Наказ N 60 від 04.04.2005 р.

Наказ N 60 від 04.04.2005 р. Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІІ квартал 2005 р

Наказ від 4 квітня 2005 р. № 60 Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІІ квартал 2005 р. Наказ від 4 квітня 2005 р. № 60 З метою організації роботи науково-технічної ради Комітету наказую: 1. Затвердити орієнтовний план засідань президії науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІІ квартал 2005 р. згідно з додатком. 2. Керівникам структурних підрозділів членам президії науково-технічної ради призначеним відповідальними виконавцями забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях науково-технічної ради. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИКГОЛОВИ КОМІТЕТУ А. БЕРКУТА * * * Додатокдо наказу Держбуду України04.04. 2005 р. № 60 Орієнтовний план засідань президії науково-технічної ради Держбуду України на ІІ квартал 2005 року № п/п Питання що пропонується до розгляду Відповідальні виконавці Термін подання матеріалів 15 к в і т н я 1. Про рекомендації з проектування та використання вентильованої фасадної системи "Краспан" для будівництва та реконструкції будівель. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. До 5 квітня 2. Про вдосконалення нормативної бази щодо застосування пластмасових трубопроводів типу ПЕКС-Б для систем опалення та водопостачання житлових та громадських будинків. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. До 5 квітня 3. Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги". Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. До 5 квітня 4. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 5 квітня 5. Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням . Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. До 5 квітня 6. Про проекти відомчих нормативно-правових актів ВБН та змін до них у сфері будівництва промисловості будівельних матеріалів та містобудування за поданням центральних органів виконавчої влади . Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 5 квітня 13 т р а в н я 1. Про проект ДБН В.2.3- - 2004 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. До 3 травня 2. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 3 травня 3. Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням . Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. До 3 травня 4. Про проекти відомчих нормативно-правових актів ВБН та змін до них у сфері будівництва промисловості будівельних матеріалів та містобудування за поданням центральних органів виконавчої влади . Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 3 травня 10 ч е р в н я 1. Про проект державної комплексної програми "Житло - інвалідам". Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Авдієнко О.П. До 1 червня 2. Про державні будівельні норми ДБН "Науково-технічний супровід будинків технічно складних об'єктів". Відділ промислової забудови та проблем ЧАЕС Перекута Г.О. До 1 червня 3. Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України за надходженням . Управління цінової політики експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. До 1 червня 4. Про затвердження нової редакції Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж . Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності Лісничук В.А. До 1 червня 5. Про проекти відомчих нормативно-правових актів ВБН та змін до них у сфері будівництва промисловості будівельних матеріалів та містобудування за поданням центральних органів виконавчої влади . Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 1 червня 6. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення. Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Барзилович Д.В. До 1 червня НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ М. ОМЕЛЬЯНЕНКО