Наказ N 16 від 21.01.2005 р.

Наказ N 16 від 21.01.2005 р. Про затвердження Плану заходів щодо запобігання корупційним та неправомірним діянням у центральному апараті Комітету та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України, на 2005 рік

Наказ від 24 січня 2004 р. № 19 Про введення в дію рішення колегії Держбуду України від 24.12.04 № 169 "Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання що отримали ліцензії в Держбуді України" Наказ від 24 січня 2004 р. № 19 З метою виконання рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24.12.04 № 169 "Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання що отримали ліцензії в Держбуді України" наказую: 1. Ввести в дію рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24.12.04 № 169 "Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання що отримали ліцензії в Держбуді України" опубліковано в розділі "рішення колегії" . 2. Внести зміни до наказу Держбуду України від 18.11.02 № 77 "Про створення Ліцензійної комісії Держбуду України з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови у будівельній галузі": у пункті 2 слово "експертної" замінити на слово "ліцензійної"; додаток до наказу викласти у такій редакції: Склад Ліцензійної комісії Держбуду України з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови у будівельній галузі 1. Гречок В.О. - заступник Голови Держбуду України голова комісії 2. Лісничук В.А. - начальник Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності Держбуду України заступник голови комісії 3. Нагієвич Л.П. - провідний спеціаліст Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності Держбуду України секретар комісії Члени комісії 4. Авдієнко О.П. - начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України 5. Банних А.В. - завідувач сектора Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України 6. Барзилович Д.В. - начальник Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України 7. Брусан А.А. - головний інженер заступник директора з питань якості ВАТ "КиївЗНДІЕП" за згодою 8. Ковтун В.В. - начальник виробничо-технічного управління Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" за згодою 9. Кравченко С.О. - головний державний інспектор територіального управління Держнаглядохоронпраці України по області та м. Києву за згодою 10. Крупка П.В. - директор державного підприємства "Укрінвестліцензія" 11. Ліванідов В.А. - заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції України Держбуду України 12. Михайленко О.В. - головний спеціаліст Управління містобудівної політики Держбуду України 13. Осіпенков В.С. - Начальник Донецької обласної служби "Укрінвестекспертиза" за згодою 14. Петренко С.В. - Заступник начальника Управління ліцензування - начальник відділу забезпечення ліцензування Держпідприємництва України за згодою 15. Судак В.С. - Завідувач відділу Державного науково-дослідного інституту автоматизованих систем у будівництві 16. Тюшка М.М. - Директор ЗАТ "Технічний комітет "Спецмонтаж" за згодою 17. Чеснок В.М. - Директор державного підприємства "Укрархбудінформ" 18. Шевчук К.І. - Заступник начальника Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Держбуду України 19. Якимчук В.П. - Головний інженер державного підприємства "Укрінвестліцензія" 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держбуду України В.Гречка. ГОЛОВА КОМІТЕТУВ. ЧЕРЕП