i органiзацiй що належать до сфери управління Держбуду України. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. ГОЛОВА КОМІТЕТУВ. ЧЕРЕП * * * Додаток З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:Наказ Держбуду Українивід 14 січня 2005 року № 7 З М І Н Идо "Інструкції про органiзацiю та проведення комплексних контрольних заходів фiнансово-господарської дiяльностi на пiдприємствах в установах i органiзацiях що належать до сфери управління Держбуду України" затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 р. № 91 1. Абзац перший пункту 2.16. Інструкції викласти в такій редакцій: "При виявленні істотних порушень фінансової дисципліни недостач готівки і матеріальних цінностей чи значних зловживань працівники підрозділів внутрішнього фінансового контролю Комітету в строк не пізніше 7 робочих днів після підписання акта проведення контрольного заходу посадовими особами підконтрольного об'єкта чи складання акта про відмову в його підписанні за відсутності зауважень керівництва підконтрольного об'єкта або не пізніше 20 робочих днів - за наявності таких зауважень подають матеріали проведення контрольного заходу керівнику установи що є ініціатором проведення контрольного заходу для відповідного реагування". 2. Пункт 2.18. Інструкції після підпункту 2.18.3. доповнити новим підпунктом 2.18.4. такого змісту: "При проведенні контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах установах i організаціях що належать до сфери управління Держбуду України у разі необхідності проводити перевірку визначення вартості будівництва об'єктів на всіх стадіях інвестування відповідно до вимог "Інструкції про проведення перевірок визначення вартості будівництва об'єктів що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим місцевих бюджетів а також коштів державних підприємств та організацій" що затверджений наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики від 25.07.2001 р. № 150 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.08.2001 р. № 689/5880". 3. Пункт 3.10. Інструкції викласти в такій редакцій: "У тих випадках коли за виявленими фактами необхідно вжити термінових заходів щодо усунення порушень або притягнення до вiдповiдальностi осіб які винні у зловживаннях в період проведення контрольного заходу не чекаючи на його закінчення складається проміжний акт від посадових осіб вимагаються необхідні пояснення. Ці матеріали невідкладно подаються керівнику установи що є ініціатором проведення контрольного заходу для відповідного реагування". 4. Пункт 3.24. Інструкції викласти в такій редакцій: "При виявленні істотних порушень фінансової дисципліни недостач коштів i матеріальних цінностей інших зловживань перед керівництвом підконтрольного об'єкта ставиться питання про вжиття заходів щодо відшкодування збитків притягнення винних осіб до відповідальності тощо". НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯТ. ЩАВІНСЬКА