Наказ N 58 від 30.03.2005 р.

Наказ N 58 від 30.03.2005 р. Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2004 році в Україні

Наказ від 30 березня 2005 р. № 58 Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані і прийняті в експлуатацію у 2004 році в Україні Наказ від 30 березня 2005 р. № 58 Відповідно до положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури затвердженого Указом Президента України від 20.08.02 № 725 та з метою сприяння підвищенню якості проектування і будівництва поширення передового досвіду із впровадження нових прогресивних технологій будівельних матеріалів і конструкцій вдалих конструктивно-планувальних та архітектурних рішень популяризації кращих об'єктів житлово-цивільного та промислового призначення збудованих і прийнятих в експлуатацію у 2004 році наказую: 1. Провести конкурс на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію на території України у 2004 році відповідно до положення "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні" затвердженого наказом Держбуду України від 30.03.2004 року № 52. 2. Для проведення конкурсу утворити журі у складі згідно з додатком 1. 3. Для попереднього розгляду матеріалів конкурсу безпосереднього ознайомлення з об'єктами та підготовки пропозицій журі конкурсу утворити експертну комісію у складі згідно з додатком 2. 4. Установити граничний термін подання матеріалів до експертної комісії - до 1 червня 2005 року. 5. Експертній комісії до 15 червня поточного року внести пропозиції журі конкурсу щодо присудження відповідних призових місць об'єктам представленим на конкурс за номінаціями згідно з додатком 3. 6. Журі конкурсу підбити підсумки конкурсу до 25 червня 2005 року і подати на затвердження Держбуду України пропозиції щодо присудження об'єктам призових місць та дипломів. 7. Організаційно-технічне забезпечення з проведення конкурсу покласти на Науково-дослідний інститут будівельного виробництва В.Балицький якому: до 1 липня 2005 року організувати фотовиставку поданих на конкурс об'єктів; до 25 липня 2005 року виконати оформлення дипломів та грамот для нагородження переможців конкурсу; організувати у Держбуді України виставку об'єктів які були відзначені і визнані журі кращими. 8. Держархбудінспекції України В.Ліванідов забезпечити: до 15 липня 2005 року підготовку проекту наказу Держбуду України за підсумками конкурсу; вручення переможцям конкурсу дипломів; доведення підсумків конкурсу до відома заінтересованих організацій. 9. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату забезпечити публікацію інформації про проведення конкурсу та його підсумки в "Інформаційному бюлетені" а також на офіційній сторінці Держбуду в мережі Інтернет http:/www.build.gov.ua . 10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держбуду України О.Бондаренка. ГОЛОВА КОМІТЕТУВ. ЧЕРЕП * * * Додаток 1до наказу Держбуду України30.03.2005 р. № 58 Склад журі конкурсу БОНДАРЕНКО О.М.- Голова журі заступник Голови Держбуду України ЛІВАНІДОВ В.А. - заступник голови журі заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції України ПРОЦЕНКО К.І. - заступник голови журі віце-президент Академії будівництва України за згодою ХУДЯКОВ Ю.Ф. - заступник голови журі віце-президент Спілки архітекторів України за згодою Члени журі: АВДІЄНКО О.П. - начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України АНТОНЮК П.Д. -директор ЗАТ "Інститут "Діпроцивільпромбуд" за згодою БІЛОКОНЬ Ю.М. - директор інституту "Діпромісто" ОМЕЛЬЯНЕНКО М.В. - заступник начальника Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату Держбуду України ЕКОНОМОВ А.О. - начальник Управління містобудівної політики Держбуду України ГРИГОР А.Ф. - директор департаменту проектних робіт державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" за згодою ГРИГОРОВСЬКИЙ П.Є. - заступник директора НДІ будівельного виробництва ІВАНОВСЬКИЙ В.М. - начальник відділу корпорації "Украгропромбуд" за згодою ОНИЩЕНКО В.М. - директор НДПІ містобудування ЧЕСНОК В.М. - головний редактор журналу "Будівництво України" ЧИЖЕВСЬКИЙ О.П. - директор УкрНДІпроцивільсільбуд * * * Додаток 2до наказу Держбуду Українивід 30.03.2005 р. № 58 Склад експертної комісії ЛІВАНІДОВ В.А. - заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції України ГРИГОРОВСЬКИЙ П.Є. - заступник директора НДІ будівельного виробництва ГАЛИЦЬКИЙ О.М. - керівник сектора маркетингових досліджень та організації виставок НДІ будівельного виробництва БІЛЕЦЬКИЙ І.Т. - провідний спеціаліст ДП "Укрінвестліцензія" СЛІПЧЕНКО Б.Г. - завідуючий сектором якості НДІ будівельного виробництва * * * Додаток 3до наказу Держбуду Українивід 30.03.2005 р. № 58 Перелікномінацій для оцінки кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення Нове будівництво. Житлові будинки та комплекси. Навчальні заклади. Лікувально-оздоровчі заклади. Культурно-спортивні споруди. Адміністративні об'єкти. Об'єкти торгівлі та побуту. Промислові об'єкти. Об'єкти сільського будівництва Реконструкція реставрація капітальний ремонт. Житлові будинки та комплекси. Навчальні заклади. Лікувально-оздоровчі заклади. Культурно-спортивні споруди. Адміністративні об'єкти. Об'єкти торгівлі та побуту. Промислові об'єкти. Об'єкти сільського будівництва * * * МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до оформлення матеріалів які надсилаються журі конкурсу водночас із рішенням про подання об'єкта на конкурс Матеріали оформляються та подаються у двох примірниках кожний в окремій папці в такому обсязі: 1. ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ ПРО БУДІВНИЦТВО який повинен бути стислим і містити: 1.1. Пояснювальну записку. 1.2. Характеристику промислових житлових цивільних будинків і комплексів. У характеристиці об'єкта необхідно зазначити: його специфіку та позитивні якості; прогресивні принципи функціональної організації забудови комплексу окремого будинку чи споруди; новаторські конструктивні рішення і технологічні засоби будівництва; вдале використання можливостей місцевої будівельної бази; прийоми композиції об'єкта які заслуговують на увагу а також органічне включення в рельєф місцевості використання зелених насаджень або врахування архітектурних особливостей історичної забудови; екологічна чистота виробництва та захист навколишнього середовища для об'єктів промислового призначення . 1.3.Відомості про об'єкт і картку об'єкта. У відомостях про об'єкт необхідно зазначити: Назву об'єкта житловий будинок на квартир дитячий садок-ясла на місць школа на учнів поліклініка на відвідувань за зміну тощо . Адресу будівництва область район населений пункт жилий чи промисловий район або квартал поштова адреса будинку чи споруди . Найменування поштову адресу телефон будівельної організації замовника забудовника . Найменування поштову адресу телефон проектної організації. Проект: типовий автори прив'язки ; повторного застосування автори прив'язки ; індивідуальний автори *Примітка: прізвище ім'я та по батькові повністю Тривалість будівництва за нормами договором контрактом і фактично місяців . Матеріали і конструкції фундаментів стін перекриття перегородок покрівлі. Вартість будівництва: кошторисна базисна договірна і фактична . Технічний звіт підписується керівниками генпідрядних організацій та начальниками інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. Підписи засвідчуються відповідними печатками. Залежно від функціонального призначення об'єкта що подається на конкурс необхідно заповнити картку об'єкта за формою № 1 або № 2. До кожного зі звітів додається два примірники картки об'єкта за підписом керівника організації яка подає матеріали на конкурс. 2. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ за якими здійснено будівництво в розмірах зручних для перегляду типові проекти - викопіювання із генерального плану ділянки кварталу комплексу забудови при будівництві за індивідуальним проектом крім генплану - плани першого і типових поверхів фасади - в одному примірнику . 3. ФОТОКАРТКИ загальних виглядів будинків панорами комплексів фотознімки інтер'єрів які розкривають виконавчу майстерність робітників знімки фрагментів фасадів будинків і елементів благоустрою не менше трьох . Кожний об'єкт що подано на конкурс повинен мати два примірники кольорових фотокарток розміром 18х24 15х22 см. На зворотній стороні фотокартки зазначається назва об'єкта і зображеного елемента або деталі. Не подавати фото на яких не зображено будівлю чи її елементи 4. КОПІЇ АКТІВ прийняття будинків і споруд в експлуатацію в одному примірнику . 5. ВІДГУК організації яка експлуатує об'єкт. 6. ПЕРЕЛІК ОСІБ котрі підлягають нагородженню грамотами до 4-х по кожному об'єкту складений із зазначенням посади прізвища імені по батькові повністю і підписаний керівниками генпідрядника за погодженням з Управлінням містобудування та архітектури українською мовою . Технічний звіт підписується керівниками організацій що представляють матеріали на конкурс та начальниками інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. Підписи засвідчуються відповідними печатками. Для відшкодування витрат необхідних для організаційного забезпечення підготовки і проведення конкурсу на кращі будинки і комплекси збудовані в 2004 році в Україні експертиза представлених на конкурс матеріалів безпосереднє ознайомлення з об'єктами оформлення фотовиставки тощо організації які беруть участь у конкурсі перераховують кошти у сумі 450 грн. та ПДВ 90 грн. разом - 540 грн. на рахунок НДІ будівельного виробництва: р/р 26002021123391 в Залізничному відділенні Київської міської філії АКБ "Укрсоцбанк" МФО 322012 код 02498197 у графі "призначення платежу" зазначити - "на конкурс - 2004'' . Для оформлення податкової накладної необхідно надіслати копію свідоцтва платника податку на додану вартість і реквізити платника. Матеріали надсилаються на адресу:01025 м. Київ-25 вул. Велика Житомирська 9 ДЕРЖБУД України Державна архітектурно-будівельна інспекція України. * * * Форма № 1 КАРТА ОБ'ЄКТА для житлових комплексів та будинків № пор. Найменування параметрів Показники Прим. 1. Проекти будинків найбільш характерні для забудови 2. Кількість об'єктів 3. Вартість грн : базисна кошторисна договірна фактична 4. Вартість 1 кв. м грн : базисна кошторисна договірна фактична 5. Тривалість будівництва місяців : за договором контрактом фактично 6. Будівельна організація 7. Проектна організація Підпис * * * Форма № 2 КАРТА ОБ'ЄКТА для нежитлових будинків № пор. Найменування параметрів Показники Прим. 1. Проект 2. Вартість об'єкта грн : кошторисна базисна договірна фактична 3. Вартість 1 куб.м грн : кошторисна базисна договірна фактична 4. Тривалість будівництва місяців за договором контрактом фактична 5. Будівельна організація 6. Проектна організація Підпис