Наказ N 57 від 29.03.2005 р.

Наказ N 57 від 29.03.2005 р. Про затвердження переліку фінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні бюджетних коштів та державного майна

Наказ від 29 березня 2005 року № 57 Про затвердження переліку фінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні бюджетних коштів та державного майна Наказ від 29 березня 2005 року № 57 З метою забезпечення цільового раціонального та ефективного використання бюджетних і держаних коштів державного майна керуючись "Положенням про Державний комітет України з будівництва та архітектури" затвердженим Указом Президента України від 20.08.2002 р. № 725/2002 наказую: 1. Затвердити перелік фінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні бюджетних коштів та державного майна на підприємствах установах та організаціях що належать до сфери управління Держбуду України згідно з додатком. 2. Начальнику Фінансово-економічного управління Держбуду України Т.Щавінській забезпечити доведення цього наказу до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату Комітету підприємств установ i організацій що належать до сфери управління Держбуду України. 3. Заступнику начальника Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату М.Омельяненку забезпечити розміщення цього наказу на офіційному інтернет-сайті Комітету та опублікувати в Інформаційному бюлетені Держбуду України. 4. Керівникам підприємств установ організацій що належать до сфери управління Держбуду України забезпечити ефективний контроль при здійсненні фінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні бюджетних коштів та державного майна. 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. ГОЛОВА КОМІТЕТУ В. ЧЕРЕП * * * Додатокдо наказу Держбуду України від 29 березня 2005 року № 57 П Е Р Е Л І Кфінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні бюджетних коштів та державного майна на підприємствах установах та організаціях що належать до сфери управління Держбуду України 1. Використання коштів підприємств установ організацій: 1.1. На виплату заробітної плати працівникам у т.ч. на виплату премій надбавок доплат матеріальних допомог та інших заохочувальних витрат. 1.2. На придбання товарно-матеріальних цінностей. 1.3. На відшкодування витрат по відрядженнях та придбання товарно-матеріальних цінностей підзвітним особам. 1.4. На проведення ремонтно-реставраційних науково-дослідних та проектних робіт. 2. Виконання кошторисів доходів та видатків бюджетних установ і організацій в т.ч. цільове та ефективне використання коштів взяття фінансових зобов'язань у межах кошторисних призначень. 3. Списання з балансу підприємств установ організацій товарно-матеріальних цінностей. 4. Заниження в обліку підприємств установ організацій вартості товарно-матеріальних цінностей; реального стану дебіторської та кредиторської заборгованостей. 5. Операції які пов'язані: 5.1. З відображенням в обліку стану орендних відносин суб'єктів господарювання. 5.2. Зі своєчасною консервацією та збереженням об'єктів незавершеного капітального будівництва. 5.3. З виконанням договорів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств установ організацій. 5.4. З визначенням вартості будівництва на всіх стадіях інвестування яке здійснюється із залученням бюджетних та державних коштів. 5.5. З підготовкою обґрунтувань та складанням розрахунків вартості робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій що фінансуються з резервного фонду Державного бюджету України. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯТ. ЩАВІНСЬКА