Наказ N 70 від 26.04.2005 р.

Наказ N 70 від 26.04.2005 р. Про поліпшення роботи із зверненнями громадян, особистого прийому

Наказ від 26 квітня 2005 р. № 70 Про поліпшення роботи із зверненнями громадян особистого прийому Наказ від 26 квітня 2005 р. № 70 На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2005 р. № 20744/1/1-05 щодо поліпшення організації роботи із зверненнями громадян та забезпечення регулярного особистого прийому громадян керівництвом Комітету враховуючи особливу роль звернень громадян до органів державної влади та органів самоврядування у забезпеченні постійного зв'язку між державою та громадянами реалізації конституційних прав і свобод людини утвердження демократичної соціальної правової держави з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян усунення недоліків у цій сфері та відповідно до Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 р. № 393/96 наказую: 1.Заступникам Голови Комітету взяти під особистий контроль та забезпечити відповідно до компетенції: кваліфікований неупереджений об'єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у цих зверненнях проблем задоволення законних вимог заявників реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання в подальшому таких порушень; надання в установлені законом терміни письмових відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду. У разі необхідності до вирішення питань залучати органи місцевої влади. 2. Керівникам структурних підрозділів: 2.1. Проводити ретельну перевірку усіх звернень у тому числі з виїздом на місце у яких йдеться про недоліки у роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування в галузі будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури та містобудування оскаржуються рішення посадових осіб та вживати відповідних заходів для припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень; 2.2. Враховувати під час розгляду питань щодо матеріального та іншого заохочення працівників якість і своєчасність підготовки відповідей авторам звернень за наслідками їх розгляду; 2.3. Включати у завдання на відрядження по Україні вивчення стану організації роботи із зверненнями громадян зокрема щодо здійснення особистого прийому вирішення на місці конкретних питань що порушують громадяни у зверненнях. 3. Управлінню містобудівної політики А. Економов Державній архітектурно-будівельній інспекції В.Ліванідов Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко проаналізувати структуру питань які порушуються у зверненнях громадян і врахувати їх під час підготовки необхідних матеріалів до розгляду на засіданнях колегії. Розглянути питання "Про роботу управління містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації про роботу зі зверненнями громадян у 2004 та за п'ять місяців 2005 року" на засіданні колегії у червні 2005 р. 4. Управлінню організаційно - аналітичного забезпечення апарату М.Омельяненко : 4.1. Забезпечити контроль за опрацюванням на належному рівні звернень громадян відповідно до чинного законодавства; 4.2. Здійснювати систематичний аналіз інформації про роботу із зверненнями громадян і щотижня доповідати з цього питання заступникові Голови за належністю питань та на апаратній нараді з метою своєчасного реагування та вирішення порушених у зверненнях питань у відповідних сферах; 4.3. Продовжити практику розгляду на засіданнях колегії Комітету двічі на рік питання щодо стану роботи зі зверненнями громадян відповідно до рішення колегії від 19 березня 2003 року № 16; 4.4. Організувати розгляд по суті звернень громадян забезпечити їх пересилання відповідним органам у разі якщо порушені питання не належать до компетенції Держбуду та повідомлення про це заявників. 4.5. Забезпечити проведення особистого прийому громадян керівництвом Комітету за участю начальника Управління організаційно - аналітичного забезпечення апарату та посадової особи на яку покладено обов'язки секретаря. 6. Продовжити практику проведення особистого прийому громадян керівництвом Комітету у Кіровоградській області. 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ А. БЕРКУТА