Наказ N 53 від 21.03.2005 р.

Наказ N 53 від 21.03.2005 р. Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2005 року № 51-р щодо організації взаємодії Держбуду України з Верховною Радою України

Наказ від 21 березня 2005 р. № 53 Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2005 року № 51-р щодо організації взаємодії Держбуду України з Верховною Радою України Наказ від 21 березня 2005 р. № 53 З метою удосконалення роботи щодо забезпечення взаємодії Комітету з Верховною Радою України для формування та реалізації основних напрямів державної політики у сфері містобудування архітектури та будівництва наказую: 1. Заступникам Голови Комітету керівникам структурних підрозділів взяти до виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2005 року № 51-р "Про організацію взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України". 2. Заступникам Голови Комітету забезпечити належне супроводження проектів актів законодавства в яких містяться питання що належать до сфери компетенції Держбуду на пленарних засіданнях Верховної ради України а також під час їх розгляду в комітетах депутатських фракціях і групах. 3. Керівникам структурних підрозділів відповідно до компетенції забезпечити: опрацювання та своєчасну підготовку вмотивованих висновків та фінансово-економічних обгрунтувань до проектів актів законодавства внесених іншими суб'єктами законодавчої ініціативи; відстеження законопроектів поданих Кабінетом Міністрів України які розроблені Держбудом або за його участю; подання пропозицій до проектів актів розглянутих Верховною Радою України у першому та наступних читаннях. 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату М.Омельяненко забезпечити: подання Кабінетові Міністрів України у п'ятницю що передує пленарному тижню пропозицій з питань включених до розкладу засідань Верховної Ради України які належать до сфери компетенції Комітету за встановленою формою; організацію підготовки інформації Кабінету Міністрів України на початку кожної сесії Верховної Ради про хід виконання рішень Верховної Ради України прийнятих за підсумками проведення "Дня Уряду України" та парламентських слухань. 5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату М.Омельяненко спільно з підрозділами Комітету продовжити практику інформування громадськості щодо підготовки законопроектів які регулюють діяльність будівельного комплексу через Інформаційний бюлетень та офіційний сайт Держбуду. 6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. ГОЛОВА КОМІТЕТУВ. ЧЕРЕП