Наказ N 14 від 21.01.2005 р.

Наказ N 14 від 21.01.2005 р. Про здійснення заходів щодо забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів і державного майна, попередження та усунення фінансових порушень

Наказ від 21 січня 2005 р. № 14 Про здійснення заходів щодо забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів і державного майна попередження та усунення фінансових порушень Наказ від 21 січня 2005 р. № 14 З метою виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 р. № 54422/0/1-04 та з метою забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів і державного майна попередження та усунення фінансових порушень керуючись "Положенням про Державний комітет України з будівництва та архітектури" затвердженим Указом Президента України від 20.08.2002 р. № 725/2002 наказую: 1. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській забезпечити: використання коштів Державного бюджету України відповідно до нормативно-правових актів чинного законодавства України та затверджених кошторисів доходів та видатків а також здійснення аналізу фінансової звітності за результатами виконання зазначених кошторисів у бюджетних установах та в одержувачів бюджетних коштів; визначення переліку фінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні бюджетних коштів та державного майна заходів щодо попередження та усунення причин виникнення ризиків та їх мінімізації в термін до 01.04.2005 р.; сприяння органам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні аудитів ефективності виконання бюджетних програм; щоквартальне інформування Головного контрольно-ревізійного управління України про стан реалізації ініційованих ним в аудиторських звітах пропозицій підготовлених за результатами досліджень виконання бюджетних програм; функціонування оптимальної мережі одержувачів бюджетних коштів яка б унеможливлювала несистемність та розпорошеність бюджетного фінансування; доведення до кожного учасника виконавця бюджетної програми результативних показників з визначенням термінів їх виконання; здійснення оцінки досягнення результативних показників дослідження причин їх невиконання та вжиття заходів для усунення умов які перешкоджають ефективній реалізації бюджетних програм. 2. Начальнику Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу начальнику Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук начальнику Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шараповій начальнику Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губеню заступнику начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції В.Ліванідову забезпечити: в термін до 14.03.2005 р. підготовку пропозицій щодо визначення напрямів використання бюджетних коштів та державного майна з підвищеним ризиком виникнення порушень заходів щодо попередження та усунення причин виникнення ризиків та їх мінімізації і надати їх Фінансово-економічному управлінню; обов'язкове погодження з Головним контрольно-ревізійним управлінням України проектів нормативно-правових актів які регламентують порядки і механізми використання бюджетних коштів. 3. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській начальнику Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу керівникам підприємств установ організацій що належать до сфери управління Держбуду України забезпечити: використання коштів та державного майна відповідно до нормативно-правових актів України притягнення до відповідальності працівників за кожним фактом незаконного та неефективного використання бюджетних коштів та державного майна викривлення даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності; здійснення заходів щодо усунення та недопущення в подальшій роботі фінансових порушень які виявлені контролюючими органами під час проведення контрольних заходів; недопущення зростання дебіторської та кредиторської заборгованості; в січні 2005 року та в подальшому не рідше одного разу на півріччя розгляд на засіданнях колегії службових нарадах питання стану забезпечення законного та ефективного використання бюджетних коштів і державного майна попередження та усунення фінансових порушень причин і умов які їм сприяли. 4. Начальнику Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату А.Григору забезпечити розміщення цього наказу на офіційному інтернет-сайті Комітету та опублікувати в Інформаційному бюлетені Держбуду України. 5. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській забезпечити доведення цього наказу до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату Комітету підприємств установ i організацій що належать до сфери управління Держбуду України. 6. Контроль за виконанням положень цього наказу залишаю за собою. ГОЛОВА КОМІТЕТУВ. ЧЕРЕП